Do Gdyni w dniu 15 maja 2023 roku przyjechali członkowie Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego wybrane zostały nowe władze SKKP. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz planu działań na rok 2023.
Nowy Zarząd na lata 2023 – 2024 został powołany w ośmioosobowym składzie: Paula Fanderowska, Prezeska Zarządu, a wśród członków Krystyna Gołąbek, Anna Górska, Anna Jędrocha, Krzysztof Paradowski, Agnieszka Szymerowska, Anna Woda oraz Sabrina Żymierska. Celami Zarządu obranymi na kolejną kadencję są integracja i edukacja branży, zwiększenie liczby członków, zrównoważony rozwój przemysłu spotkań, promocja destynacji, organizacja wydarzeń własnych oraz rozwój Programu Ambasadorów Kongresów Polskich poprzez powoływanie nowych Klubów. Podsumowaniem działalności Ambasadorów jest Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, która po raz pierwszy odbywa się w Gdyni. Podczas tegorocznej gali uhonorowanych zostanie 34 Ambasadorów oraz Mecenasów z lat 2020 oraz 2021. 

Podczas swojego przemówienia, Paula Fanderowska szeroko opowiedziała o planach na kolejne miesiące, podkreślając, iż stawia na kontynuację dotychczas podejmowanych działań, jak również o nowych wyzwaniach, jakie stoją przed Zarządem i samym Stowarzyszeniem.


Na zaproszenie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) odpowiedziało liczne grono Pań z branży, reprezentantek i liderek stowarzyszeń oraz mediów branżowych. Spotkanie odbyło się w porze lunchu, z unikatowym widokiem na panoramę Warszawy z 40. piętra hotelu Marriott Warsaw w Panorama Sky Bar, u współorganizatora spotkania. To było prawdziwe spotkanie na szczycie, w fantastycznej atmosferze oraz w miejscu gdzie można zorganizować klimatyczne spotkania biznesowe.
Wspólnemu celebrowaniu w przeddzień dnia kobiet towarzyszyły rozmowy, wymiana doświadczeń oraz żywa dyskusja po wystąpieniu Agnieszki Bilińskiej. To właścicielka firmy doradczej Trusted Up. Jedna z czołowych ekspertek w zakresie mentoringu, diversity, przywództwa, która przybliżyła uczestniczkom Model Przywództwa Nowej Rzeczywistości, pochodzący ze współtworzonego przez nią raportu Fundacji Liderek Biznesu. Podkreślone zostało, iż obecnie od liderek wymaga się łączenia kompetencji, w tym siły mentalnej, kreowania zmiany, empatii, odwagi, czy dbałości o rozwój innych. Ważne jest również myślenie strategiczne oraz poszukiwanie różnorodności.
SPotkanie odbyło się w dniu 7 marca 2023 r.

Organizator: SKKP
Współorganizator: Marriott Warsaw Hotel
fot. Marriott Warsaw oraz Uczestniczki

Galeria ze spotkania

W dniu 13 stycznia 2023 roku odbyła się II Gala portalu turystycznego Wasza Turystyka, podczas której wręczono certyfikaty 100 najbardziej wpływowym osobom w polskiej turystyce 2022. Wśród wyróżnionych znaleźli się także członkowie naszego stowarzyszenia, jak również członkinie Zarządu SKKP.
Wyróżnieni:
Olga Krzemińska, prezeska Agencji Power
Anna Jędrocha, prezeska Symposium Cracoviense i wiceprezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
Paula Fanderowska, wiceprezeska zarządu spółki Kraków 5020 i prezeska zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
Anna Górska, doradca zarządu Symposium Cracoviense sp. z o.o., członkini zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
Andrzej Hulewicz, wiceprezes Mazurkas Travel
Grażyna Grot-Duziak, członkini zarządu Weco Travel
To już siódma edycja tego plebiscytu. Wyboru dokonuje wskazana przez organizatorów grupa ekspertów. Na liście za rok 2022 łączenie znalazło się 23 reprezentantów samorządów i organizacji turystycznych, 15 reprezentantów touroperatorów i agentów, 9 przedstawicieli hotelarzy,  7 urzędników, 10 przewoźników lotniczych, autobusowych i kolejowych, 5 reprezentantów portów lotniczych, 7 przedstawicieli atrakcji turystycznych, muzeów, parków rozrywki, 
5 reprezentantów ubezpieczycieli.
Pełna lista wyróżnionych: https://www.waszaturystyka.pl/100-najbardziej-wplywowych-osob-w-polskiej-turystyce-2022/
fot. THINK MICE, SKKP
SKKP powołało dyrektorkę biura od lutego 2023 roku


Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, od 1 lutego 2023 roku zatrudniony został Dyrektor Biura. Na to stanowisko wybrano Agnieszkę Szymerowską, dotychczasową prezeskę Convention Bureau – Wrocław oraz Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.
Tym samym Stowarzyszenie postawiło na profesjonalizację swoich działań, co podkreśla prezeska Zarządu, Paula Fanderowska: Jest to ogromna i znacząca zmiana dla naszego stowarzyszenia. Wierzę, że dzięki podjęciu tej decyzji kadrowej, będziemy mogli rozwijać SKKP, współpracę z członkami oraz inicjować kolejne wartościowe dla branży spotkań projekty.
Celami, jakie przed sobą stawia nowa Dyrektorka Biura SKKP jest przede wszystkim wzmocnienie relacji z obecnymi członkami oraz pozyskiwanie nowych członków. Realizacja dotychczasowych projektów SKKP oraz inicjowanie nowych, to plan na najbliższe miesiące. Wzmocniona zostanie także współpraca z już powołanymi Klubami Ambasadorów Kongresów Polskich. Stowarzyszenie wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną jest organizatorem programu AKP od 1998 roku, stanowiąc jeden z kluczowych dla organizacji projektów. Dyrektorka będzie także wspierała Zarząd w realizacji celów SKKP. Wciąż pozostaje na stanowisku Członka Zarządu.
Kontakt: agnieszka.szymerowska@skkp.org.pl
Agnieszka Szymerowska - absolwentka zarządzania o specjalności zarządzanie kapitałem ludzkim oraz kompetencje interpersonalne menedżera na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła również socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2010 do lutego 2023 roku związana z Fundacją Convention Bureau – Wrocław, pełniąc rolę Prezeski od maja 2019 roku do lutego 2023 roku. Powołana na stanowisko prezeski Zarządu najmłodszej lokalnej organizacji turystycznej, Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, od listopada 2021 roku do lutego 2023 roku. Podczas swojej wieloletniej pracy w Convention Bureau – Wrocław odpowiadała za realizację zadań i projektów związanych z rozwojem turystki biznesowej i kongresowej we Wrocławiu jako lokalnego produktu turystycznego. Była również zaangażowana w realizację takich wydarzeń jak m.in. Wrocław Global Forum (2010-2016), Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu – The World Games 2017, hybrydowy 43. Europejski Kongres Cytologiczny 2021 i wiele innych. Aktywnie utrzymuje relacje ze środowiskiem akademickim, pozyskiwała do Klubu Ambasadorów Kongresów Wrocławia kolejnych nowych członków. Członkini Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 2019 – 2022 oraz członkini Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Była Ambasadorką Roku Kobiet w Turystyce. Od lutego 2023 roku pełni funkcję Dyrektora Biura SKKP.Za zasługi dla turystyki - honorowe odznaki przyznane na MWP 2022


Podczas tegorocznej edycji Meetings Week Poland wręczono honorowe odznaki „Za zasługi dla turystyki”, przyznane przez ministra Andrzeja Guta-Mostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, trzem osobom z grona współorganizatorów tej imprezy.
Wśród uhonorowanych odznakami znaleźli się:
Paula Fanderowska, piastująca obecnie m.in. stanowisko prezes Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce (SKKP), a także wiceprezes zarządu Kraków5020, spółki odpowiedzialnej za promocję Krakowa jako destynacji,
– „Przemysł spotkań to nie tylko biznes, ale także potężne narzędzie pobudzania rozwoju gospodarki. Jego optymalne wykorzystanie wymaga naszej intensywnej pracy wszędzie tam, gdzie to możliwe” – powiedziała Paula Fanderowska.
– „Jako sektor potrafiliśmy bardzo sprawnie zorganizować się w obliczu kryzysu, wywołanego pandemią. Wspólnie wypracowaliśmy także rozwiązania, które uchroniły wielu uczestników branży przed zamknięciem działalności. Dziś te same struktury pomagają nam w szukaniu rozwiązań w obliczu nowych zagrożeń, wywołanych napaścią Rosji na Ukrainę” – dodała Olga Krzemińska-Zasadzka.
– „Nie ma wątpliwości, że wydarzenia, które mają i będą miały miejsce w Polsce po najechaniu naszego sąsiada przez Rosję, stanowią obecnie pośrednio deklaracje wsparcia dla Ukrainy i Ukraińców. Polska stanowi dla nich bowiem najbliższą strefę intensywnej pomocy, a powodzenie naszej gospodarki przekłada się na nasze w tym względzie możliwości. O wymiarze moralnym takiego wsparcia szerzej już nie wspominając” – podsumował Juliusz Kłosowski.
Odznaki honorowe „Za zasługi dla turystyki” wręczył w pierwszym dniu obrad Meetings Week Poland 2022 (21 kwietnia), Dominik Borek, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.Sukces Akademii SKKP online – przekroczono wszystkie założone w projekcie wskaźniki1


Prawie 1000 wydanych certyfikatów, ponad 500 aktywnych użytkowników platformy e-learningowej, 10 podpisanych Listów Intencyjnych z Uczelniami Wyższymi w całej Polsce i stworzenie jedynej w kraju platformy edukacyjnej, będącej kompendium wiedzy o branży MICE – to efekty projektu realizowanego przez SKKP w okresie od 1 marca do 30 listopada 2021 roku. Projekt to cykl 10 szkoleń pt. „Zarządzanie w branży MICE”, dostępnych na platformie https://www.akademia.skkp.org.pl/, które stanowią podstawową i  przede wszystkim praktyczną wiedzę na temat przemysłu spotkań, zaktualizowaną o najnowsze światowe trendy oraz realia związane z COVID-19.
Każde z 10  szkoleń stanowi odrębną całość i mogą być realizowane pojedynczo lub w pakiecie, w zależności od indywidualnych potrzeb. Kursy kończą się testem kompetencyjnym oraz wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 10 kursów oraz napisaniu krótkiej pracy pisemnej, otrzymuje się certyfikat Event Managera Akademii SKKP. Do każdego kursu realizowano również warsztaty praktyczne. „Przekroczyliśmy z nadwyżką wszystkie założone w projekcie wskaźniki, co jest naszym ogromnym sukcesem i świadczy o zainteresowaniu tego typu szkoleniami”, mówi Anna Górska, Kierownik Projektu i Wiceprezes Zarządu SKKP.
„Przede wszystkim osiągnęliśmy również założony cel projektu jakim było podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w sektorze turystycznym oraz osób wchodzących na rynek pracy, a także poszukujących zatrudnienia w tym sektorze”, dodaje Górska. Inicjatywa jest wyjątkowa w skali kraju, gdyż wraz raportami i materiałami udostępnianymi na platformie stanowi kompendium wiedzy o branży MICE.
Warto dodać, że projekt jest komplementarny z rekomendacją wydaną uchwałą z dn. 29.11.2020r. przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Turystyka. Po przeprowadzeniu analizy stanu sektora z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych Rada wydała rekomendacje, identyfikujące Zarządzanie w branży MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry), jako nowy obszar. Jest to odpowiedzią na trend związany ze wzrostem znaczenia turystyki biznesowej.  
Projekt realizowany został w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Światowy ranking ICCA 2021


W dniu 30 maja 2022r. ukazał się raport ICCA International Congress and Convention Association z rankingiem miast i krajów, ukazujący ilość wydarzeń stowarzyszeniowych na świecie w 2021 roku. Polska znalazła się na 18 miejscu z 158 spotkaniami.
Ranking ICCA powstaje na podstawie zebranych danych o spotkaniach, które odbywają się cyklicznie, liczą przynajmniej 50 uczestników i migrują pomiędzy przynajmniej trzema krajami. Dane do ICCA dostarczane są głównie przez miejskie i regionalne Biura Convention, ale również przez członków stowarzyszenia, takich jak Centra Konferencyjne czy Hotele.
Liderem wśród krajów w 2021r. jest USA (512 spotkań), drugie miejsce zajmuje Hiszpania (369 spotkań) a trzecie Niemcy (354 spotkań). Wśród miast prym wiodą Wiedeń, Lizbona oraz Ateny. W rankingu znalazły się również polskie miasta. Wśród nich na czołówkę wysuwa się Warszawa (49 spotkań) oraz Kraków (45 spotkań). Kolejne pozycje zajęły Poznań (15 spotkań,) Gdańsk (13 spotkań) oraz Wrocław (12 spotkań).
W zeszłym roku ranking został pominięty ze względu na pandemię. W tym roku ICCA opracowała wskaźnik Destination Performance Index (DPI) w celu uznania i nagrodzenia wysiłków włożonych przez destynacje w odniesieniu do: wygrania pierwotnej oferty, zasad dotyczących COVID, zdolności adaptacyjnych i możliwości technologicznych dotyczących  konwersji wydarzeń na miejscu w wydarzenia wirtualne/hybrydowe, co pozwala na utrzymanie ciągłości biznesu. DPI składa się z następujących wskaźników wydajności, które są oparte na liczbie spotkań:
1.Planowane spotkania
2.Spotkania bez zmian
3.Spotkania wirtualne
4.Spotkania hybrydowe
5.Digitalizacja: Wirtualna/Hybrydowa
6.Kontynuacja działalności: nienaruszona/wirtualna/hybrydowa
Wszystkie powyższe wskaźniki skutkują odrębnymi rankingami, które są łączone w DPI. DPI można postrzegać jako zagregowany ranking 6 indywidualnych rankingów. DPI jest dostępny na poziomie ogólnoświatowym/regionalnym oraz na poziomie kraju/miasta.
Ranking ICCA to najbardziej znany i ceniony w branży przemysłu spotkań raport, który pozwala na porównywanie się destynacji. Jest również niezastąpionym źródłem informacji o światowych trendach.  
Źródło: www.iccaworld.org
Autor: Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Konsultant HelmsBriscoe,
Wiceprezes Zarządu SKKPKraków bezpieczną destynacją! Branża MICE gotowa na nowe eventy


Kraków otwiera swoje drzwi dla turystów. Jak wyglądają przygotowania branży, jakie stoją przed nią wyzwania? Na te pytanie odpowiedzą goście webinaru „Kraków jest gotowy. Branża MICE otwiera sezon turystyczny 2022” przygotowanego przez KBF i spółkę Kraków5020. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek – 11.04 o godz. 14.30 w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Branża hotelarska bije na alarm – w trosce o swoje bezpieczeństwo coraz więcej turystów odwołuje swój przyjazd do Krakowa. Następna może być branża biznesowa – obawy mogą mieć również organizatorzy eventów. Dlatego już teraz branża MICE zrzeszona w projekcie KRAKÓW NETWORK mówi jednym głosem, że jest gotowa na nowy sezon turystyczny.  Tym samym ogłasza webinar, w którym wezmą udział: Małgorzata Przygórska-Skowron (Kraków Convention Bureau), Ewa Woch (Targi w Krakowie sp. z o.o., operator EXPO Kraków), Agnieszka Faracik-Leśniak (DMC Poland), dr Bartłomiej Walas (Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE), Grzegorz Soszyński (Małopolska Organizacja Turystyczna), Radosław Włoszek (Kraków Airport im. Jana Pawła II), Paweł Mroziak (Sheraton Grand Krakow) oraz Paula Fanderowska (Kraków5020). Spotkanie poprowadzi Magdalena Kondas (MeetingPlanner.pl).
- Chcemy porozmawiać o tym, z jakimi trudnościami mierzy się dzisiaj branża. Jak Kraków jest odbierany przez naszych zagranicznych partnerów? Wiemy, że wciąż pojawiają się obawy związane z dużą liczbą Ukraińców w Krakowie, dlatego musimy raz jeszcze wyraźnie powiedzieć, że to już nie są uchodźcy, ale nowi mieszkańcy Krakowa – mówi Izabela Błaszczyk, prezeska spółki Kraków5020 organizującej spotkanie.
- Miasto jest bezpieczne. Powoli pojawiają się pierwsi turyści. Warto podkreślić, że wszystkie atrakcje turystyczne działają zgodnie z planem i są dostępne dla wszystkich. Na sezon letni przygotowują się festiwale i inni organizatorzy wydarzeń. Kraków jest gotowy – zapewnia Paula Fanderowska, wiceprezes spółki Kraków5020, liderka KRAKÓW NETWORK.
Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 11.04 w foyer na II piętrze w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Będzie dostępne również online na profilach na Facebooku ICE Kraków i KRAKÓW NETWORK.
Patronem medialnym wydarzenia jest MeetingPlanner.pl 

