Piąta edycja Konkursu Przemysł Spotkań na 5!, organizowanego przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) została rozstrzygnięta. Kapituła składająca się z przedstawicieli świata akademickiego, reprezentantów destynacji, mediów branżowych oraz przedstawicieli SKKP wskazała zwycięzców w kategoriach prac magisterskich oraz licencjackich.

W tej edycji zgłoszonych zostało 8 prac absolwentów takich uczelni, jak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Konkurs, dedykowany studentom oraz absolwentom związanym z przemysłem spotkań, zwrócił uwagę na innowacyjne podejścia do branży MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

Wśród prac magisterskich, pierwsze miejsce przypadło Michałowi Mamczurowi (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), autorowi pracy "Czynniki sukcesu organizacji wyjazdów motywacyjnych". Uzyskała ona najwyższą ocenę przyznaną przez recenzentów.
- Praca Pana Michała Mamczura nie tylko wniosła nowe spojrzenie na podróże motywacyjne, ale także została doceniona za styl i klarowność przekazu. Prawie jednomyślnie, Kapituła przyznała mu zatem pierwsze miejsce – powiedziała Paula Fanderowska, Prezeska SKKP.

Na drugim miejscu znalazła się praca Łukasza Spendela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), autora pracy "Wydarzenia hybrydowe – jako reakcja branży spotkań na nowe uwarunkowania". Praca została wysoko oceniona ze względu na jej nowatorskie spojrzenie na temat, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian branżowych.

Wśród prac licencjackich, pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Pora (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) z pracą "Zastosowanie instrumentów „Event Management Body of Knowledge” do analizy organizacji targów branżowych”. Jej praca, oparta na dogłębnej analizie, otrzymała liczne rekomendacje, co podkreślało jej wartość w kontekście bieżących trendów w branży MICE.
- Skupienie się na metodzie Event Management Body of Knowledge (EMBOK) wyróżniło pracę. Jest to nowe podejście, jeszcze rzadko poruszane w naszej branży – powiedział Michał Kalarus, członek Kapituły oraz redaktor naczelny Think MICE.

Natomiast drugie miejsce przypadło Julii Kaźmierczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) za pracę "Rola targów w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw". Praca ta wyróżniła się szczególnie szerokim praktycznym punktem widzenia oraz dobrą akademicką jakością analizy.

Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcom przysługują nagrody finansowe, których łączna pula wynosiła 7500 zł. Kapituła nie przyznała w tym roku żadnych wyróżnień. Dzięki takim inicjatywom, jak konkurs zainteresowanie turystyką biznesową wśród studentów i absolwentów rośnie, co może przyczynić się do dalszego rozwoju tej dynamicznie zmieniającej się branży.