Do Gdyni w dniu 15 maja 2023 roku przyjechali członkowie Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego wybrane zostały nowe władze SKKP. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz planu działań na rok 2023.


Nowy Zarząd na lata 2023 – 2024 został powołany w ośmioosobowym składzie: Paula Fanderowska, Prezeska Zarządu, a wśród członków Krystyna Gołąbek, Anna Górska, Anna Jędrocha, Krzysztof Paradowski, Agnieszka Szymerowska, Anna Woda oraz Sabrina Żymierska. Celami Zarządu obranymi na kolejną kadencję są integracja i edukacja branży, zwiększenie liczby członków, zrównoważony rozwój przemysłu spotkań, promocja destynacji, organizacja wydarzeń własnych oraz rozwój Programu Ambasadorów Kongresów Polskich poprzez powoływanie nowych Klubów. Podsumowaniem działalności Ambasadorów jest Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, która po raz pierwszy odbywa się w Gdyni. Podczas tegorocznej gali uhonorowanych zostanie 34 Ambasadorów oraz Mecenasów z lat 2020 oraz 2021. 

Podczas swojego przemówienia, Paula Fanderowska szeroko opowiedziała o planach na kolejne miesiące, podkreślając, iż stawia na kontynuację dotychczas podejmowanych działań, jak również o nowych wyzwaniach, jakie stoją przed Zarządem i samym Stowarzyszeniem.