60. Doroczny Kongres ICCA ukazuje coraz jaśniejszą przyszłość branży


Model „Hub-and-spoke”, meta trendy, specjalne wyróżnienie dla krakowskiego projektu, nowy Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń – relacja z kongresu ICCA
Podczas pierwszego spotkania twarzą w twarz globalnego przemysłu spotkań stowarzyszeń od początku pandemii, ponad 1200 delegatów z 83 krajów spotkało się w pięciu miastach i na platformie wirtualnej. 60. Doroczny Kongres International Congress and Convention Association (ICCA), który odbył się w dniach 24-27 października 2021 r., przedstawił unikalny i rozbudowany program, który wyznacza nowe standardy wydarzeń biznesowych. Całe wydarzenie to ponad 100 godzin kontentu na żywo, obecność 120 światowej klasy prelegentów oraz 300 przedstawicieli wiodących międzynarodowych stowarzyszeń.
Stowarzyszenie ICCA to najbardziej licząca się organizacja przemysłu spotkań na świecie, która prowadzi największy zakres badań nad rynkiem konferencji stowarzyszeniowych i oferuje swoim członkom dostęp do bazy danych, która zwiera informacje o ponad 20 000 kongresach organizowanych na całym świecie. ICCA dyktuje nowe trendy konferencyjne, jej członkowie to liderzy opinii, którzy mają wpływ na rozwój światowego rynku kongresowego. Firmy członkowskie podzielone są ze względu na położenie geograficzne na Oddziały i ze względu na specyfikę swojej działalności na Sektory. Członkowie z Polski należą do Oddziału Europy Centralnej. Obecnie w Zarządzie ICCA zasiadają dwie przedstawicielki z Polski, Anna Górska, Doradca Zarządu w Symposium Cracoviense, reprezentująca Sektor Meetings Management oraz Marta Wiśniewska Kierownik sekcji ds. MICE w LOT Polish Airlines, reprezentująca Sektor Transport.
Pod hasłem „Naprzód ku naszej przyszłości” („Forward to our Future”) tegoroczny Kongres ICCA pokazał, czego delegaci mogą oczekiwać od spotkań biznesowych w przyszłości. Model „hub-and-spoke” obejmował wydarzenia na żywo w mieście będącym gospodarzem Kongresu tj. Cartagena de Indias w Kolumbii oraz pięciu Congress Hubs w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; w Paryżu, we Francji; w Nagasaki, w Japonii; w Seulu, w Republice Korei Południowej; i Johannesburgu w RPA. Delegaci mogli skorzystać z globalnego programu edukacyjnego i sesji dostosowanych do regionalnej branży wydarzeń w danym Congress Hubie.
Elastyczna rejestracja pozwalała na zmianę rodzaju rejestracji z osobistej na wirtualną do dwóch tygodni przed Kongresem bez ponoszenia dodatkowej opłaty. W rezultacie tegoroczny Kongres ICCA przyciągnął rekordową liczbę delegatów w czasie, gdy wielu wciąż boryka się z niepewnościami dotyczącymi podróżowania.  
„Po ponownym otwarciu działalności w niektórych częściach świata widać wyraźnie, że nasza branża powraca szybciej niż oczekiwano, jeśli chodzi o organizowanie wydarzeń twarzą w twarz. Chociaż narzędzia i strategie będą nadal ewoluować, przewidujemy, że stowarzyszenia będą uwzględniać najlepsze praktyki i postęp technologiczny podczas przyszłych spotkań F2F. W związku z tym naszym celem podczas tego Kongresu było wytyczenie szlaku dla branży w kierunku naszej zrewidowanej przyszłości” – powiedział Senthil Gopinath, dyrektor generalny ICCA.
Główny element programu edukacyjnego nakierowany został na aktualne meta trendy, kształtujące branżę wydarzeń biznesowych i świat. Meta trendy są motorem zmian, które wpływają na trendy i megatrendy. Sesje panelowe zgromadziły ekspertów z różnych dziedzin i wiodących firm, takich jak McKinsey, Estée Lauder Companies Inc., autora bestsellerów Josha Linknera, chilijską aktywistkę Julię Martinez i wiele innych. Prelegenci przedstawili globalną i regionalną perspektywę poniższych  trendów meta: innowacji; sprawności i współpracy; zrównoważonego rozwoju; kultury organizacyjnej; przyszłości pracy; wyboru konsumentów i wrażeń z wydarzenia; przyszłego pokolenia; różnorodności i integracji; budowania społeczności; oraz wpływu technologii.
„Perspektywy globalnej społeczności ICCA w obliczu obecnych wyzwań to optymizm, współpraca, elastyczność i otwartość na zmiany. Obecna sytuacja stworzyła przemysłowi spotkań okazję do ponownej oceny naszych podstawowych wartości i misji. Nadszedł czas, abyśmy odbudowali to, lepiej, a Kongres ICCA w 2021 r. udowodnił, że właśnie to robimy”, dodaje Gopinath.
Wyobrażenie sobie przyszłości wydarzeń podczas globalnej pandemii to jedno z największych wyzwań branży. Podczas kongresu ICCA w 2020 r. ICCA przedstawiła protokół z Kaohsiung, pokazujący  strategiczne ramy naprawy, które pokierują globalną branżą spotkań i wydarzeń. Inicjatywa miała również na celu zidentyfikowanie istotnych trendów i strategii, które umożliwią rozwój międzynarodowej branży spotkań.
Na Kongresie ICCA w 2021 r. ogłoszono nowy Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń (Global Association Meetings Protocol) jako nową wersję Protokołu z Kaohsiung. Aby opracować dodatkowe wytyczne, ICCA przeprowadziła ankietę wśród swoich członków z tymi samymi pytaniami zadanymi w związku z Protokołem z Kaohsiung, aby określić, które priorytety uległy zmianie w ciągu ostatniego roku. Z badania wyłoniły się cztery kluczowe filary – zrównoważony rozwój, równość i dziedzictwo (legacy), rzecznictwo (advocacy) i polityka, planowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych oraz strategia dostosowania sektorów (sector alignment strategy). Dalsze wyniki badań będą dostępne wkrótce.
Tradycyjnie już podczas dorocznego kongresu ICCA ogłaszani są również laureaci nagród ICCA Best Marketing Award, GDS-Movement Sustainability Awards oraz Incredible Impacts Award.
W tym roku laureatem nagrody ICCA Best Marketing Award 2021 został Hybrid City Alliance. Przyznano również pięć specjalnych wyróżnień, z których dwa otrzymał projekt z Krakowa. Ta prestiżowa nagroda jest wyrazem uznania dla innowacyjności i przyszłościowego myślenia w tym bardzo wymagającym roku. Zwycięzcy zostali wybrani na podstawie wysokich wyników w kilku kategoriach, ocenianych przez panel jurorów, oraz głosów oddanych podczas Kongresu. Zwycięzcą został Hybrid City Alliance.
Pięć specjalnych wyróżnień otrzymali:
W kategorii „Innowacja i Kreatywność”: Ljubljana Convention Bureau
W kategorii „Badania i Uzasadnienie”: Abu Dhabi National Exhibitions Center
W kategorii „Komunikacja”: Sarawak Convention Bureau
W 2 kategoriach „Sukces w Realizacji Celów” oraz „ROI”: Centrum Kongresowe ICE Kraków.
Nagrody GDS-Movement Sustainability Awards wyróżniają każdego roku destynacje, które wykazują najlepsze wyniki związane ze zrównoważonym rozwojem. W tym roku gratulacje należą się Wonderful Copenhagen za GDS-Movement Innovation Award, Office du Tourisme & des Congres du Grand Lyon za nagrodę GDS Index Most Improved oraz Goteborg & Co za nagrodę GDS Index Leadership.
Od kilku lat BestCities Global Alliance wspólnie z ICCA prowadzi program grantowy “Incredible Impacts”, którego celem jest promocja dobrych praktyk w organizacji kongresów międzynarodowych stowarzyszeń, których realizacja wykracza poza tradycyjne schematy. W tym roku ICCA i BestCities Global Alliance uhonorowały trzy stowarzyszenia, które pozostawiły trwałe dziedzictwo zmian społecznych – nie tylko w przemyśle spotkań, ale w społecznościach na całym świecie.
Laureaci nagrody Incredible Impacts wyróżnieni podczas Kongresu to:
European AIDS Clinical Society
The Garden of Hope Foundation
Women Deliver.
Oprócz bogatego programu merytorycznego, kongresowi towarzyszył również ciekawy program socjalny we wszystkich 5 lokalizacjach.  W przyszłym roku to prestiżowe wydarzenie odbędzie się w dniach 13-16 listopada w Krakowie. W europejskim Congress Hub w Paryżu, w Polskiej Ambasadzie, odbyła się uroczysta kolacja, promująca to wydarzenie. Przed przyszłorocznym kongresem w Krakowie planowane jest również spotkanie Oddziału Europy Centralnej ICCA.
Autor: Anna Górska, Członek Zarządu ICCA -  Meetings Management Sector, Doradca Zarządu Symposium Cracoveinse.

W 2022 rok wchodzimy z konkretnym przytupem i z nowymi strukturami!


15 grudnia 2021 r. branżowa inicjatywa TUgether nabywa osobowość prawną federacji, skupiając w swych szeregach  15 czołowych organizacji reprezentujących ponad 2000 podmiotów z przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce.
Dzięki temu stajemy się w pełni profesjonalną, umocowaną formalnie platformą do reprezentacji naszych interesów w przestrzeni publicznej. Wierzymy, że nowa formuła działalności pozwoli nam też zbudować świadomość i wycenić realną wartość naszych branż w polskiej gospodarce.
Po 22 miesiącach zmagań z rzeczywistością pandemiczną wiemy, że tylko wspólny,  mocno „słyszalny” głos branżowy ma szanse realnie wesprzeć nasze firmy w powrocie na tory zrównoważonego rozwoju ??.
Z dumą przedstawiamy organizacje założycielskie federacji:
Harmony Polish Hotels
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP
IGMAP Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich
Polska Izba Przemysłu Targowego
Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
PSPA Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji
IAKS
Stowarzyszenie Branzy Eventowej - SBE / Events Industry Association - Poland
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych SAR
SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych - SOIAR
SOIT
SITE Poland
International Air Transport Association (IATA)
Związek Organizator Sportu Masowego
Złotą piętnastkę przemysłu spotkań i wydarzeń poprowadzi w 2022 rok zarząd federacji TUgether (*), w składzie:
Prezes:
Łukasz Adamowicz, Wiceprezes SOIT
Wiceprezesi:
Marcin Mączyński / Sekretarz Generalny Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP
Paula Fanderowska / Prezes SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Lukas Klimczak/Członek Zarządu Klub Agencji Eventowych SAR
Mikołaj Ziółkowski / Prezes Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych - SOIAR
Paweł Orłowski /Członek Zarządu Polska Izba Przemysłu Targowego
Członkowie Zarządu:
JJ Singh - prezes International Air Transport Association (IATA)
Katarzyna Gadomska - Członek Zarządu Stowarzyszenie Branzy Eventowej - SBE / Events Industry Association - Poland
(*)zgodnie ze statutem pierwsza kadencja to okres jednego roku, po którym nastąpią wybory na kolejną, pełną tj. 2-letnią kadencję.
Wczoraj powołana została również Komisja Rewizyjna (również na jednoroczną kadencję, po której nastąpią wybory na pełną 2-letnią kadencję), w składzie:
Grażyna Grot-Duziak, Grace GD/ Prezes SITE Poland
Dagmara Chmielewska - Prezes Stowarzyszenie Branzy Eventowej - SBE / Events Industry Association - Poland
Anna Woda - Sekretarz Generalny SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Współgospodarzem wydarzenia był Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawcy RP, któremu dziękujemy za wiele słów wsparcia, ale też trzeźwiących wskazówek do dalszego, skutecznego działania.
Dziękujemy za wczorajsze życzenia sukcesów i wytrwałości od przedstawicieli administracji państwowej: Minister Olga Semeniuk / MRiT, Ministra Andrzej Gut-Mostowy / Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dyrektora Dominika Borka / Dep. Turystyki MSiT, Prezesa Polska Organizacja Turystyczna Rafal Szlachta.
Doceniamy wypracowany przez 1,5 roku dialog, nie zawsze łatwy i przyjemny, ale mający jeden cel – wdrożenie realnych narzędzi i rozwiązań wsparcia dla naszych branż poszkodowanych w pandemii.
Szczególne podziękowania za niezawodne wsparcie od Biuro Rzecznika MŚP. Obecny na wczorajszej uroczystości Dyrektor Biura Rzecznika MŚP, Pan Kamil Rybikowski podkreślał jak ważny jest dobrze zdefiniowany i silny głos branżowy w procesie stabilizacji gospodarki.
Tak się tworzy historia naszego sektora i to my ją tworzymy TUgether!
fot. ketti.pl Katarzyna Cegłowska

Uczelnie Wyższe tworzą nowe możliwości podnoszenia kompetencji dla swoich studentów współpracując z SKKP


Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podpisały Listy Intencyjne z SKKP i zadeklarowały współpracę w zakresie podnoszenia kompetencji studentów kierunków turystycznych. Współpraca polega na udostępnianiu przez Uczelnie studentom szkoleń z platformy edukacyjnej Akademia SKKP online w ramach projektu „Zarządzanie w branży MICE”. Szkolenia będą udostępniane studentom bezpłatnie i w miarę potrzeb.
Cykl szkoleń „Zarządzanie w branży MICE” podzielony jest na 10 kursów, z których każdy składa się z dwóch części: teoretycznej, w formie nagrania, trwającej 1,5 godziny oraz praktycznej, warsztatu, trwającego 1 godz. Kursy kończą się testem kompetencyjnym oraz wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Cykl szkoleń został podzielony tematycznie tak, aby wraz z raportami i opracowaniami udostępnianymi na platformie online, stanowiły kompendium wiedzy o branży MICE. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich kursów otrzymuje się certyfikat Event Managera Akademii SKKP.
W Akademii SKKP zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy, będący wykładowcami kreatywnie podchodzącymi do realizacji poszczególnych tematów, z dużą wiedzą pozyskaną we współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
W celu wzięcia udziału w szkoleniach wystarczy zarejestrować się na platformie edukacyjnej Akademia SKKP online www.akademia.skkp.org.pl i po otrzymaniu linku do aktywacji, można brać udział w kursach w dowolnym, wybranym czasie.

Tematy kursów to:
1. Charakterystyka rynku spotkań w Polsce i na świecie po pandemii
2. Wydarzenia wirtualne i hybrydowe
3. Nowe technologie i cyfryzacja w sektorze MICE
4. Bezpieczeństwo organizacji wydarzeń post COVID 19
5. Światowe trendy w organizacji wydarzeń
6. Networking biznesowy w nowej normalności
7. Komunikacja marketingowa, PR i media społecznościowe
8. Profesjonalna organizacja wydarzeń post COVID-19
9. Etapy i nowe kryteria pozyskiwania wydarzeń sektora MICE
10. Charakterystyka zawodu „event managera” i nowe perspektywy. Rynek pracy w branży MICE.
Pierwsze szkolenia będą dostępne na platformie edukacyjnej Akademia SKKP online już w kwietniu. Dostęp do platformy otrzymuje się po uzyskaniu kodu aktywacji z każdego urządzenia z dostępem do Internetu. Anna Górska, Kierownik Projektu uważa, że wiedza w formie szkoleń w przestrzeni wirtualnej, dostępna na życzenie i w dowolnym czasie pozwoli każdemu w swobodny sposób z niej korzystać, a pandemia udowodniła, że edukacja w formie e-learningu jest obecnie pożądana i popularna.
Akademia SKKP to unikatowe szkolenia, które wyróżnia know-how z międzynarodowych organizacji, wykładowcy-praktycy i kreatywne podejście do tematów. W ramach Akademii SKKP już od ponad roku publikowane są cotygodniowe artykuły „Newsy ze Świata” na temat sytuacji na rynkach światowych, jak branża radzi sobie w sytuacji pandemii, jakie plany ma na czasy po koronawirusie, dobre praktyki, przykłady oraz inspiracje.

Na zdjęciu Profesor Tomasz Rachwał z Uniwersytetu Pedagogicznego i Monika Nahirmy, członek Zarządu SKKP.

Autor: Anna GórskaProtokół Głobalnych Spotkań Stowarzyszeń


Na Kongresie ICCA, który odbywał się w dniach 24-27.10.2021r. w Kartagenie, ogłoszono Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń jako nową wersję Protokołu z Kaohsiung, który ma pomóc światowemu przemysłowi spotkań w rozwoju teraz i w przyszłości. Zidentyfikowano cztery kluczowe filary, niezbędne do prawidłowego rozwoju branży: zrównoważony rozwój i  dziedzictwo (legacy), rzecznictwo (advocacy) i politykę, planowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych oraz strategię dostosowania sektorów (sector alignment strategy).
ICCA przeprowadziło ankietę wśród członków z tymi samymi pytaniami zadawanymi w związku z Protokołem z Kaohsiung, aby zobaczyć, co zmieniło się w ciągu ostatniego roku. Z tego badania wyłoniły się cztery kluczowe filary – zrównoważony rozwój i dziedzictwo (legacy), rzecznictwo (advocacy) i polityka, planowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych oraz strategię dostosowania sektorów (sector alignment strategy).
Podczas dyskusji panelowych prowadzonych w trakcie kongresu, międzynarodowi eksperci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wyników powyższych badań. Poniżej kilka wniosków z tych dyskusji.
Zrównoważony rozwój stał się priorytetem dla całej branży. Coraz więcej osób jest zaniepokojonych zmianami klimatycznymi i środowiskiem jako całością. Osoby prywatne i firmy są coraz bardziej gotowe do podjęcia realnych działań w tym zakresie. Lisa Astorga, Director of Meetings, Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy, powiedziała, że strach powstrzymywał ludzi wcześniej. „Zawsze patrzyliśmy w stronę zrównoważonego rozwoju. Ale wiele osób bało się pozbyć pewnych nawyków, bało się zmian”.
Mówiąc o dziedzictwie, Lisa Astorga zadała pytanie, w jaki sposób destynacje mogą pomóc w komunikowaniu przekazu o legacy i wprowadzeniu go do lokalnej społeczności: „Elementem zrównoważonego rozwoju jest to, że nauczyliśmy się, że możemy organizować spotkania w ten sposób. Czy musimy wysyłać 15 osób międzynarodowym rejsem na spotkanie, kiedy moglibyśmy je zrobić  na Zoomie? Czy czerpiemy z tego to samo? Prawdopodobnie nie. Ale myślę, że musi być w tym równowaga” – powiedziała.
Greg Oates, starszy wiceprezes ds. innowacji w MMGY NextFactor, powiedział, że pandemia stworzyła okazje do nowych i kluczowych rozmów na temat znaczenia naszej branży. „Istnieje przepaść między naszym przemysłem a ludźmi, którzy podejmują decyzje na wszystkich szczeblach władzy. Myślę, że Covid przyniósł korzyści w tym aspekcie. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi przywódcami, łączenie ich w celu tworzenia  ogólnokrajowego nacisku, wyjaśnianie dlaczego i jak oraz posiadanie danych, które to potwierdzają. Myślę, że to bardzo ważne. Po prostu angażowanie przywódców politycznych na zupełnie nowy poziom, dzisiaj, gdy oni słuchają.
Przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w ICCA głośno mówią o nowych oczekiwaniach, jakie mają względem destynacji i obiektów, gdy spotkania zaczynają powracać do formatu twarzą w twarz. Stowarzyszenia szukają więcej wskazówek i wsparcia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, a także sposobów łagodzenia sytuacji kryzysowych. „W pewnym momencie oczekuje się, że destynacje zainwestują w te zasoby. W wiedzę specjalistyczną w tych właśnie obszarach, a nie tylko w sprzedawców”  – powiedziała Lisa Astorga.
Senthil Gopinath, dyrektor generalny ICCA, powiedział: „Podobnie jak w przypadku protokołu z Kaohsiung, protokół spotkań globalnego stowarzyszenia ma służyć światowemu przemysłowi jako  mapa drogowa wskazująca strategie które umożliwią międzynarodowemu przemysłowi spotkań dobrze się rozwijać, teraz i w przyszłości. To dokument, który może rzucić światło na nowe możliwości dotyczące współpracy i innowacji”.
Źródło: www.iccaworld.com
Autor: Anna Górska, Członek Zarządu ICCA, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense Wiceprezes Zarządu SKKPMeetings Week Poland - Przemysł spotkań  2.0


Dziewiąta edycja Meetings Week Poland odbędzie się w dniach 22 – 23 kwietnia. Wydarzenie w formule online będzie poświęcone zmianom na rynku spotkań w Polsce i na świecie. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wszystkie sesje merytoryczne tegorocznego Meetings Week Poland (MWP) dobędą się jednego dnia – 22 kwietnia. Realizowane w studiu Brill AV Media spotkania będą streamowane do sieci. Relację będzie można oglądać na stronie internetowej www.meetingsweek.pl . Finałem MWP 2021 będzie gala wręczenia nagród MP Power Awards, która odbędzie się 23 kwietnia. Wydarzenie tradycyjnie organizowane jest przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, MPI Poland Chapter, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, SITE Poland, Polska Organizację Turystyczną Poland Convention Bureau, Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, The Warsaw Voice oraz MeetingPlanner.pl.

