Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) z dumą ogłasza start serii szkoleń oraz warsztatów skierowanych do branży MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) na Mazowszu. Celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w sektorze turystycznym na Mazowszu oraz osób wchodzących na rynek pracy, poszukujących zatrudnienia w tym sektorze.
Zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 
Szkolenia mają na celu przekazanie eksperckiej wiedzy poprzez przeprowadzenie warsztatów przez doświadczonych praktyków i managerów, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług MICE. Przygotowane warsztaty i szkolenia odpowiadają zarówno na potrzeby osób początkujących w branży, jak i tych, którzy chcą wzmocnić swoją wiedzę. Zakres tematyczny obejmuje zarówno podstawy, czyli charakterystykę przemysłu spotkań, jak również najważniejsze trendy w przemyśle spotkań i ich wpływ na przedsiębiorców.
Zaproponowane zostaną trzy warsztaty szkoleniowe, uzupełnione nagranymi kursami online, 
w następującej tematyce:
Charakterystyka przemysłu spotkań i najważniejsze trendy w pozyskiwaniu wydarzeń.
Digital marketing w turystyce z uwzględnieniem turystyki biznesowej.
Programy Ambasadorów Kongresów, jako skuteczne narzędzie do pozyskiwania wydarzeń.

Działania te są skierowane do osób chcących nabyć kompetencje w branży MICE, poznać charakterystykę przemysłu spotkań lub chcących ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, w tym obiekty konferencyjne i eventowe, hotele, organizatorów wydarzeń i incentive travel, firmy szkoleniowe, organizacje turystyczne oraz ich członków. Grupą docelową są również studenci i absolwenci uczelni 
z województwa, a także osoby pracujące w zrzeszeniach branżowych.
Partnerami projektu są Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) wraz z Mazovia Convention Bureau oraz Warsaw Convention Bureau. Prace zespołu merytorycznego odbywać się będą pod nadzorem przewodniczącej – Prezeski SKKP Pauli Fanderowskiej. Za część organizacyjną odpowiada SKKP.
Pierwsze warsztaty z digital marketingu zostaną zrealizowane już w czerwcu na terenie województwa mazowieckiego. Za ukończone szkolenie uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę i kompetencje.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach i warsztatach, które będą nie tylko doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy, ale również do nawiązania cennych kontaktów branżowych.
Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, znajdziecie nas na portalach Facebook oraz LinkedIn.

#Mazowszepomaga, #programywspacia  #solidarnośćmazowiecka #akademiaskkp