Tematykę wszystkich wystąpień i debat podczas Meetings Week Poland łączy wspólny mianownik: Przemysł spotkań 2.0. Prelegenci będą szukali odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania przemysłu spotkań w nowej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i komunikacyjnej, oraz rozmawiali o nowej rzeczywistości, jaka może być wykreowana dzięki różnego rodzaju spotkaniom.   

 – Cytując Miltona Fridmana „tylko kryzys wywołuje prawdziwe zmiany” stawiamy śmiałą i nieuniknioną tezę, że naszym celem teraz jest odbudowa nie tylko branży, ale całej społeczności skupionej wokół naszego sektora. Aby pobudzić popyt na nasze usługi musimy wsłuchać się w oczekiwania naszych klientów i partnerów. A co oni teraz mówią? Czy nam ufają? Czego oczekują? Światowe trendy zmierzają w kierunku „legacy”, „inclusivity”, „sustainability”, „engagement”, „new business models”. A jak się ma względem tego nasz polski rynek spotkań, jakie zmiany zaszły i z czym musimy się zmierzyć? Jest wiele pytań i wiele wyzwań. Podczas sesji tegorocznej edycji Meetings Week Poland chcemy rozmawiać z ekspertami o „nowej rzeczywistości” kongresów, eventów, incentive travel – zapowiada Anna Jędrocha, koordynator Meetings Week Poland 2021, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.
Organizatorzy kierują ten dialog także do uczestników wydarzenia, których zapraszają do współtworzenia programu MWP. Każdy, kto chciałaby przedstawić swój pomysł, wygłosić opinię czy punkt widzenia na dany temat, może dołączyć do grona mówców w formule Open Pitch.

Meetings Week Poland 2021 otworzy Studencka Konferencja Naukowa IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum (organizator SGTiH). Poland Meetings Destination (The Warsaw Voice) będzie poświęcona wyzwaniom i perspektywom przemysłu spotkań po pandemii. SKKP skupi się na nowych kompetencjach, jakie będą niezbędne w branży MICE. SITE i SOIT powrócą do tematu incentive travel w nowej rzeczywistości, otwartego podczas ostatniej edycji Meetings Week Poland. SBE poświęci swoją sesję na rozmowę o cyberbezpieczeństwie, które stanowi jeden z kluczowych elementów Eventu 2.0. MPI spojrzy na socjologiczne skutki pandemii i ich wpływ na przeobrażenia branży spotkań.
Podczas finałowej gali MP Power Awards® zaprezentowane zostaną najbardziej wpływowe osobowości branży, najlepsze projekty, obiekty i produkty.
www.meetingsweek.plWyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowejZakończył się konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej. Do konkursu zostało zgłoszonych 5 prac, w tym 2 licencjackie oraz 3 magisterskie. Wszystkie prace magisterskie odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym oraz nawiązywały tematycznie do aktualnie obserwowanych trendów w przemyśle spotkań.
Kapitułę Konkursu, która dokonuje oceny prac, tworzy 11 członków kapituły, w tym przedstawiciele kadry naukowej reprezentujący 5 uczelni wyższych w Polsce, liderzy branży oraz członkowie zarządu SKKP. Na ocenę prac składają się niniejsze kryteria: zgodność z tematyką konkursu, wartość naukowa, oryginalność i poziom innowacyjności, a także przydatność w teorii lub praktyce, język i sposób prezentacji. Łączna pula nagród w tegorocznym konkursie wynosiła 7 500 złotych.
Jednogłośnie kapituła uznała za najlepszą pracę „Nowoczesne technologie wykorzystywane podczas organizacji wydarzeń turystyki biznesowej” autorstwa Pana Rafała Kassana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako, odznacza się wysokim poziomem merytorycznym, a wskazany temat jest niezwykle aktualny w czasie pandemii. Praca zawierała rzetelny przegląd wydarzeń online organizowanych przez polskie firmy oraz przegląd narzędzi do organizacji konferencji hybrydowych.
Drugą nagrodę zdobyła Pani Justyna Gwóźdź, także z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca o tematyce: „Targi jako narzędzie promocji wykorzystywane przez convention bureau  w Polsce”, została również napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako. Założono w niej, że udział convention bureau w targach branżowych ma istotny wpływ na promocję turystyki biznesowej danego miasta, zaprezentowanie go jako miejsca atrakcyjnego do organizacji wydarzeń biznesowych, a tym samym zwiększenie liczby organizowanych imprez biznesowych.
Ponadto Kapituła zadecydowała o przyznaniu wyróżnienia Pani Agacie Batko za pracę zatytułowaną „Wpływ wydarzeń sportowych na kreowanie wizerunku miast na wybranych przykładach w Polsce”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Berbeki, również z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczególną uwagę Kapituły zwrócił  temat podjęty przez autorkę, a członkowie Kapituły w uzasadnieniu decyzji podkreślili znaczenie wydarzeń sportowych dla kreowania wizerunku miast.
Przyznanie nagród planowane jest 22 kwietnia podczas tegorocznej edycji Meetings Week Poland, na którą wszyscy laureaci zostaną zaproszeni.
Mimo, iż w tym roku wszystkie nagrody powędrowały do Krakowa, zasięg konkursu jest ogólnopolski, a rywalizację podejmują studenci kierunków turystyki biznesowej z ośrodków akademickich z całego kraju. Konkurs z pewnością będzie kontynuowany przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce w kolejnych latach, a ogłoszenie kolejnej edycji nastąpi wraz z nowym rokiem akademickim.ICCA ogłasza nabór do Future Leaders Council


International Congress and Convention Association (ICCA) inauguruje działalność i zachęca członków do zgłaszania swoich kandydatów do Future Leaders Council. Rada Liderów jest nowym projektem Stowarzyszenia, który jest wynikiem zmian zachodzących w organizacji i odpowiedzią na potrzeby związane z obecnym kryzysem.

ICCA Future Leaders Council ma być ciałem doradczym, składającym się z młodych liderów branży spotkań, których kreatywność i talenty wniosą świeże pomysły do Stowarzyszenia i przyczynią się do większego zaangażowania członków w jego działania.

Future Leaders Council jest pomysłem obecnego Prezesa ICCA, Jamesa Reesa, który przedstawił go podczas swojej kampanii wyborczej w Dubaju w 2018 roku i którego celem jest zaangażowanie młodych, przyszłych liderów naszego sektora w bieżące prace i działania ICCA nad strategią i komunikacją z członkami. Wykorzystanie ich pomysłów, świeżego podejścia i często „out of the box” rozwiązań w planach strategicznych ICCA ma pomóc znaleźć efektywniejsze sposoby na odbudowę naszej branży po kryzysie. Członkowie Zarządu ICCA zgodnie przyznają, że jest to świetna propozycja dla młodych ludzi na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku, a także promocja i widoczność na arenie globalnej dla firm, które reprezentują.

Każdy kandydat powinien:

 • być nominowany przez swojego pracodawcę, który jest członkiem ICCA (każdy członek ICCA może nominować tylko 1 osobę)
 • mieć poniżej 33 lat w momencie nominacji
 • być zatrudniony przez organizację członkowską od co najmniej dwóch lat i posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży
 • móc zaangażować się w dwuletnią kadencję Rady.

Nabór kandydatów trwa do 22 marca 2021 roku. Więcej o projekcie w rozmowie Jamesa Rees i Ivo Franschitz w video: ICCA Future Leaders Council

Autor: Anna Górska, członek Zarządu ICCA, Symposium Cracoviense Board Advisor.Wideoczat: Stowarzyszenia i ich kongresy - teraz i w przyszłościW dniu 19 listopada o godz. 14.30 zapraszamy na drugi już wideoczat SKKP podczas którego porozmawiamy z naszymi ekspertami, prof. dr hab. inż. Markiem Pawełczykiem i prof. Tomaszem Guzikiem o przyszłości stowarzyszeń i przyszłości kongresów przez nich organizowanych.  
Stowarzyszenia i ich spotkania są siłą napędową gospodarek, platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i rozwiązywania problemów. Jak zmieniła się rola stowarzyszeń dzisiaj, w dobie COVID-19? Przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie międzynarodowe organizacje? Jak będą organizowane kongresy w przyszłości? Jak zmieni się proces pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń do Polski i jak możemy się do tych zmian przygotować? O tym wszystkim dowiecie się od naszych specjalnych gości, biorąc udział w wideoczacie już 19 listopada o godz. 14.30!

Nasi eksperci:
Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Vicepresident for Professional Relations  - International Institute of Acoustics and Vibration, Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

Prof. dr hab. n med. Tomasz Guzik - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii, Kierownik Katedry  Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regius Chair of Physiology and Cardiovascular Pathobiology – University of Glasgow. Redaktor naczelny jednego z najważniejszych czasopism Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC): „Cardiovascular Research”, i członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym American Physiological Society.  Członek Rady Fundacji Nauki Polskiej od roku 2018, a w obecnej kadencji jej Przewodniczący.

Wideoczat z wyjątkowymi  gośćmi poprowadzi redaktor magazynu Think MICE Michał Kalarus. Spotkanie będzie transmitowane LIVE na profilu SKKP na facebooku.

Wideoczat jest drugim z trzech planowanych do końca tego roku, organizowanych przez SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce w ramach projektu „Okiem Eksperta”. Kolejne spotkanie już 3 grudnia. Nagranie z pierwszego wideoczatu SKKP pt. „Transformacja i przyszłość międzynarodowych wydarzeń”  jest dostępna na FB.
https://fb.watch/1Pk1pbJw8V/
Zapraszamy!

Wideczat: Transformacja i przyszłość międzynarodowych spotkań

Już 5 listopada zapraszamy na GORĄCE NEWSY z kongresu ICCA, które w formie wideoczatu zaprezentują nam nowi członkowie zarządu ICCA z Polski Anna Górska, doradca zarządu Symposium Cracoviense i Marta Wiśniewska, kierownik sekcji MICE w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
Kongres ICCA (International Congress and Convention Assocation), który w tym roku odbywa się w dniach 1-3.11.2020 w formie hybrydowej, jest dorocznym forum wymiany wiedzy, doświadczeń i trendów pomiędzy międzynarodowymi ekspertami i światowymi guru przemysłu spotkań. W jakim kierunku zmierza przemysł spotkań? Jakich nowych rozwiązań możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Jak zmieni się sposób w jaki konferujemy i uczestniczymy w wydarzeniach biznesowych? O tym wszystkim dowiecie się od naszych specjalnych gości z „pierwszej ręki”, biorąc udział w czacie w dniu 5 listopada o godz. 12.00, organizowanym tuż po kongresie ICCA!
Anna Górska i Marta Wiśniewska od wielu lat związane są z ICCA, reprezentując w organizacji polskie firmy, które są członkami stowarzyszenia. Anna Górska w latach 2012-2018 była przewodniczącą oddziału Europy Centralnej ICCA. Marta Wiśniewska jest laureatką konkursów ICCA, w tym zwyciężczynią projektu dla młodego pokolenia liderów przemysłu spotkań „Future belongs to us", którego finał odbył się w Dubaju. Skład nowego prezydium został powołany podczas wirtualnego zebrania członków stowarzyszenia w dn. 19 października 2020r. Kadencja w zarządzie trwa dwa lata.
Wyjątkowy wideoczat z gośćmi poprowadzi redaktor naczelny THINK MICE Michał Kalarus. Spotkanie będzie transmitowane LIVE na profilu SKKP na Facebooku.
Wideoczat jest jednym z trzech planowanych do końca tego roku, organizowanych przez  Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce w ramach projektu „Okiem Eksperta”. Zapraszamy!Newsy ze Świata Akademii SKKP w finale międzynarodowego konkursu


Projekt Newsy ze Świata Akademii SKKP jako jedyny projekt z Polski, znalazł się wśród finalistów konkursu, organizowanego przez AAE Association of Association Executives. Zgłoszony w kategorii Best National Project (not UK) projekt, to cykl artykułów, w których poruszane są ważne aspekty dotyczące branży spotkań z rynku międzynarodowego. Są to przykłady dobrych praktyk, badania, informacje o nowych trendach i innowacyjnych projektach, studia przypadków itp. Wszystkie tematy związane z tym jak świat Kongresów i Konferencji radzi sobie obecnie z COVID-19.
Konkurs International & European Association Awards organizowany jest od 6 lat. W tym roku odnotowano o 50% więcej zgłoszeń niż w roku ubiegłym.
Konkurs podzielony jest na kilkanaście kategorii i można w nim zgłaszać  zarówno osoby, projekty jak i same stowarzyszenia. W tym roku w finale znalazły się projekty takich stowarzyszeń jak European Safety and Stadium Management Association, International Exhibition Logistics Association, International Federation of Inventors' Associations, World Heart Federation, International Society of Blood Transfusion, European Association of Chemical Distributors oraz International AIDS Society.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza konkursowego, w którym wymienione muszą być m.in. założone cele projektów i osiągnięte rezultaty, zasięg oraz opinie i rekomendacje.
Obecnie projekt jest realizowany przez Annę Górską, eksperta Akademii SKKP, Wiceprezesa Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynawowej, członka AAE. Nowe artykuły pojawiają się co tydzień
Laureaci konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów na forum międzynarodowym podczas ceremonii kończącej Association World Congress, która odbędzie się 8 grudnia 2020r. w Cascais w Portugalii. W kongresie bierze udział zwykle 400 osób i na dzień dzisiejszy organizatorzy nie przewidują jego anulacji lub przesunięcia na inny termin.  
Wszystkie artykuły z serii Newsy ze Świata Akademii SKKP są dostępne na https://www.skkp.org.pl/akademia_news59 doroczny kongres ICCA po raz pierwszy w formie hybrydowej


W dn. 1-3.11.2020r. odbył się 59 doroczny kongres ICCA, po raz pierwszy w formie hybrydowej, którego temat przewodni brzmiał „Transforming Global Events Together”. Wzięła w nim udział rekordowa ilość osób, a mianowicie 1500 delegatów z całego świata, w tym 220 prelegentów i 200 przedstawicieli stowarzyszeń międzynarodowych.
Doroczny kongres ICCA jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży przemysłu spotkań pod względem edukacyjnym, biznesowym i networkingowym. Co roku bierze w nim udział Top Management z firm członkowskich i co roku destynacje walczą o pozyskanie kongresu do swoich miast. W 2017r. jako lokalizację na 2020 rok wybrano Kaohsiung na Tajwanie, gdzie niestety w związku z pandemią kongres nie mógł się odbyć w takiej formie jak zwykle. W marcu 2020r. Zarząd ICCA zadecydował, że kongres nie zostanie odwołany ani przeniesiony z powodu COVID-19 i odbędzie się w formie hybrydowej. W celu umożliwienia członkom zlokalizowanym w ponad 100 krajach łatwiejszy dostęp, wybrano oprócz Kaohsiung 7 destynacji (hubów), gdzie można było wziąć udział w wydarzeniu fizycznie. Te huby to Cape Town, Latin America, Luxemburg, Malaga, North America i Riyadh. Eksperyment udał się. Nieszablonowe myślenie i nowatorski format tegorocznego wydarzenia pozwolił członkom ICCA na efektywny udział w evencie i stał się modelowym przykładem konferencji hybrydowej, w prawdziwym duchu „transformacji globalnych wydarzeń”.
Program tegorocznego kongresu rozłożono aż na 6 tygodni. Przez 6 tygodni poprzedzających kongres dla zarejestrowanych na wydarzenie uczestników, udostępniano sesje edukacyjne przyporządkowane tematycznie do różnych sektorów, w tym do Zarządzania Wydarzeniami (Meetings Management), Marketingu Destynacji (Destination Marketing) i Obiektów  (Venues). W czasie samego kongresu, punkty programu takie jak oficjalne otwarcie, zamknięcie itp. odbywały się w Kaohsiung i były transmitowane w czasie rzeczywistym online i do hubów. Również program edukacyjny do południa każdego dnia był przekazywany „na żywo” z Kaohsiung. Po południu transmitowano program z hubów i uczestnicy wirtualni mogli wybrać te sesje z poszczególnych hubów, które najbardziej ich interesowały. Dzięki temu rozwiązaniu podkreślono rolę głównego miasta, czyli Kaohsiung jako gospodarza kongresu, ale dano również możliwości promocyjne poszczególnym hubom.
Podczas przerw w programie łączono się ze studiem w Londynie, gdzie pojawiały się komentarze, specjalni goście, wywiady oraz informacje jak poruszać się po platformie kongresowej. Angażowanie uczestników wzmacniały takie narzędzia jak slido.com czy wonder.me za pośrednictwem których można było wziąć udział w głosowaniach czy porozmawiać z innymi uczestnikami. Na platformie kongresowej była również możliwość włączenia się w dyskusję o bieżących wyzwaniach naszej branży.
W trakcie tegorocznego kongresu nie zabrakło także stałych punktów programu, które zwykle cieszą się największą popularnością wśród delegatów, takich jak ICCA Best Marketing Award, Copenhagen Denmark lecture i President’s choice session.
W tym roku sesja ICCA Best Marketing Award miała specjalny wymiar. Zaprezentowano przykłady niestandardowego przywództwa, związanego z reakcją na pandemię. Wyróżniono: KINTEX z Południowej Korei, Kuala Lumpur Convention Centre, Seoul Tourism Organization, Indian Hotels Company Limited oraz VISITFLANDERS Convention Bureau.
Tematem głównym Copenhagen Denmark lecture było „włączenie” (inclusion) rozumiane jako włączenie w działania nasze i naszych organizacji osób o różnych poglądach, różnym wieku, z różnych środowisk. Podkreślono potencjał ludzi młodych i zaznaczono, że idea „more”, która powszechnie obwiązywała od zakończenie II wojny światowej i według której zarówno przedsiębiorstwa jak i my sami dążyliśmy do tego aby posiadać coraz więcej już się skończyła. Teraz obowiązuje idea „better”, nie chcemy mieć już więcej dóbr, ale chcemy, żeby to co posiadamy i robimy było „lepsze”. Będziemy również chcieli podróżować „lepiej”, a nie „więcej” i brać udział w lepszych konferencjach, a nie w większej ich ilości.
Sesja „President’s choice” dotyczyła w tym roku “gamification” podczas której guru tej dziedziny opowiadał jak efektywnie stosować zasady grywalizacji w strategiach rozwoju naszych firm i przy budowaniu programów konferencji.
W tegorocznym programie merytorycznym kongresu dominowały tematy, dotyczące trendów i przyszłości przemysłu spotkań oraz digitalizacji. Nie pominięto legacy i pozytywnego wpływu organizacji kongresów na społeczeństwo. Zaprezentowano studium przypadku 3 stowarzyszeń, które w tym roku zostały laureatami programu grantowego „Incredible Impacts”, prowadzonego od 4 lat przez BestCities Global Alliance wspólnie z ICCA.  Tegoroczni laureaci to Ecocity Builders and the BCIT Ecocity Centre, International Society for Microbial Ecology (ISME) oraz Soroptimist International (SI).
Wyjątkowym dziedzictwem tegorocznego wydarzenia ICCA jest Protokół Kouhsiung,  pokazujący mikro i makro trendy oraz określający listę kluczowych strategii, które umożliwią międzynarodowemu przemysłowi spotkań dobrze się rozwijać, teraz i w przyszłości. Zidentyfikowane kierunki obejmują innowacyjne modele biznesowe, wspólne ryzyko, restrukturyzację cyfrową i wydarzenia hybrydowe oraz strategie dotyczące zwiększonego zaangażowania.
Wszystkie sesje edukacyjne z tegorocznego kongresu ICCA, które razem tworzą ponad 100 godzinny program zostały nagrane i są nadal dostępne dla uczestników kongresu do obejrzenia w dowolnym czasie.
W przyszłym roku kongres ICCA odbędzie się w Cartagenie w Kolumbii. Z Polski w tegorocznym wydarzeniu w formie wirtualnej wzięło udział 7 osób.
Video z  tegorocznego kongresu można obejrzeć pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=c7JSRvhEphY&feature=emb_logo&ab_channel=ICCAWORLD
Autor: Anna Górska, doradca zarządu Symposium Cracoviense, ICCA Board of Directors member, wiceprezes zarządu SKKP ds. współpracy międzynarodowejMP Power Awards - dziewiąta edycja konkursu branży eventowej


MeetingPlanner.pl zaprasza do udziału w dziewiątej edycji konkursu branży eventowej MP Power Awards®. W konkursie jurorzy wybierają najlepsze projekty, obiekty, produkty eventowe oraz Agencję Roku. Nagradzają najbardziej zaangażowane w życie branży osobowości oraz kreatywnych.
Stowarzyszenie Konferencje & Kongresy w Polsce jest partnerem branżowym MP Power Awards®.

Celem MP Power Awards jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów, wskazanie miejsc z ofertą dostosowaną do wymogów roku 2020 oraz wyróżnienie osobistości branży.
Konkurs MP Power Awards tworzą: MP Power Projekt, MP Power Venue, MP Power Produkt oraz MP Power 12. Konkursem towarzyszącym MP Power Awards jest Kreatywny Roku Branży Eventowej.
Jak dokonać zgłoszenia do MP Power Awards: www.mppowerawards.com/jak-sie-zglosic/

W ramach MP Power Projekt zostaną poddane analizie i ocenie realizacje w następujących kategoriach głównych: Event promocja marki (stacjonarny / online), Event – celebracja (stacjonarny / online), Event – integracja (stacjonarny / online), Event – edukacja (stacjonarny / online), Event sportowy, Event esportowy, Event pozostałe formy, Incentive travel, Kongres (stacjonarny / online)
Targi (stacjonarne / online), Kampania zintegrowana z wykorzystaniem event marketingu oraz w kategoriach towarzyszących: CSR i Stage design.
W kategoriach specjalnych Jury wybierze Event Online i Event Hybrydowy Roku 2020.
Termin zgłoszeń – 14 marca.

W MP Power Venue zaprezentowane zostaną miejsca – hotele, centra konferencyjne, obiekty wielofunkcyjne i unikatowe – z potencjałem do organizacji spotkań w kategoriach dostosowanych do specyfiki roku 2020: transformacja, bezpieczny obiekt, studio online, premiera. Termin zgłoszeń – 14 marca.

MP Power Produkt – do tej części konkursu można zgłaszać produkty, atrakcje, usługi i narzędzia, które mogą stać się częścią programu eventu i zdaniem zgłoszeniodawcy wpływać znacząco na jego uatrakcyjnienie. Jury oceni produkty w kategoriach: platforma eventowa, angażowanie, bezpieczeństwo. Termin zgłoszeń – 22 marca.

W kategorii zrównoważony rozwój w branży eventowej. Wyróżnione zostaną projekty, działania, stosowanie wybranych rozwiązań, których główne cele wchodzą w zakres zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee, przez podmioty działające w przemyśle spotkań lub świadczące usługi na rzecz organizatorów wydarzeń. Termin zgłoszeń – 22 marca.

Jury – na podstawie zgłoszeń, nominacji i zwycięstw w poszczególnych kategoriach – przyzna także tytuł Agencji Roku.

W ramach plebiscytu MP Power 12 jury MP Power Awards wyróżnia także osobistości i ekspertów branży, w dwunastu kategoriach.

Konkurs towarzyszący MP Power Awards – Kreatywny Roku Branży Eventowej wyróżnia najlepszych kreatywnych i przebiega dwutorowo – skierowany jest do profesjonalistów oraz tych, którzy chcieliby wiązać z kreacją swoją karierę i zawodowy rozwój. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach.

Rozstrzygnięcie MP Power Awards nastąpi podczas finałowej Gali MP Power Night, która odbędzie się 23 kwietnia.

Informacje dotyczące zasad udziału w konkursie znajdują się na stronie: www.mppowerawards.com
Organizatorem konkursu jest portal MeetingPlanner.pl: www.meetingplanner.pl.Znaczenie lokalnych statystyk i podróże motywacyjne w przyszłości – LKRA organizuje konferencję w terminie corocznego CONVENE


Z powodu sytuacji globalnej, organizatorzy dorocznych targów CONVENE w Wilnie, zdecydowali o całkowitym zakończeniu projektu i w tym roku impreza nie odbyła się. Organizowane od ośmiu lat targi, w których aktywnie uczestniczyła polska branża, znacznie wzmocniły pozycję regionu Morza Bałtyckiego jako światowej klasy destynację wydarzeń biznesowych i zwiększyły jego widoczność w całej Europie.
Odpowiadając na oczekiwania lokalnej branży, przyzwyczajonej do spotkań edukacyjnych organizowanych w ramach CONVENE, Litewskie Stowarzyszenie Spotkań i Eventów LKRA zorganizowało w dn. 11.02.2021r., czyli w czasie kiedy zwykle odbywały się targi CONCENE, konferencję wirtualną pt. „Re-Imagine Meetings. The Future of Meetings Industry.” Dwu i półgodzinne spotkanie   transmitowane na żywo zgromadziło ponad 100 uczestników z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.
Spotkanie podzielone było na dwie części, jedną dotycząca specyfiki spotkań międzynarodowych stowarzyszeń i drugą dotyczącą spotkań korporacyjnych. O konferencjach międzynarodowych stowarzyszeń opowiadał Marco van Itterzon, ICCA Director Research.
ICCA International Congress and Convention Association prowadzi badania dotyczące specyfiki międzynarodowych wydarzeń, organizowanych przez stowarzyszenia. Wyniki badań publikowane są w dorocznych raportach, w których znajdują się wydarzenia spełniające 3 następujące kryteria:  odbywają się regularnie, rotują pomiędzy przynajmniej trzema krajami  i  liczą min. 50 uczestników. ICCA nie prowadzi natomiast badań dot. spotkań rządowych i korporacyjnych, dlatego też Marco van Itterzon podkreślał znacznie prowadzenia własnych, lokalnych badań, dzięki którym będzie można poznać całościowy obraz rynku. W bazie ICCA znajdują się obecnie informacje o ponad 21 000 konferencjach, z których ponad 40% to spotkania małe, liczące od 50 do 150 uczestników. Ponad 40% z nich zostało zorganizowanych w hotelach, ok. 30% na Uczelniach Wyższych i tylko 20% w Centrach Konferencyjnych. Najpopularniejsze tematy tych wydarzeń to konferencje związane z medycyną, nauką i technologią. W raporcie dot. 2020 roku pokazany będzie wpływ jaki pandemia miała na kongresy, czyli ilość wydarzeń które zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy oraz zorganizowane w formie wirtualnej wraz z podziałem na regiony.
W części drugiej spotkania udział wzięli Huw Tuckett, Euromic Executive Director, Darius Lomsargis, Managing Partner w  Catalyst Baltic i Galina Bukovska, członek zarządu Łotewskiego Convention Bureau. Huw Tuckett przedstawił bardzo ciekawą prezentację, a w niej specyfikę  podróży „incentives” przed pandemią i obecnie. W przyszłości, po pandemii, firmy będą traktowały „incentives” jako konieczność ze względu na pracę zdalną, ograniczającą znacznie nasz kontakt z innymi i czas przymusowego zamknięcia. Pojawi się potrzeba, aby DMCs proponowały naprawdę wyjątkowe programy podróży, które sprawią, że zarówno w pracownikach jak i kadrze menadżerskiej obudzi się nowa energia, pasja i entuzjazm.  Huw Tuckett z definiował również 5 poniższych trendów, dotyczących podróży motywacyjnych:
1.    Nadal będzie wymagana elastyczność dotycząca warunków rezerwacji
2.    Spodziewajmy się surowszych warunków zamawianych umów i kontraktów
3.    Więcej hoteli i obiektów będzie wykorzystywanych na wyłączność
4.    Jako pierwsze wrócą wydarzenia lokalne i regionalne; zamorskie dopiero później
5.    CSR będzie nadal stanowiło dużą cześć planów podróży; ludzie będą chcieli pomagać innym, dotkniętym pandemią.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że wrócimy do organizacji spotkań na żywo, ale komponent wirtualny pozostanie już z nami na stałe.
Konferencję zorganizowało stowarzyszenie LKRK przy wsparciu Łotewskiego Convention Bureau.

Autor: Anna Górska, Symposium Cracoviense Board Advisor, Członek Zarządu ICCA International Congress and Convention Assocation, Wiceprezes Zarządu SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w PolsceWspółpraca międzynarodowa SKKP i LKRK


SKKP Stowarzyszenie Konferencji i Kongresy w Polsce dzieli się doświadczeniami ze swoim odpowiednikiem na Litwie, LKRK Litewskim Stowarzyszeniem Spotkań i Wydarzeń.
W dniu 1 grudnia 2020r. odbędzie się spotkanie z członkami LKRK i przedstawicielami SKKP, którego głównym tematem będzie obecna sytuacja branży MICE w Polsce. W spotkaniu SKKP reprezentować będą Anna Górska, Wiceprezes Zarządu SKKP i Anna Nowakowska członek SKKP oraz członek grupy komunikacyjnej w Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (TuGether). Obie Panie są również ekspertami Akademii SKKP.
Litewskie Stowarzyszenie Spotkań i Wydarzeń LKRK to pierwsza w kraju i jedyna organizacja non-profit, której celem jest łączenie firm, organizacji publicznych i osób działających w branży spotkań i wydarzeń w jedną społeczność. Wspiera edukację, nawiązywanie kontaktów i rzecznictwo w imieniu branży, jednocześnie podnosząc jej profil i zwiększając możliwości biznesowe dla swoich interesariuszy. LKRK zrzesza firmy zarządzające wydarzeniami i wystawami, PCOs, organizatorów turystyki, obiekty konferencyjne, hotele a także Convention Bureaux oraz instytucje edukacyjne.
Członkowie LKRK zainteresowani są w szczególności informacjami dot. działań podejmowanych przez SKKP w ramach pomocy członkom Stowarzyszenia oraz branży wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią. Anna Górska i Anna Nowakowska podzielą się doświadczeniami w zakresie współpracy w ramach TuGether, środków pomocowych proponowanych przez Rząd, a także projekcie Newsy ze Świata Akademii SKKP, dzięki któremu przekazywane są informacje polskiej branży z zagranicznych źródeł o tym jak inni radzą sobie z negatywnymi skutkami kryzysu.
Opowiedzą również o sytuacji branży spotkań w Polsce przed COVID-19 oraz dzisiaj i perspektywach na przyszłość.  
Jolanta Beniulien?, Prezes LKRK i inicjatorka spotkania powiedziała: „Liczymy na to, że grudniowe spotkanie będzie pierwszym elementem szerszej współpracy  pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami. Wymiana doświadczeń i opinii, transfer wiedzy na poziomie międzynarodowym są zawsze cenną wartością, w szczególności w czasach trudnych, w jakich dzisiaj zmuszeni jesteśmy funkcjonować”.Musimy wyprzedzić czas – rozpoczął się XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Pierwsze po pandemicznej przerwie spotkanie w formule hybrydowejKatowice, 2 września 2020 r. – 3 tys. uczestników zarejestrowanych do udziału stacjonarnego, tysiące uczestników online, 400 prelegentów i ponad 70 sesji tematycznych – w Katowicach rozpoczęła się jedna z najważniejszych debat o europejskiej i polskiej gospodarce. XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest pierwszym spotkaniem przedstawicieli biznesu, polityki i nauki organizowanym po pandemicznej przerwie, po raz pierwszy także odbywa się w formule hybrydowej.

– To już 12. edycja, choć jednocześnie jakby pierwsza, będąca próbą powrotu do normalności
i odnalezienia się zupełnie nowej rzeczywistości. Europejski Kongres Gospodarczy, organizowany hybrydowo, musi w warstwie wizualnej wyglądać inaczej, niż w minionych latach. Ale nie zmienia się jego misja i filary, na których oparty jest od samego początku: wartościowi uczestnicy i merytoryczne debaty – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days. – Do udziału stacjonarnego zarejestrowało się 3 tys. osób. W pierwszym dniu XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło 1,5 tys. osób. Nowa rzeczywistość nie pozwala porównywać tych liczb do zeszłorocznych rekordów frekwencji, za to pozwala na bezpieczny i komfortowy udział z zachowaniem dystansu społecznego. Internetowa część Kongresu cieszy się dużym zainteresowaniem, do udziału online zarejestrowało się ponad 6 tys. osób. Debaty transmitowane na stronie eecpoland.eu i w portalach są odtwarzane „live" nawet 40 tys. razy, a na wirtualnych salach „zasiada” nawet po 2 tys. osób – dodaje.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zainaugurowała debata pt.: „Europa przyszłości”.
Paneliści wspólnie zastanawiali się, jak stawić czoła wyzwaniu, przed którymi stanął Stary Kontynent, czy obecnie sformułowane priorytety unijnej polityki są adekwatne do nowych wyzwań i czy program odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie - Next Generation UE – jest rzeczywiście solidnym planem gospodarczym.

– Wielkie projekty budowały siłę Unii Europejskiej. Było wśród nich rozszerzenie o nowe kraje, tak ważne i naturalne dla nas, ale wymagające wspólnej decyzji – powiedział Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, przewodniczący Rady EEC. rozpoczynają debatę. – Koronawirus przysłużył się temu, by nadać rangę Zielonemu Ładowi. To obliczona na 30 lat, długo planowana strategia mająca ochronić planetę, ale także dać miejsca pracy
i pchnąć nas na tory rozwoju. Koronawirus nie odsuwa odpowiedzialności za przyszłość Ziemi, lecz ją wyostrza. W bliskiej perspektywie europejskie ambicje mają wesprzeć programy Cyfrowa Europa oraz UE New Generation. Musimy wyprzedzić czas – apelował moderator.

– Przygotowujemy się do absorpcji środków unijnych nowej perspektywy – zapewniła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. – Podstawą pozostaje Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, która jednak po pandemii wymaga modyfikacji. Pracujemy nad krajowym planem odbudowy by to wykorzystać. Projekty już spływają. Nasza odpowiedź to pobudzenie gospodarki – w ochronie zdrowia, inwestycjach. Pamiętamy o Zielonym Ładzie, to dobre narzędzie rozwojowe, ale to także wyzwania społeczno-polityczne. Dlatego tak ważny jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – środki dla regionów, które poniosą ciężar tych procesów – dodała minister.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny m.in. za prognozowanie, podkreślił w rozmowie z Jerzym Buzkiem, że naukowcy zapowiadali globalną pandemię, ale nie przełożyło się to na działania polityczne zapobiegające czy przygotowawcze. – To dla mnie ważny wniosek z sytuacji, w której się znaleźliśmy – jak brać pod uwagę analizy naukowców, jak je przekładać na politykę. Ważne jest, żeby inne potęgi traktowały firmy z Europy w taki sposób, jak my traktujemy koncerny z innych krajów. Europa liczy na wzajemność. Cyfryzację i zieloną rewolucję, dwa bliźniacze megatrendy, Europa musi wykorzystać, by stać się bardziej odporną, niezależną strukturą gospodarczą i polityczną – dodał.

– Z kryzysem poradzimy sobie, gdy będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, na czym polega europejska wspólnota wartości. Godność każdego człowieka, postępowanie w duchu solidarności i pomocniczości. Polska jest ważnym filarem wspólnoty wartości i chciałbym, by była jeszcze mocniejszym – mówił podczas sesji inauguracyjnej Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2007-2009.

– Polski sektor energii jest gotowy na transformację, o czym świadczą m.in. plany wielkich podmiotów (Tauron, Orlen) deklarujących „zielone” inwestycje i włączenie się w nurt Zielonego Ładu. Ważne jest jednak dla polskiej energetyki zielone światło dla wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego - pomostu między spalaniem paliw kopalnych i odnawialnymi źródłami energii – przekonywał Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju w latach 2018-2019, prezes PGNiG. – Każdy kraj jest inny, każdy ma inny punkt startowy. Ważne, by na takie inwestycje mogły być wykorzystywane fundusze Unii Europejskiej. To dla nas kluczowe, jeśli chcemy przeprowadzić proces transformacji przy akceptacji społecznej – dodał.

– Widzimy, bogatsi o doświadczenia pandemii, że dwie ścieżki (zielona gospodarka i cyfrowa gospodarka) to był słuszny europejski wybór, kryzys podkreśla jego trafność – zaznaczyła Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. - Rola EBI jest kluczowa dla finansowania zielonych inwestycji, a nasze inicjatywy jako banku klimatycznego zgodne są z Zielonym Ładem i z porozumieniem paryskim. Pieniądze na innowacje są. Walczymy o to, by Komisja Europejska w większym stopniu akceptowała ryzyko z nimi związane - zapewniła.

– Staramy się włączać w tę debatę - zapewnił Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE. –Widzimy, co się dzieje na całym świecie dzięki mikrosatelitom, które produkujemy w Warszawie
i w Helsinkach. Obserwujemy trzy trendy określające przyszłość Europy: unifikację i integrację, różnorodność i inwestycje w naukę. Nie byłoby naszej firmy, gdyby nie europejska współpraca. Pracują u nas ludzie reprezentujący 38 nacji i wiele języków. Nasza przewaga tkwi w różnorodności - w niej też tkwi siła Europy. I wreszcie - nie byłoby nas gdyby nie współpraca uniwersytecka i wsparcie dla innowacji. Nie obawiam się konsekwencji wspólnie przez Europę zaciąganego długu publicznego. Czy boję się, że nasze pokolenie będzie musiało to spłacać? Nie to jest kluczowy pytaniem, czy brać dług, lecz, jak zainwestować, by zyskać – dodał.

Przez trzy kongresowe dni (2-4 września br.), w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach odbędzie się łącznie ponad 70 debat i dyskusji. Główne nurty tematyczne XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego to: Europa przyszłości, Zielony Ład, walka z recesją, transformacja energetyki i gospodarka ery cyfrowej. Debaty zgrupowane zostały w bloki tematyczne takie jak: cyfryzacja, nowe technologie, energia i klimat, rozwój i środowisko, międzynarodowa współpraca gospodarcza, transport i mobilność, przemysł, miasto, metropolia, region, rynek nieruchomości, edukacja i rynek pracy, inwestycje, zarządzanie, przemysł spożywczy, rynek
i marketing, finanse, społeczeństwo – ekonomia, ochrona zdrowia.

3-4 września br., w ramach European Tech and Start-up Days (ETSD) – wydarzenia od pięciu lat towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu – spotkają się po raz kolejny reprezentanci dwóch światów: firmy młode, oparte na technologach, kreatywne z inwestorami dojrzałymi zainteresowanymi tym, co nowe, mało znane, a obiecujące. Podczas wieczornej gali wyłonieni zostaną laureaci konkursu Start-up Challenge 2020.

XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days organizowane
w szczególnych okolicznościach, odbywają się zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.
W 2019 r. w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach udział wzięło ponad 12,5 tys. gości. W trakcie 150 debat wiedzą i doświadczeniem podzieliło się ok. 1000 panelistów.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days – spotkanie młodego
i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji. W 2019 r. zgromadziło ponad 3 tys. uczestników.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Więcej informacji:
Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu
European Start-up Days – www.estartupdays.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

Zapraszamy również:
Facebook: facebook.com/EECKatowice oraz facebook.com/estartupdays/
LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/
Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2020 #EEC2020 oraz twitter.com/estartupdays
Instagram: www.instagram.com/estartupdays/ #ESD #ESD2020Włączamy się do przygotowania zaleceń procedur sanitarnych dla obiektów

SKKP włączyło się w opracowanie wytycznych dotyczących podejmowania środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19 podczas organizowanych wydarzeń.  Bardzo dziękujemy naszym członkom, którzy odpowiedzieli na nasz apel o nadsyłanie dobrych praktyk, już stosowanych, jak i zaplanowanych do wprowadzenia w swoich obiektach.  Zarząd w oparciu o swoje, jak i członkowskie doświadczenia, przygotował propozycje założeń do wytycznych sanitarnych dla obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem obiektów konferencyjnych i eventowych i przesłał je do Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dla naszego stowarzyszenia absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo wydarzeń i przede wszystkim ich uczestników. Mamy świadomość, że powrót do możliwości organizacji wydarzeń (w tym wydarzeń kongresowych i konferencyjnych), a także wydarzeń o charakterze masowym, w dobie istniejących obecnie zagrożeń globalnych koronawirusem, będzie stanowić bardzo złożony i wieloetapowy  proces. Z pewnością kwestią priorytetową będą kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego zarówno uczestników, gości tych wydarzeń, ale również ekip technicznych, produkcyjnych czy wykonawców. Dlatego wierzymy, że nasze propozycje zostaną wdrożone. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym materiałem, który jest do pobrania w poniższym linku.
Dokument jest opatrzony datą 23 kwietnia 2020, w tym dniu mieliśmy się spotkać na konferencji SKKP "Zrównoważone modele działania przemysłu spotkań" w ramach Meetings Week Poland. Najważniejsza impreza naszej branży została odwołana w tym terminie, nie wiemy jeszcze kiedy się odbędzie. Dlatego śledzimy rozwój epidemii i aktywnie włączamy się w przygotowania procedur sanitarnych dla obiektów konferencyjnych i eventowych, tak abyśmy byli przygotowani na powrót do organizacji wydarzeń.
 

Akademia SKKP rozwija się i poszerza swoją ofertę

Wracamy do możliwości organizacji spotkań twarzą w twarz, w tym warsztatów i szkoleń. Równocześnie Akademia SKKP wraca do gry i poszerza swoją ofertę, oferując szkolenia dostosowane do „nowej normalności” tj. związane z aktualną sytuacją w branży i nowymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji spotkań.
W warsztatach znajdą się tematy, dotyczące aktualnych trendów takich jak bleisure, wellbeing oraz zrównoważony rozwój. Przed wybuchem pandemii, eksperci przewidywali, że rok 2020 będzie rokiem „zrównoważonego rozwoju”. Dzisiaj ten termin nabiera nowego wymiaru i znaczenia, dlatego też „zrównoważony rozwój” i „zrównoważone wydarzenia” stanowią istotny moduł w Akademii. Podczas kilkumiesięcznego przymusowego zamknięcia wielu z nas odkryło jak istotne jest dla nas dobre samopoczucie, jak żyjemy i co jest tak naprawdę w życiu ważne. Zdrowie psychiczne, elementy „wellbeing” znalazły się również w ofercie Akademii. Dodatkowo prowadzimy stałe już warsztaty jak profesjonalnie i przede wszystkim bezpiecznie organizować konferencje od A do Z, a także szkolimy o nowych kryteriach branych pod uwagę przy wyborze destynacji na organizację eventów. Wszystko w oparciu o najnowsze światowe raporty i wyniki badań, prowadzonych przez międzynarodowe organizacje.
W czerwcu do Akademii SKKP dołączyła Anna Nowakowska, związana z branżą eventową i hotelarską od kilkunastu lat. Anna Nowakowska specjalizuje się w doradztwie obiektom i miejscom spotkań w zakresie tworzenia ofert dla branży MICE & wedding oraz zarządzania działem sprzedaży i marketingu. Jest doświadczonym szkoleniowcem i długoletnim członkiem SKKP oraz współautorką programu Studium Event Management SBE. Zawodowo  sprawuje również stanowisko New Business Director w RAJT Hale namiotowe. Różne doświadczenia wykładowców Akademii SKKP są szansą na idealne dostosowanie modułów szkoleniowych do potrzeb i wymogów klienta.
Przez cały okres pandemii eksperci Akademii SKKP śledzili na bieżąco media zagraniczne i informowali polską branżę o tym jak inni radzą sobie z negatywnymi skutkami kryzysu w artykułach z cyklu „Newsy ze Świata”. Obecnie projekt jest kontynuowany przez Annę Górską, a tematy podejmowane w Newsach ze Świata post COVID-19 dotyczą już nie tylko aspektów związanych z COVID-19, ale również nowych trendów w organizacji i pozyskiwaniu spotkań biznesowych.
Więcej o ofercie Akademii SKKP na https://www.skkp.org.pl/akademia_oferta.Nowe logo Newsy ze świata SKKP


Wraz z odmrażaną turystyką, otwieranymi granicami i powrotem do MICE, zmieniają się Newsy ze Świata Akademii SKKP. Nominowany do międzynarodowej nagrody projekt Newsy ze Świata – Kongresy i Konferencje contra COVID-19 powstał w połowie marca wraz z nagłym wybuchem pandemii na świecie. Pojawiła się wówczas pilna potrzeba przekazywania informacji polskiej branży z międzynarodowych źródeł o tym jak inny radzą sobie z negatywnymi skutkami kryzysu. Jest to cykl artykułów, których premiera ma miejsce dwa razy w tygodniu. Artykuły umieszczane są na profilach społecznościowych oraz na stronie internetowej stowarzyszenia SKKP. Dodatkowo, codziennie pojawiają się linki do najważniejszych informacji ze świata, a także co poniedziałek 5 Good News, przedstawiające 5 najważniejszych informacji z poprzedniego tygodnia.
Dzisiaj, w momencie powrotu do możliwości organizacji konferencji w Polsce i wychodzenia z kryzysu, zmienia się również koncepcja Newsów. Od początku czerwca artykuły będą ukazywały się raz w tygodniu. Podejmowane w Newsach ze Świata post COVID-19 tematy będą dotyczyły już nie tylko aspektów związanych z COVID-19, ale również nowych trendów w organizacji i pozyskiwaniu spotkań biznesowych. Wszystkich tych spraw, które są ważne i mogą być przydatne dla polskiej branży w trakcie odbudowy MICE i funkcjonowania w „nowej normalności”.  
SKKP przedstawia nowe logo projektu, nawiązujące do logotypu Akademii SKKP. Newsy ze Świata zostały docenione zarówno przez branżę jako źródło cennych informacji z rynków zagranicznych, jak i przez media. Uzyskały również uznanie gremium międzynarodowego i zostały nominowane w konkursie Association of Association Executives, stąd decyzja o kontynuacji i osobnej wizualizacji projektu.
Artykuły z serii Newsy ze Świata Akademii SKKP dostępne są na https://www.skkp.org.pl/akademia_news
Autor: Anna GórskaWyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej / 2019


Zakończył się konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej. Do konkursu zostało zgłoszonych 11 prac, z czego 6 zostało zakwalifikowanych do 2 etapu. Wszystkie prace odznaczały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz zgodnością z aktualnie panującymi trendami w przemyśle spotkań.
Pracy podlegały ocenie przez 11 członków kapituły, w tym kadrę naukową reprezentującą 5 uczelni wyższych w Polsce, liderów branży oraz członków SKKP. Ocenie podlegały niniejsze kryteria: zgodność z tematyką konkursu, wartość naukowa, oryginalność i poziom innowacji, przydatność w teorii lub praktyce, język i sposób prezentacji. Łączna pula nagród w konkursie to 6000 złotych.
Jednogłośnie kapituła uznała za najlepszą pracę pt: „Zastosowanie metodologii zwrotu z inwestycji w ocenie efektywności event marketingu” napisaną przez Panią Kingę Danek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako, odznacza się wysokim poziomem merytorycznym, a wskazany temat jest niezwykle ważny i intersujący dla przemysłu spotkań.
Drugą nagrodę zdobyła Pani Alicja Śliz także z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca o tematyce: „Targi hybrydowe trendem w przemyśle spotkań na przykładzie targów KrakDent”, została również napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako; porusza  aspekt hybrydowego charakteru spotkań oraz zmieniających się potrzeb konsumenta, zawiera studium przypadku na podstawie badań ankietowych i wywiadu.
Ponadto Kapituła zadecydował o przyznaniu dwóch nagród specjalnych odpowiednio dla Pani Izabeli Ślązak ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji za pracę pt.: „Bleisure jako nowy trend w podróżach służbowych”, praca została napisana pod kierunkiem dr Michała Ryszarda Koskowskiego.
Drugie wyróżnienie zostało przyznane Pani Magdalenie Piepiórka z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt.: „Nowe technologie w zarządzaniu eventami na przykładzie festiwalu Przystanek Woodstock”. Niniejsza praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Anna Kalinowska-Żeleżnik prof. UG.
Przyznanie nagród nastąpi 22 kwietnia w Warszawie o godzinie 12.00 w czasie konferencji Meetings Week Poland, na którą wszyscy laureaci zostali zaproszeni.
Konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Lista wszystkich zgłoszonych prac:
 

Tytuł pracy Autor Promotor Uczelnia
Międzypokoleniowe aspekty wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w turystyce Mikołaj Kuznowicz Alina Zajadacz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zastosowanie metodologii zwrotu z inwestycji w ocenie efektywności event marketingu Kinga Danek Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zarządzanie promocją hoteli sieciowym na rynku turystyki biznesowej w Polsce na przykładzie hoteli Grupy Orbis S.A. Klaudia Kała Krzysztof Cieślikowski   Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Zarządzanie turystyką biznesową jako atrakcyjnym produktem hoteli sieciowych na przykładzie hotelu Holiaday Inn w Dąbrowie Górniczej Monika Grzegorzek Krzysztof Cieślikowski   Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Targi hybrydowe trendem w przemyśle spotkań na przykładzie targów KrakDent Alicja Śliz Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dziedzictwo poprzemysłowe Krakowa wykorzystywane w branży spotkań Agnieszka Żywioł Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Biznesplan przedsiębiorstwa organizującego spotkania i wydarzenia Martyna Skrzypek Jadwiga Berbeka  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bleisure jako nowy trend w podróżach służbowych Izabela Ślązak Michał Ryszard Koskowski   Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Stan i możliwości rozwoju turystyki luksusowej w Poznaniu Monika Mozolewska Piotr Zmyślony   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobudzenie życia kulturalnego w Krakowie po powstaniu obiektów: Centrum Kongresowe ICE Kraków oraz TAURON Arena Kraków Sylwia Waligóra Jadwiga Berbeka   Uniwersystet Ekonomiczny w Krakowie
Nowe technologie w zarządzaniu eventami na przykładzie festiwalu "Przystanek Woodstock" Magdalena Piepiórka Anna Kalinowska-Żeleźnik Uniwersytet Gdański

Przejdź do konkursuSKKP partnerem „Porannej kawy z TUgether”


W niedzielę 10 maja 2020r. odbyła się VI edycja „Porannej kawy z TUgether”, której po raz pierwszy partnerem zostało SKKP Stowarzyszanie Konferencje i Kongresy w Polsce. Temat wydarzenia to „Efektywne narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej miast i regionów w czasach COVID-19”. Spotkanie transmitowane było live na profilu TUgether na facebooku i oglądało je 7252 osób.
Jednym z projektów realizowanych przez SKKP jest program edukacyjny Akademia SKKP, prowadzony przez Annę Górską i Katarzynę Sadowską-Cioch. Akademię wyróżnia  międzynarodowość; podczas warsztatów i szkoleń ekspertki wykorzystują sprawdzony know how z międzynarodowych organizacji. W ramach Akademii powstał projekt „Newsy ze Świata”, który jest cyklem artykułów, gdzie poruszane są ważne aspekty dotyczące branży spotkań z rynku międzynarodowego. W ostatnim czasie tematy związane z tym, co obecnie najpilniejsze, czyli Kongresy i Konferencje contra COVID-19. Są to to przykłady dobrych praktyk, badania, informacje o nowych trendach i innowacyjnych projektach, studia przypadków itp.
Anna Górska i Katarzyna Sadowska-Cioch codziennie analizują międzynarodowe źródła i przedstawiają skondensowaną wiedzę, dotyczącą zmian jakie na naszych oczach zachodzą w obszarze konferencji i kongresów.  Są to również zmiany w obszarze komunikacji i promocji. Stąd pomysł na partnerstwo SKKP przy tym konkretnym temacie kawy z TUgether. W czasach kryzysu zmieniają się priorytety dot. działań i strategii zaplanowanych wcześniej. Narzędzia do tej pory stosowane nie sprawdzają się. Sytuacja kryzysowa wymusza spojrzenie na sprawy inaczej, budzi też kreatywność i stymuluje wyobraźnię.
Niedzielne spotkanie moderowane było przez Małgorzatę Bonikowską, prezes ośrodka THINKTHANK. Wzięło w nim udział pięciu zaproszonych Gości. Bartłomiej Walas, Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej przedstawił na wstępnie kilka scenariuszy odbudowy turystyki. Anna Górska, Wiceprezes Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej SKKP podzieliła się przykładami ze świata, jakie konkretne działania i akcje promocyjne podejmowane są na świecie, aby wesprzeć branżę MICE. Gość z zagranicy, Lina Ostapchuk, Sales Manager for international associations Business Events Luxembourg,  opowiedziała o tym jak Luxemburg CVB zmieniło swoją strategię dot. bidowania o kongresy i skierowało wszystkie wysiłki na umacnianie lokalnego środowiska naukowego i wspieranie Ambasadorów.

Jan Mazurczak, Prezes Zarządu Poznańska Organizacja Turystyczna /Poznań Convention Bureau zaprezentował natomiast kampanię promocyjną 4 polskich miast WeWillWait. Teresa Buczak, p.o. Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polska Organizacja Turystyczna, z perspektywy narodowej organizacji odpowiedzialnej za promocję Polski, poinformowała o zmianach w zakresie komunikacji oraz o nowym projekcie adresowanym do branży spotkań „Poland Virtual Site Inspection”.

Dyskutowano również o zmianach w procesie bidowania i kryteriach, które będą brane pod uwagę przez stowarzyszenia międzynarodowe przy wyborze lokalizacji na kongres, potrzebie budowania lokalnego partnerstwa z samorządami, opartego na zaufaniu oraz obawach, związanych z wojami cenowymi.
„Poranna kawa z TUgether” to cykl spotkań organizowanych co tydzień, podczas których poruszane są ważne tematy, dotyczące branży eventowej borykającej się obecnie z negatywnymi skutkami koronawirusa.
SKKP było odpowiedzialne za przygotowanie merytoryczne spotkania oraz dobór Gości. Transmisję wydarzenia można obejrzeć na profilu TUgether  
Wszystkie artykuły z serii „Newsy ze Świata Akademii SKKP” dostępne są na stronie SKKP.
Autor: Anna GórskaNewsy ze Świata Akademii SKKP nominowane w międzynarodowym konkursie


Projekt „Newsy ze Świata Akademii SKKP - Kongresy i Konferencje contra COVID-19” został nominowany w międzynarodowym konkursie, organizowanym przez AAE Assocation of Association Executives, w kategorii International & European Awards - Best National Association Project.
Projekt, realizowany w ramach programu edukacyjnego Akademii SKKP, został zainicjowany w momencie wybuchu pandemii, kiedy to pojawiła się nagła potrzeba transferu wiedzy i dostępu do sprawdzonego know how z międzynarodowych organizacji. Jest to cykl artykułów, w których poruszane są ważne aspekty związane z branżą spotkań i tym jak organizacje, przedsiębiorstwa, destynacje radzą sobie na świecie z negatywnymi skutkami COVID-19. Oprócz artykułów, których premiera ma miejsce dwa razy w tygodniu i które dostępne są na stronie SKKP, codziennie pojawiają się krótkie informacje ze świata na profilach społecznościowych autorek i stowarzyszenia.
„Newsy ze Świata Akademii SKKP” to projekt, który stworzyły, graficznie zaprojektowały i realizują Anna Górska i Kasia Sadowska-Cioch. Zarówno członkowie, jak i partnerzy SKKP doceniają jego wartość i formułę. Projekt jest również wspierany przez polskie media branżowe, MeetingPlanner.pl oraz THINK Mice, gdzie artykuły ukazują się regularnie, zarówno na stronach www, jak i w newsletterach.
„Bieżące monitorowanie wiadomości ze świata MICE w mediach i dzielenie się aktualną, wyselekcjonowaną wiedzą z polskim środowiskiem branży spotkań, okazało się niezwykle trafionym przedsięwzięciem. W trudnych i nie przewidywalnych czasach pandemii, polski i międzynarodowy biznes konferencyjny pogrążony jest w strachu o teraźniejszość i przyszłość swoich firm oraz pracowników. Tym bardziej aktualności pokazujące kreatywność światowych organizacji i destynacji są inspirujące dla polskich podmiotów branży turystycznej”, twierdzi Katarzyna Mysiak z Gdyńskiej Rady Turystycznej.
Wśród poruszanych w artykułach tematach, znalazły się przykłady dobrych praktyk, wyniki badań, czy też przewodniki dla meeting plannerów jak bezpiecznie organizować wydarzenia w dobie kryzysu.
„Idea artykułów powstała we właściwym czasie, bezpośrednio po tym, jak w Polsce doszło do blokady związanej z COVID-19. Śledzę je dwa razy w tygodniu i cenię wiadomości z całego świata. Dotykają pytań, które każdy z nas w branży MICE & hotelarskiej  zadaje sobie codziennie, czy ludzie będą organizować spotkania; jak obecnie wygląda sytuacja w Chinach - pierwszym kraju dotkniętym COVID-19. Czego możemy uczyć się od innych krajów, które już to mają za sobą?”, pisze Monika Nahirny, Nosalowy Dwór Resort & Spa.
AAE to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające obecnie ponad 21 000 członków z całego świata. Udział w konkursie AAE jest bezpłatny. Laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania projektów na arenie międzynarodowej jako „Success Story”. Aplikację konkursową przygotowała Anna Górska, członek Association of Association Executives, Wiceprezes SKKP ds. współpracy Międzynarodowej.

Wszystkie artykuły z serii „Newsy ze Świata Akademii SKKP” znajdują się na naszej stronie https://skkp.org.pl/akademia_newsJustyna Zając - Wysocka rozjaśnia tarczę antykryzysową

Od 31 marca obowiązuje uchwalona przez Rząd tzw. Tarcza antykryzysowa, przewidująca szereg rozwiązanych na gruncie podatkowym, prawnym w szczególności w zakresie prawa pracy na linii pracodawca-pracownik. Mając na uwadze obszerność tych regulacji Małopolski Instytut Studiów Podatkowych przygotował dla Państwa skrócone praktyczne informacje o tych rozwiązaniach.

Przygotowaliśmy również własne pomysły na zmniejszenie obciążeń podatkowych, które wykorzystują istniejące już przepisy prawno-podatkowe, które nazwaliśmy roboczo Tarczą MISP. W załączeniu przesyłamy ich wyszczególnienie, z krótkim omówieniem oraz propozycją wsparcia w tych obszarach z naszej strony.
Zachęcamy również na odwiedzania naszej strony internetowej  www.misp-modzelewski.pl, (oraz facebooka firmowego), na której będzie pojawić się cyklicznie więcej informacji na temat tarczy antykryzysowej oraz innych rozwiązań związanych z obecną sytuacją.
Przygotowujemy również dla Państwa webinary w zakresie powyższej tematyki, o terminach których będziemy informować na bieżąco.
 
Justyna Zając-Wysocka
radca prawny, doradca podatkowy 11664
członek zarządu, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Spółka z o.o.

Dokumenty do pobrania:
Tarcza antykryzysowa - aspekty prawne
Tarcza antykryzysowa - MISP
Tarcza antykryzysowa - podatki
Tarcza antykryzysowa - prawo pracy

źródło: Wiadomości TurystyczneBranża MICE w czasach zarazy

Kto by pomyślał, że w XXI wieku nie będziemy mogli swobodnie się spotykać, podróżować, realizować naszych projektów, pasji, czy pomysłów. Chyba nikt z nas się tego nie spodziewał! Czekaliśmy na kryzys ekonomiczny, czy społeczny. Od kilku lat obserwujemy już kryzys religijny, ale nigdy nie myśleliśmy o tym, że doświadczy nas epidemiologiczny; kryzys, który jest największy i najsilniejszy z dotychczas nam znanych. Nie wiemy, jak długo potrwa, nie wiemy, jak sobie z nim radzić, ani jakie skutki ekonomiczne, czy psychiczne pozostawi na nas wszystkich. Bez wątpienia to jeden z najtrudniejszych momentów dla całej branży turystycznej, w tym dla przemysłu spotkań, branży hotelowej, transportowej, lotniczej, czy artystycznej, powyższe grupy odczuły kryzys jako pierwsze, ale dotknie on nas wszystkich prędzej, czy później. Szacuje się, że branża turystyczna na świecie stracić może nawet 50 miliardów dolarów w związku z koronawirusem, coraz więcej ekonomistów szacuje, że dynamika PKB w Polsce w bieżącym roku spadnie znacznie poniżej 3 proc. Wszystkie wydarzenia kulturalne, w tym wydarzenia korporacyjne, konferencje, koncerty czy targi zostały odwołane. Dobrym symptomem jest, że wydarzenia nie są anulowane, a jedynie odłożone w czasie na późniejszy okres, początkowo na maj i czerwiec, aczkolwiek już dziś widzimy iż coraz więcej klientów przenosi wydarzenia na wrzesień, czy październik. Wszystko wskazuje na to, iż wakacje w tym roku także będą mieć inny charakter, na pewno będą krótsze i bardziej pracowite, standardowe miesiące wolne od wydarzeń, lipiec i sierpień powoli się wypełniają. To dobrze, gdyż rodzi to nadzieję na to, że wkrótce wszystko wróci do normy.
Są jednak i dobre wieści. Bez wątpienia pozytywną reakcją na trudną sytuację na całym świecie jest integracja i współpraca wielu podmiotów. Nigdy wcześniej nie byliśmy tak zgodni i tak blisko nie współpracowaliśmy jak teraz. Za wzorcowy przykład można podać naszą rodzimą branżę MICE, która od wielu dni bardzo ciężko pracuje by wypracować regulacje dla nas wszystkich. Pierwszym efektem pracy jest spotkanie z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz i opublikowany pakiet pomocowy: ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, ochrona i wsparcie rynku pracy, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej itd. Powstaje coraz więcej sojuszy i programów, jak G3, sojusz trzech największych stowarzyszeń AIPC, ICCA i UFI, które pod hasłem „nasze eventy są gotowe na biznes” wspierają organizatorów w trudnych momentach. Jednak najbardziej budującym jest fakt, iż my przedsiębiorcy i klienci także umiemy współpracować w trudnych momentach, doradzamy sobie, szukamy niestandardowych rozwiązań, jesteśmy dla siebie bardziej wyrozumiali. To jak po „kryzysie” będą wyglądać nasze relacje i przedsiębiorstwa zależy tylko od nas. W tak trudnym momencie zależy nam na utrzymaniu, a nawet umocnieniu relacji z klientami, czy współpracownikami. Wykażmy się zrozumieniem i dobrą wolą. Wszyscy teraz szukamy nowych zleceń, ściągamy zaległe długi, ale pamiętajmy, że trudny czas minie prędzej, czy później, ale relacje pozostaną nam na długo.
Podpisz petycję
https://www.petycjeonline.com/stanowisko_przedstawicieli_brany_mice_dot_sytuacji_zwizanej_z_koronawirusem_sars-cov-2

Sabrina Żymierska, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTPPodsumowujemy warsztaty z serii Akademia SKKP
W warsztatach organizowanych w ramach Akademii SKKP w dniu 5 marca 2020r. w Lublinie wzięło udział 20 przedstawicieli branży spotkań z województwa lubelskiego. Byli to hotelarze, biura podróży incentive travel, PCO oraz CVB. Dr Katarzyna Urban, Kierownik Lubelskiego Convention Bureau, organizatora seminarium, twierdzi, że otrzymała informacje zwrotne od uczestników, iż warsztaty były ciekawe i inspirujące.
 „Bardzo wysoko oceniam warsztaty prowadzone w ramach Akademii SKKP, w których miałam okazję uczestniczyć w Lublinie. Ogromnym plusem warsztatów są prowadzące – Pani Anna Górska oraz Pani Katarzyna Sadowska-Cioch – niekwestionowane liderki i specjalistki w dziedzinie turystyki konferencyjnej, które posiadają nie tylko wiedzę, ale też ogromne doświadczenie w pracy nad największymi konferencjami międzynarodowymi organizowanymi w Polsce. W czasie warsztatów treści przekazywane są w sposób bardzo atrakcyjny i dostępny, z omówieniem konkretnych przykładów działań i realizacji, omówienia zarówno sukcesów, jak i porażek ale też niebezpieczeństw czyhających na organizatorów dużych konferencji. Dzięki warsztatom pogłębiłam swoją wiedzę, którą mam nadzieję wykorzystywać w swoje pracy zawodowej w przyszłości” powiedziała Agnieszka Zaręba Pliszko, Współwłaściciel Travel Experience.
Podczas warsztatów trenerki skupiły się na aspektach związanych z pozyskiwaniem oraz organizacją międzynarodowych imprez stowarzyszeniowych, aby po pierwsze pokazać różnice w stosunku do imprez korporacyjnych, a po drugie „odczarować” mity z nimi związane. Dane statystyczne ICCA pokazują, że najwięcej organizuje się na świecie konferencji małych, liczących od 50 do 150 uczestników, a ponad 40% z nich, organizowanych jest w hotelach, więc warto o nie walczyć.
„Bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielkom SKKP Pani Annie Górskiej i Pani Katarzynie Sadowskiej-Cioch za przeprowadzenie szkolenia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym z zakresu pozyskiwania i organizacji eventów biznesowych. Jestem pod ogromnym wrażeniem Pań profesjonalizmu, wiedzy merytorycznej i umiejętności w jej przekazywaniu. Z wielką przyjemnością wezmę udział w kolejnych konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez SKKP” powiedział Marcin Feledyn, Manager ds., Sprzedaży In Between Hotel.
Akademia SKKP to unikatowe warsztaty, które przygotowywane są dla każdego klienta „na miarę”. Mogą zostać zorganizowane dla grupy składającej się z przedstawicieli branży spotkań z jednego miasta lub regionu, tak jak zostało to zorganizowane w Lublinie, lub też dla pracowników jednej firmy, np. dla hotelu. W zależności od specyfiki działalności klienta zamawiającego, moduły tematyczne różnią się treścią.
Więcej o projekcie Akademia SKKP i przykłady modułów tematycznych na: https://www.skkp.org.pl/akademia_ofertaKampania „Nasze eventy są gotowe na biznes” w globalnym sojuszu G3


Trzy najważniejsze organizacje na świecie, działające w przemyśle spotkań, AIPC (The International Association of Convention Centers), ICCA (The International Congress and Convention Association) oraz UFI (The Global Assocation of the Exhibition Industry) jednoczą swoje siły się we wspólnej kampanii „Nasze eventy są gotowe na biznes”, mającej na celu wsparcie branży w trudnych czasach, związanych z pandemią koronawirusa.  
Kampania, początkowo zainicjowana 4 marca przez UFI i SISO (Society of Independent Show Organizers) podkreśla fakt, że podczas gdy wiele wydarzeń jest odkładanych lub odwoływanych z powodu COVID-19, wiele eventów odbywa się z powodzeniem na całym świecie.
„Podczas gdy naszym głównym zmartwieniem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, musimy również pamiętać o tym, że wydarzenia, które organizujemy, będą odgrywać kluczową rolę w napędzaniu ożywienia gospodarczego i cieszymy, że możemy współpracować w ramach sojuszu, który tę kwestę podkreśla”, powiedział Aloysius Arlando, prezes AIPC.
Kampania zawiera materiały, które stowarzyszenia branżowe udostępniają swoim członkom. Składają się one z elementów wizualnych i tekstowych, pozwalających na bieżącą i rzetelną komunikację na temat nadchodzących wydarzeń oraz działań, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie.
„Współpracując w ramach G3 Alliance, uważamy, że chociaż COVID-19 powoduje wiele perturbacji, ważne jest, aby akcentować fakt, że wiele wydarzeń odbywa się globalnie bez zakłóceń ze świetnymi rezultatami, gdzie często dostosowuje się programy i formę eventów do obecnych okoliczności. ICCA bardzo wspiera tę kampanię, a współpraca jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”, twierdzi James Rees, Prezes ICCA.
Dyrektor Generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że „w radzeniu sobie z wybuchem światowego koronawirusa naszymi największymi zasobami są fakty, rozum i solidarność”. „Na tym właśnie polega kampania i to sprawia, że tak wspaniale nam się przy niej wspólnie pracuje” dodaje Mary larkin, Prezes UFI.
Wszystkie trzy stowarzyszenia udostępniają informacje o kampanii swoim członkom na stronach internetowych www.supportingevents.org, www.iccaworld.org/covid-19 oraz www.ufi.org/coronavirus.
Żródło: www.ufi.org

Autor: Anna Górska, Business Development Director/EXPO XXI Warszawa, Doradca Zarządu/Symposium Cracoviense, Wiceprezes Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynarodowej.MP Power Awards - ósma edycja konkursu branży eventowej


MeetingPlanner.pl zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu branży eventowej MP Power Awards®. W konkursie jurorzy wybierają najlepsze projekty, obiekty oraz produkty eventowe, a także w tym roku po raz pierwszy Agencję Roku. Nagradzają wyróżniające się osobowości branży oraz kreatywnych. Finał MP Power Awards to jednocześnie finałowy event Meetings Week Poland 2020. Stowarzyszenie „Konferencje & Kongresy w Polsce” jest partnerem branżowym MP Power Awards.

Celem MP Power Awards jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości branży.
Do udziału w MP Power Awards organizator – MeetingPlanner.pl zaprasza agencje eventowe, incentive travel, marketingowe, biura PCO, DMC, agencje specjalizujące się w organizacji aktywnego outdooru i team buildingu, firmy cateringowe i multimedialne specjalizujące się w obsłudze sektora eventowego, meeting plannerów i marketerów odpowiedzialnych za realizację projektów z zakresu branży eventowej w korporacjach, instytucjach i stowarzyszeniach.
Konkurs MP Power Awards tworzą: MP Power Projekt, MP Power Venue, MP Power Produkt oraz MP Power 12. Konkursem towarzyszącym MP Power Awards jest Kreatywny Roku Branży Eventowej.
Jak dokonać zgłoszenia do MP Power Awards: www.mppowerawards.com/jak-sie-zglosic/

W ramach MP Power Projekt zostaną poddane analizie i ocenie realizacje w następujących kategoriach głównych: event promocja marki B2B i B2C, event firmowy – celebracja, integracja i edukacja, event pozostałe formy, incentive travel, program wsparcia sprzedaży z wykorzystaniem incentive travel, kongres, incoming, targi oraz kampania zintegrowana z wykorzystaniem event marketingu i towarzyszących: CSR, catering, scenografia i oprawa wizualna, stage design oraz digital.
Termin zgłoszeń – do 28 lutego.

W MP Power Venue zaprezentowane zostaną miejsca – hotele, centra konferencyjne, obiekty wielofunkcyjne i unikatowe – z największym eventowym potencjałem. W ramach MP Power Venue zostaną poddane analizie i ocenie obiekty w następujących kategoriach: miejsce eventowe, hotel eventowo-konferencyjny, hotel biznesowy, obiekt wielofunkcyjny, obiekt unikatowy, premiera.
Elementem, który ma za zadanie pomóc jurorom w podjęciu decyzji o zwycięskim obiekcie, jest audyt przeprowadzony przez firmę Z–Factor, partnera tej części konkursu. Termin zgłoszeń – do 21 lutego.

MP Power Produkt – do tej części konkursu można zgłaszać produkty, atrakcje, usługi, które mogą stać się częścią programu eventu i zdaniem zgłoszeniodawcy wpływać znacząco na jego uatrakcyjnienie. Termin zgłoszeń – do 28 lutego.

W tej edycji jury konkursu po raz pierwszy przyzna tytuł Agencji Roku oraz nagrodę specjalną – zrównoważony rozwój w branży eventowej. Wyróżnione zostaną projekty, działania, stosowanie wybranych rozwiązań, których główne cele wchodzą w zakres zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee, przez podmioty działające w przemyśle spotkań lub świadczące usługi na rzecz organizatorów wydarzeń. Termin zgłoszeń – do 28 lutego.

W ramach plebiscytu MP Power 12 jury MP Power Awards wyróżnia także osobistości i ekspertów branży, w dwunastu kategoriach.

Konkurs towarzyszący MP Power Awards – Kreatywny Roku Branży Eventowej wyróżnia najlepszych kreatywnych i przebiega dwutorowo – skierowany jest do profesjonalistów oraz tych, którzy chcieliby wiązać z kreacją swoją karierę i zawodowy rozwój. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach.

Rozstrzygnięcie MP Power Awards nastąpi podczas finałowej Gali MP Power Night, która odbędzie się 24 kwietnia w Muzeum Polin w Warszawie. Gala będzie także finałowym eventem Meetings Week Poland 2020.

Stowarzyszenie „Konferencje & Kongresy w Polsce” jest partnerem branżowym MP Power Awards.

Informacje dotyczące zasad udziału w konkursie znajdują się na stronie: www.mppowerawards.com
Organizatorem konkursu jest portal MeetingPlanner.pl: www.meetingplanner.pl.W trudnych czasach jesteśmy razem !!!


Chciałabym rozpocząć od cytatu Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus  mówi „To czas na fakty, a nie strach. To czas na naukę, a nie plotki. To czas na solidarność, a nie piętnowanie. Wszyscy jesteśmy w tym razem”.Te słowa są bardzo wymowne dla każdego człowieka na świecie, z pewnością mają szczególne znaczenie dla naszej branży przemysłu spotkań i podróży służbowych, której działalność jest determinowana wszystkim, co wstrzymuje podróżowanie, zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych.
„Jako branża musimy wykazać się siłą, utrzymując w możliwie najszerszym zakresie nasz bieżący harmonogram działań - a tam, gdzie nie jest to możliwe, współpracując nad opracowaniem alternatywnych rozwiązań” mówi Kai Hattendorf – Przewodniczący the Joint Meetings Industry Council.
Wszystkie organizacje branżowe w imieniu swoich członków, jak i całej branży apelują o spokój i rzeczowe podejście do problemu epidemii koronawirusa SARS-COV-2. Każdy z klientów ma prawo zrezygnować z organizacji swojego wydarzenia czy podróży, ale bez uzasadnionych przyczyn odwołania musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Wprowadzenie zakazów podróży służbowych przez pracodawców czy odwoływanie planowanych wydarzeń firmowych czy masowych, w ciągu tylko jednego ubiegłego miesiąca, przyniosło nam straty nie do odrobienia, w wielu przypadkach spowoduje brak płynności finansowej czy nawet bankructwo. Organizacje, jak i sami przedsiębiorcy starają się zachowywać racjonalnie, negocjują warunki  odwołania czy zmiany terminu, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Ale doniesienia mediów i rekomendacje Ministra Zdrowia czy Głównego Inspektora Sanitarnego wywołują nerwowe, często pochopne decyzje naszych klientów. Ale to jeszcze nie koniec, anulacje to dopiero początek problemów naszej branży. Równolegle obserwujemy brak nowych zapytań na okres wiosenno-letni. Pierwsze półrocze z pewnością zaliczymy do jednego z najgorszych w naszej działalności.
Ostatnie lata musimy przyznać dla naszej branży były bardzo dobre, mówiliśmy o tym, że kiedyś przyjdą gorsze czasy, ale nie spodziewaliśmy się, że zapaść będzie tak duża. I tu jest pole do działania właśnie dla organizacji branżowych, na których liczą teraz nie tylko członkowie, ale cała branża. Osiem lat temu organizacje branży spotkań, w czasie prosperity na rynku, uznały, że czas na podjęcie współpracy i rozpoczęły wspólne działania edukacyjno-integracyjne inaugurując Meetings Week Poland. Teraz możemy powiedzieć, że potrafimy się zjednoczyć w imię dobra całej branży i mówić jednym głosem. A jest to teraz bardzo ważne. Dziś po południu spotkanie z Panią Minister Jadwigą Emilewicz celem omówienia problemów, związanych ze skutkami epidemii koronowirusa dla branży turystycznej. Mamy przygotowanych wiele postulatów do ministerstwa, jesteśmy gotowi na rzeczowe rozmowy.
Chcę jeszcze wrócić do słów przewodniczącego Hattendorfa, że sami musimy wykazać się siłą, nie możemy zwątpić, nie możemy się poddawać. Przed nami są także nasze branżowe wydarzenia i trudne decyzje organizatorów, żeby nie odwoływać wydarzenia, choć obawiają się niskiej frekwencji.
Pierwsza już w tym tygodniu konferencja „Historical Cities 3.0 – W poszukiwaniu turysty premium” w Krakowie 11-12 marca 2020, i przy tej okazji śniadanie biznesowe SKKP, poświęcone reperkusjom dla branży MICE w związku z koronawirusem w dniu 12 marca rano. Potem  „Galaktyka eventu” w Katowicach 26-27 marca, 2020, oraz „New Trends in Tourism” w Gdańsku 3 kwietnia, 2020. Na koniec Meetings Week Poland 2020 w dniach 22-24 kwietnia 2020. Nie odwołujemy, podejmujemy racjonalne decyzje, kontynuujemy przygotowania i liczymy na dobrą frekwencję na wszystkich wydarzeniach. Pracowaliśmy ciężko przez wiele miesięcy, aby przygotować wartościowy program merytoryczny, przekonajcie się. (AJ)Wpływ koronawirusa na międzynarodową  branżę spotkań

Mobile World Congress, Facebook Global Marketing, targi IBTM Regionu Azja Pacyfik. To tylko niektóre z dużych imprez branżowych odwołane w związku z zagrożeniami wywołanymi epidemią koronawirusa na świecie, który zaraził  ponad 17 000 osób w ponad 25 krajach i pochłonął już 2100 istnień ludzkich. Koronawirus jest rosnącym globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, które ma konsekwencje w branży spotkań.
Inauguracyjna impreza Reed Travel Exhibitions IBTM Asia Pacific miała odbyć się w Singapurze w dniach 6-8 kwietnia, ale została odwołana w celu ochrony zdrowia odwiedzających. Wydarzenie odbędzie się teraz 13-14 kwietnia 2021r. Facebook odwołał konferencję marketingową, Global Marketing Summit, w której wziąć udział miało w marcu tego roku w San Francisco ponad 4000 uczestników.  Mobile World Congress w Barcelonie, który odbywał się od 33 lat bez zakłóceń, a w 2019r. goszcząc 107,000 odwiedzających z 200 krajów, wygenerował  wpływ ekonomiczny w wysokości 473 mln euro, został również odwołany. Powodem było zagrożenie zdrowia uczestników oraz problemy, związane z podróżowaniem.
Według ICCA (International Congress and Convention Association), która monitoruje status 1,065 konferencji zaplanowanych w Regionie Azji i Pacyfiku, 44 z nich odczuło negatywny wpływ koronawirusa. 34 z nich zostały odłożone na inny termin, 5 odwołano i 5 przeniesiono w inne miejsce. Poza Azją i Pacyfikiem dwa spotkania w Europie i jedno w Afryce zostały przełożone.
Wychodząc z założenia, że w obliczu niepewności lub kryzysu znalezienie wiarygodnych i aktualnych źródeł informacji ma kluczowe znaczenie dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji, ICCA stworzyło blog COVID-19 (Corona-Virus-Disease-2019), aby pomóc profesjonalistom z branży znaleźć wiarygodne informacje na temat nowej epidemii.
Branża spotkań międzynarodowych może odegrać istotną rolę w znalezieniu rozwiązania na obecną epidemię. Po pierwsze nie panikując. Wykazując się odpornością i zaufaniem, utrzymując w możliwie największym stopniu bieżący harmonogram działań i spotkań, a tam, gdzie nie jest to możliwe, współpracując nad opracowaniem alternatywnych rozwiązań, które pomagają w utrzymaniu wymiany informacji. Po drugie, organizacja kongresów, transfer wiedzy to najlepszy możliwy sposób rozwiązania tych i wielu innych globalnych problemów. Na branżę spotkań zawsze będzie mieć wpływ wszystko, co ogranicza lub hamuje podróż - ale jednocześnie wydarzenia, które organizujemy i wspieramy, są sposobem na rozwiązanie tych problemów. W obliczu takich wyzwań naszym zadaniem jest zatem nieustanne podkreślanie roli, jaką odgrywamy w ułatwianiu kluczowych interakcji i przez to znajdowanie kreatywnych rozwiązań jako sposobu na postęp globalny.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała właśnie dziewięciostronicowy dokument z kluczowymi zaleceniami dla osób planujących duże wydarzenia w kontekście wybuchu COVID-19. Oprócz podstawowych porad dotyczących zarządzania ryzykiem, dokument zawiera porady dotyczące zachowania w tłumie, sposobu interakcji uczestników, układu obiektów, rejestracji i średniego wieku uczestników.
Podczas gdy większość regionów świata jest stosunkowo mało narażona na tę chorobę, ważne jest, aby organizatorzy przewidywali i byli przygotowani na zagrożenia w celu zarówno zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swoich eventów,  jak i sukcesu ich wydarzeń.

Autor: Anna Górska, Business Development Director/EXPO XXI Warszawa, Doradca Zarządu/Symposium Cracoviense, Wiceprezes Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynarodowej.POT i PLL LOT ogłaszają powstanie Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań


21 października w Katowicach podczas Gali Ambasadorów Kongresów Polskich Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły powstanie Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Jest to kolejny projekt PLL LOT i POT, który ma służyć promocji Polski za granicą.
Celem programu jest zapewnienie biletów lotniczych przedstawicielom świata nauki, kultury, sportu, biznesu i innych środowisk (tzw. Ambasadorom Kongresów), aby mogli aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania do Polski kolejnych międzynarodowych spotkań i wydarzeń biznesowych, tj. konferencji, kongresów i targów.
Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań działa w oparciu o założenia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, który realizowany jest od 1998 roku wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.
Pozyskiwanie wydarzeń, a w szczególności międzynarodowych kongresów to skomplikowany i długotrwały proces, przynoszący korzyści finansowe dla wszystkich jego uczestników m.in. obiektów kongresowych, hoteli, przedsiębiorców oferujących profesjonalne usługi w zakresie organizacji wydarzeń, firm transportowych, miasta gospodarzy, jak i linii lotniczych. Dodatkową wartością tego obszaru sektora MICE jest transfer wiedzy, technologii oraz potencjalnie nowe inwestycje.
— Przemysł spotkań to tzw. sektor przyszłości, oferujący wysokiej jakości usługi i sprzedaż wartości intelektualnych. Jest on jednym z najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki krajów rozwiniętych. Szacuje się, że w Polsce powiększa on dochody narodowego PKB o ponad 1 proc., tworzy setki tysięcy miejsc pracy i generuje wielomiliardowe obroty. Rozwój tego sektora jest jednym z kluczowych priorytetów promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w ramach której działa Poland Convention Bureau (PCB). Dlatego cieszymy się, że będzie nas wspierał nasz narodowy przewoźnik PLL LOT — powiedział Robert Andrzejczyk prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze destynacji na wydarzenie jest dostępność komunikacyjna miasta (m.in. połączenia lotnicze), dostępność wysokiej klasy infrastruktury kongresowej, baza noclegowa czy specjalizacja badawcza i naukowa regionu. Na znaczeniu zyskuje także zaangażowanie i wsparcie (często finansowe) miast i regionów, zaangażowanie przedstawicieli władz oraz rola tzw. Ambasadora Kongresów, który wspólnie z convention bureaux pozyskuje wydarzenie.
Oferta naszego kraju odpowiada w wysokim stopniu wymaganiom stawianym przez organizatorów. Mocnymi stronami Polski są centralne położenie w Europie, stale poszerzana siatka połączeń lotniczych (dzięki Polskim Liniom Lotniczym LOT i warszawskim hubom), wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępność cenowa oraz infrastrukturalna oraz wsparcie zapewniane przez 11 polskich convention bureaux, wyspecjalizowanych w obszarze MICE.
Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań, którego operatorem jest PLL LOT, skierowany jest do najbardziej aktywnych Ambasadorów Kongresów oraz przedstawicieli miast i regionów. Bilety lotnicze, o które mogą wnioskować, umożliwią im dotarcie z kongresową ofertą Polski do decydentów, tj. właścicieli międzynarodowych wydarzeń.
— Na pokładach Polskich Linii Lotniczych, lidera wśród tradycyjnych przewoźników Europy Środkowej i Wschodniej, przewieziemy w 2019 roku 10 milionów pasażerów, a w perspektywie otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego będziemy przewozić około 25 mln pasażerów rocznie. LOT oferuje znakomite połączenia do dużych polskich miast – potencjalnych gospodarzy targów i kongresów, z ponad 100 największych miast całej Europy i czołowych stolic pozaeuropejskich. Nasze atuty to dobrze zaprojektowana siatka połączeń, nowa flota oraz dogodne godziny operacji lotniczych. LOT będzie rozwijał ofertę dla sektora MICE. Zamierzamy zwiększyć nasz udział w tym rynku i wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną wspierać promocję Polski wśród organizatorów wydarzeń, między innymi dzięki takim inicjatywom jak Program Wsparcia — dodał Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT.
W ostatnim czasie współpraca i synergia działań prowadzonych przez regionalne i miejskie biura convention, lokalnych ambasadorów i branżę spotkań oraz wsparcie samorządowe i rządowe pozwoliły m.in. na pozyskanie do Katowic Światowej Konferencji Antydopingowej WADA 2019 (szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział około dwóch tysięcy przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie). Również w tym roku we Wrocławiu odbyło się największe, doroczne spotkanie politologów i socjologów w Europie – European Consortium for Political Research 2019, na które przybyło ponad dwa tysiące naukowców z całego świata. W przyszłym roku natomiast Poznań będzie gościł International Congress of Historical Sciences (ICHS) 2020, gdzie spodziewamy się ponad dwóch tysięcy historyków z całego świata.
źródło; POTPodsumowanie panelu SKKP„Trendy w edukacji branży przemysłu spotkań. Dokąd zmierzamy?


W dn. 13 listopada 2019r. w Global EXPO w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji Event Biznes, organizowanej przez Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE, podczas której Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP prowadziło panel dyskusyjny zatytułowany „Trendy w edukacji branży przemysłu spotkań. Dokąd zmierzamy?”
W polskiej branży przemysłu spotkań istnieje szereg szkoleń, kursów i specjalistycznych studiów, kształcących event managerów. Ale czy wiemy już wszystko? Czy umiemy dostosować programy szkoleniowe do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy? Czy bierzemy pod uwagę potrzeby generacji Z? Na te właśnie pytania próbowali odpowiedzieć paneliści zaproszeni przez SKKP podczas konferencji Event Biznes. W dyskusji udział wzięli Zbigniew Kowal (Global Congress), prof. Jolanta Żyśko (Grupa Uczelni Vistula), Dorota Rogozińska (Event Manager Training Group), Renata Razmuk (S.C. Event Design) i Magda Klimczyk (Think MICE). Dyskusja była moderowana przez Wiceprezesów SKKP Annę Górską i Katarzynę Cioch.
Przedstawiamy poniżej najważniejsze wnioski z dyskusji:
1. Często zarzucamy uczelniom wyższym, że ich absolwenci nie są dobrze wyszkolonymi specjalistami. Jednak rolą studiów wyższych jest kształcenie z wiedzy ogólnej, nie praktycznej. Po studiach studenci mają zdobyć wiedzę społeczną, umiejętności interdyscyplinarne.
2. Za dużo jest ogólnych szkoleń z event managementu - a to jest wszytko i nic Potrzebujemy segmentacji rynku i dotarcia z edukacją do każdego segmentu osobno, gdyż w worku „przemysłu spotkań” jest wszystko, od kongresów po imprezy sportowe i wesela. Do tego wszystko nazwane jest eventem, imprezą lub wydarzeniem
3. Szkolenia oferują wiedzę ogólną o eventach a umiejętności fachowe zdobywane są w miejscu pracy. Konieczne jest szkolenie specjalistyczne, narzędziowe n.p.  z pozyskiwania i organizacji dużego kongresu naukowego, prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim doświadczeniem w danej dziedzinie. Rozwiązaniem może być kształcenie dualne, wprowadzone już w Vistuli, gdzie połowę studiów student jest na Uczelni, a połowę w biznesie
4. Agencje nie chcą szkolić pracowników, którzy głownie zajmują się pisaniem briefów i rzadko biorą udział w realizacjach
Rosnące potrzeby pracodawców na pracowników z konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi generują wzrost liczby firm szkoleniowych lub wymuszają zmianę profilu już istniejących. Pojawiające się na rynku trendy i luki kompetencyjne oraz nowa struktura zatrudnienia są powodem projektowania nowoczesnych programów nauczania. Aby wyróżnić się na polskim rynku szkoleniowym związanym z eventami, SKKP wprowadziło unikatowe i certyfikowane szkolenia zatytułowane „Akademia SKKP”.  Mają one na celu przekazanie praktycznej wiedzy, popartej światowymi przykładami z zakresu organizacji konferencji i kongresów, a więc wyspecjalizowanej działki przemysłu spotkań.
Więcej o Akademii SKKP na https://www.skkp.org.pl/akademia.

Autor: Anna Górska, Wiceprezes ds. Współpracy Międzynarodowej w SKKPSilesia Meetings Challenge


Konferencja  Silesia Meetings Challenge odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i poprzedziła Galę Ambasadorów Kongresów. Konferencję otworzyła Prezes SKKP Paula Fanderowska i wspólnie z Agnieszką Jędrzejczyk - Wojciechowską Wiceprezes POT oraz Waldemarem Bojarunem Wiceprezydentem Miasta Katowice przywitała uczestników konferencji. MCK jest ulokowane w wyjątkowym dla Katowic miejscu, wybudowane zostało na terenie dawnej kopalni,  znajduje się tutaj teraz  miejska Strefa Kultury, obok centrum kongresowego stoją tu siedziba NOSPR-u i Muzeum Śląskie. Miasto Katowice i centrum kongresowe są obecnie miejscem znaczących spotkań, chociażby największego wydarzenia w Polsce w 2018 roku - konferencji klimatycznej  COP24.
Prezentację wprowadzającą do rynku spotkań  na Śląsku przedstawiła Teresa Buczak, Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu POT. Wg raportu „Przemysł spotkań w Polsce 2019” Katowice wyróżniają się spośród innych miast, największym obiektem kongresowym mieszczącym ponad 26 tys uczestników jednocześnie i dobrą pozycją  w rankingach.  Forbes wyróżnił Katowice za działania proekologiczne, w tym za rewitalizację strefy poprzemysłowej na  przestrzeń kultury. Miasto ma rozwinięte lotnisko z siecią połączeń do  55 destynacji oraz stale rozwijającą się  infrastrukturę hotelową.  W Katowicach zorganizowano w 2018 roku 1326 spotkań dla ponad miliona uczestników i wobec roku poprzedniego miasto wyróżnia się znaczącym progresem. W strukturze spotkań dominuje branża ekonomiczno-polityczna.

  Czytaj więcej


  

W Katowicach uhonorowano Ambasadorów i Mecenasów Kongresów Polskich


W Katowicach odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której uhonorowano laureatów Programu, a także oficjalnie ogłoszono kształt Kapituły na lata 2020-2023. Zainaugurowano również Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań, który będzie realizowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Polskie Linie Lotnicze LOT.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 21 października gościło uczestników tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której ogłoszono laureatów Programu. Kapituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów Ambasadora Kongresów Polskich, a także 3 tytułów Mecenasa Kongresów Polskich tj. instytucji, które w szczególny sposób były zaangażowane we wspieranie organizacji konferencji i kongresów w minionym roku. Podczas Gali wręczono również statuetkę dla Mecenasa Gali, którą w tym roku nagrodzono Grupę MTP za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia.
Specjalnym wyróżnieniem za wkład w rozwój regionu śląskiego zostało wyróżnione miasto Katowice, w którym w 2018 roku odbył się największy międzynarodowy kongres COP 24 (24 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu). Wydarzenie zorganizowała Grupa MTP, a uczestniczyło w niej 20 000 osób.
Podczas spotkania w Katowicach oficjalnie ogłoszono także skład nowej Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, realizowanego przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i dokonuje wyboru osób wyróżnianych tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich oraz podmiotów wyróżnionych tytułem Mecenasa Kongresów Polskich. Kapitułę na okres trzech lat powołuje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Na wniosek Roberta Andrzejczyka, prezesa POT oraz Pauli Fanderowskiej, prezes SKKP, przewodniczącym Kapituły na lata 2020 – 2023, jednogłośnie wybrano prof. Marka Pewełczyka, Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.
Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Katowicach stała się także miejscem inauguracji Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Projekt realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Polskie Linie Lotnicze LOT ma służyć promocji Polski za granicą poprzez zapewnienie biletów lotniczych przedstawicielom świata nauki, kultury, sportu, biznesu i innych środowisk, aby mogli aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania do Polski międzynarodowych spotkań i wydarzeń biznesowych.
Podczas inauguracji Programu, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk podkreślał, że „przemysł spotkań” jest tzw. sektorem przyszłości, który już dziś zwiększa dochody narodowego Produktu Krajowego Brutto o około 1 proc. – Rozwój tego sektora jest jednym z kluczowych priorytetów promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w ramach której działa Poland Convention Bureau (PCB). Dlatego cieszymy się, że będzie nas wspierał nasz narodowy przewoźnik PLL LOT – powiedział.
Także wiceprezes Polskich Linii Lotniczych zwracał uwagę na znaczenie tego obszaru i deklarował zaangażowanie w rozwój tego typu inicjatyw. – LOT będzie rozwijał ofertę dla sektora MICE. Zamierzamy zwiększyć nasz udział w tym rynku i wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną wspierać promocję Polski wśród organizatorów wydarzeń, między innymi dzięki takim inicjatywom jak Program Wsparcia – mówił Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT.
Program Ambasadorów Kongresów jest w procesie rozwoju. W tym roku do grona 252 Ambasadorów dołączyło kolejnych 18. Pochodzą oni z różnych miast i reprezentują różne ośrodki naukowe. Doroczne spotkanie branży oraz świata nauki w Katowicach stało się okazją do ogłoszenia informacji o powołaniu czterech Klubów Ambasadora Kongresów. Kraków, Warszawa, Wrocław i Poznań oficjalnie sformalizowały współpracę i zawarły porozumienia pomiędzy POT, SKKP oraz lokalnymi convention bureaux. W miastach współtworzących klub są również operatorzy obiektów (w Poznaniu – MPT operator Targów Poznańskich; w Krakowie – KBF operator ICE Kraków).
– Dotychczasowe lokalne doświadczenia dowodzą, że synergia potencjału akademickiego, wsparcie instytucjonalne samorządu oraz stworzenie platformy współpracy z biznesem są właściwą drogą do osiągniecia celu, jakim jest zwiększenie liczby wydarzeń kongresowych i konferencyjnych, a także znaczący rozwój przemysłu spotkań – mówiła Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Dodała, że ma nadzieję na rozwój projektu lokalnych klubów ambasadora.
Tradycyjnie przy Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, udało się również zorganizować i przeprowadzić dwa wydarzenia towarzyszące. W poniedziałek odbyła się konferencja Silesia Meetings Challenge, zorganizowana przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy  w Polsce, którą uroczyście otworzyła Agnieszka Jędrzejczyk, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Z kolei prezentację wprowadzającą do rozmowy przedstawiła Teresa Buczak, dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu POT. Podczas dyskusji zastanawiano się nad perspektywami rozwoju przemysłu spotkań na Śląsku, a także podkreślano znaczenie takich inicjatyw jak tworzenie lokalnych klubów ambasadora, które mogą efektywnie pozyskiwać wydarzenia dla miasta i regionu. W jednym z panelów dyskusyjnych uczestniczyła Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau.
Dzień po Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, odbyło się również spotkanie miejskich i regionalnych biur marketingu miejsc, w którym wzięli udział przedstawiciele convention bureaux z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic, a także Lublina, Torunia i Łodzi oraz gościnnie Gdyni (UM Gdynia) i regionu Śląskiego (Śląska Organizacja Turystyczna). W obradach uczestniczyła również Marta Wiśniewska, kierownik sekcji MICE Działu Wsparcia Sprzedaży Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Dyskusja toczyła się wokół tematów związanych z Narodowym Programem Wsparcia dla Przemysłu Spotkań oraz funkcjonowaniem Lokalnych Klubów Ambasadorów.
– Nowym zadaniem lokalnych klubów będzie wspieranie i pozyskiwanie beneficjentów Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Cieszymy się na naszą współpracę i mamy nadzieję, że Program zachęci naszą branżę do zwiększenia efektywności, jeśli chodzi o pozyskiwanie wydarzeń do Polski. Szczegóły dotyczące Programu będą przekazywane przez lokalne kluby ambasadora kongresów, podczas spotkań w regionach, w których uczestniczyć będą reprezentanci PCB POT i PLL LOT – dodaje Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau.
Gala Ambasadorów Kongresów Polskich została objęta honorowym patronatem, Anny Krupki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Organizatorami Gali Ambasadorów Kongresów Polskich było miasto Katowice, Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.
Kolejna Gala AKP odbędzie się w dn. 7 października 2020 w Teatrze Muzycznym w Gdyni.


  

AMEX Meetings & Events ogłasza pozytywne prognozy na 2020 rok


We właśnie opublikowanym raporcie 2020 Global Meetings and Events Forecast, American Express ogłasza stabilny wzrost w naszej branży pomimo ogólnoświatowych zawirowań politycznych i ekonomicznych.
Wydany już po raz dziewiąty raport opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 550 specjalistów z całego świata oraz na wywiadach prowadzonych z ekspertami branżowymi. Respondenci reprezentowali korporacje oraz stowarzyszenia z aż pięciu kontynentów i 33 krajów.
Najważniejsze prognozy odnotowane w raporcie to:

 • ogólne wydatki wzrosną (w Europie +2,1%)
 • spotkania będą dłuższe i przyciągną więcej uczestników
 • spotkania wewnętrzne będą nadal nr 1 i będą stanowiły od 18 do 25% wszystkich spotkań.
Wśród globalnych trendów autorzy raportu odnotowują coraz większy nacisk kładziony na kreatywne rozwiązania, które meeting plannerzy muszą wdrażać w swoje realizacje, począwszy od znalezienia wyjątkowego obiektu na spotkanie, po wdrożenie odpowiedniej technologii, wszystko w celu zapewnienia odpowiedniego „doświadczenia” uczestnikom, którzy nie chcą już tylko uczestniczyć w spotkaniu, ale oczekują, że będą je odpowiednio „przeżywać”.
Nacisk w ciągu ostatnich kilku lat na poprawę doświadczenia i zaangażowania uczestników potęguje oczekiwania delegatów, którzy chcą brać udział w wydarzeniach, które pozostawią im niezapomniane wrażenia. Gdy uczestnicy stają się bardziej świadomi tego, co jest możliwe, zaczynają oczekiwać, że każde wydarzenie, na które pójdą, będzie miało pewien poziom nowości lub wyjątkowości.  Meeting planner dzisiaj spędza więcej czasu i uwagi na zadbaniu o odpowiednie doświadczenie uczestnika niż na samej logistyce.
Preferencje dotyczące wyboru destynacji i obiektów różnią się pomiędzy regionami. Duże znaczenie mają kwestie polityczne i ekonomiczne, w USA związane z nadchodzącymi wyborami, w Europie z Brexitem. Coraz więcej organizatorów wybiera destynacje B (nie najbardziej atrakcyjne miasta) lub poza sezonem hotele rekreacyjne z zapleczem konferencyjnym.
Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy spotkań przywiązują coraz większą wagę do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi. Dowodem na to jest fakt, że coraz częściej na spotkania wybierane są miejscowości lokalne, do których nie trzeba podróżować samolotem.
Uważam, że coraz więcej uwagi przywiązuje się do spraw związanych ze zrównoważonym rozwojem, niezmiennie najważniejsze dla stowarzyszeń jest pewność że wszyscy w destynacji „mówią jednym głosem”. Organizatorzy cenią sobie najbardziej lokalne partnerstwo pomiędzy obiektem, CVB, liniami lotniczymi, PCO i samorządem. To jest dla nich podstawą. Dopiero gdy ten wymóg jest spełniony, zaczynają rozmawiać o wpływie ich wydarzenia na lokalizację i mieszkańców, czy też rozważać kwestię związane ze zrównoważonym rozwojem.
Zaostrzają się przepisy i regulacje lokalne takie jak wymogi dot. organizacji konferencji medycznych i RODO i meeting plannerzy poświęcają na to coraz więcej czasu.
W raporcie podkreślono również, że jeśli chodzi o rodzaje spotkań, to chociaż na pierwszym miejscu pozostają spotkania twarzą w twarz, systematycznie wzrasta ilość oraz znaczenie spotkań hybrydowych i wirtualnych. Jest to związane z dynamicznym i stałym rozwojem technologii, która wykorzystywana jest już nie tylko do aplikacji mobilnych. Dostępnych jest wiele różnych rozwiązań technicznych stosowanych przy organizacji wydarzeń, które mogą zrobić prawie wszystko, od uproszczenia logistyki, przez zapewnienie komunikacji w sytuacjach awaryjnych, po korzystanie z oprogramowania do rozpoznawania twarzy przy rejestracji czy do pomiaru skuteczności ustawienia stoiska wystawienniczego.  Kluczem jest wybranie odpowiedniego rozwiązania technologicznego dla naszego wydarzenia.
Pełen raport jest dostępny do pobrania pod linkiem: https://www.amexglobalbusinesstravel.com/meetings-events/meetings-forecast/

Autor: Anna Górska EXPO XXI Warszawa Business Development Director, Doradca Zarządu w Symposium Cracoviense, Wiceprezes ds. Współpracy Międzynarodowej w SKKP


  

Kongres ICCA odbył się w Huston w dniach 27-30.10.2019.


W dniach 27-30.10.2019r. w Hotelu Marriott Marques w Houston, USA odbył się 58 doroczny kongres ICCA, który gromadząc prawie 1000 uczestników z 75 krajów okazał się największym kongresem ICCA organizowanym do tej pory w Ameryce Północnej. W kongresie udział wzięło 7 członków z Polski:  ICE Krakow Congress Centre, Lódź Convention Bureau, LOT Polish Airlines, Lublin & Region Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna/PCB, Poznań Congress Centre, Symposium Cracoviense oraz Centrum Nauki Kopernik jako „obserwator”.
Kongres ICCA organizowany jest co roku w innym mieście na świecie i łącząc sesje edukacyjno-networkingowe z Walnym Zebraniem Członków jest najważniejszym sprawozdawczo-wyborczym, dorocznym wydarzeniem ICCA. W tym roku sesje edukacyjne oscylowały wokół tematów związanych z innowacjami i nowymi technologiami. Próbowano odpowiedzieć na pytania czego oczekują stowarzyszenia, jak nawiązywać partnerstwa w destynacji, jak zmieniają się „bid books” oraz co nas czeka w przyszłości w świecie wydarzeń międzynarodowych. Podczas czterech dni kongresu, organizatorzy zadbali również o to, aby wydarzenie wpisywało się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, m.in. poprzez:
 

 • wprowadzenie sesji edukacyjnych na temat CSR
 • kontynuację programu „Incredible Impacts”
 • wprowadzenie programu uniwersyteckiego wspierającego młodych profesjonalistów
 • organizację „Technical Tours” m.in. do lokalnego Centrum Onkologii
W tym roku, jako mówcy, pojawiły się również osoby z rozmaitych branż, umożliwiając uczestnikom kontakt z różnorodnymi obszarami tematycznymi. Byli to m.in. Scott Parazyński, były astronauta z NASA i pierwszy człowiek, który poleciał w kosmos oraz zdobył szczyt Mount Everest, a także Soulaima Gourani, jedna z najbardziej inspirujących kobiet w Danii, doradca korporacyjny i autorka kilku bestsellerów o rozwoju osobistym.
Każdego roku, kongres ICCA jest też niepowtarzalną okazją do uhonorowania wybitnych osiągnięć i osób, działających w branży przemysłu spotkań.  W grupie osób uhonorowanych znalazła się także Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce Anna Górska, u której doceniono sześcioletnią pracę wolontariacką jako Prezesa Oddziału Europy Centralnej ICCA.  
„Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że moja praca wolontariacka w ICCA została doceniona. To ogromna motywacja i inspiracja do podejmowania kolejnych działań, zmierzających do promocji Polski” powiedziała Anna Górska. „Kongres ICCA to dla mnie przede wszystkim możliwość odnowienia kontaktów biznesowych i odbycie nieformalnych rozmów o wydarzeniach, nad którymi obecnie pracuję z osobami decyzyjnymi, ale również dostęp do nowinek i trendów ze świata” – dodaje.
Anna Górska uczestniczy również w pracach grupy SAIGE tj. Strategic Advisors for Gaining Edge, którą firma Gainig Edge powołała w celu opiniowania jej planów i kierunków rozwoju. W tym roku Gainig Edge ogłosiło, że  wprowadza seminaria, dotyczące strategicznego rozwoju dla europejskich Biur Convention.
Podczas kongresu w Houston po raz 22 odbył się konkurs ICCA Best Marketing Award, przedstawiający najciekawsze i najbardziej innowacyjne akcje promocyjne, dotyczące marketingu destynacji. W tym roku do finału dostały się trzy projekty, a mianowicie Estonia Convention Bureau z projektem „Go Wild, Choose Estonia!”,  International Convention Centre Sydney (ICC Sydney) z kampanią “It’s Showtime!” oraz Convention Bureau Italia z projektem “Italy at Hand”. Po bardzo emocjonalnych prezentacjach wygrała Estonia. Zwycięski projekt to kreatywna kampania marketingowa, polegająca na promocji destynacji poprzez story telling, której celem jest stworzenie silnego wizerunku marki krajowej. W projekcie „Go Wild, Choose Estonia!” doceniono maksymalizację zwrotu z inwestycji przy ograniczonym budżecie marketingowym.
Jak co roku kongresowi towarzyszyło Business Exchange, podczas którego członkowie wymieniają się informacjami o zorganizowanych u siebie  kongresach i przekazują tzw. hot leads. Podczas bezpośrednich rozmów członkowie dzielą się unikatowymi danymi o wydarzeniach, które nie powrócą do tych samych destynacji przez najbliższe 10 lat. Są to bezcenne dane, których nie znajdzie się w bazie danych ICCA.  W tym roku w Business Exchange uczestniczyła Paula Fanderowska, Prezes SKKP, reprezentująca Centrum Kongresowe ICE Kraków.
Na kongresie ogłoszono także laureatów Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) 2019, który jest wiodącym programem do porównywania destynacji konferencyjnych na całym świecie pod względem zrównoważonego rozwoju.
Kolejny kongres ICCA odbędzie się w dn. 1-4 listopada 2020r. w Kaohsiung na Tajwanie.

Anna Górska - Wiceprezes SKKP

Galeria zdjęć


  

Pod marką ICCA powstała grupa dedykowana stowarzyszeniom - ICCA Association Community


Od ponad 55 lat ICCA realizuje swój cel, łącząc głównych interesariuszy przemysłu spotkań w ramach wspólnej misji kształtowania przyszłości i wartości spotkań międzynarodowych stowarzyszeń. W miarę ewolucji branży spotkań, zmienił się także stosunek pomiędzy ICCA a klientami, przechodząc od relacji dostawca-nabywca do relacji opartej na współpracy i partnerstwie.
Aby pozostać wartościową organizacją dla swoich członków, ewoluować z czasem i być wiernym swojej misji, ICCA opracowała w ostatnich latach szereg inicjatyw mających na celu ściślejsze zaangażowanie stowarzyszeń w swoje działania. Obejmowały one m.in. uruchomienie portalu dla stowarzyszeń i zwiększenie udziału przedstawicieli stowarzyszeń w spotkaniach i warsztatach ICCA. Kolejnym krokiem jest włączenie stowarzyszeń do społeczności ICCA jako prawdziwych partnerów w ramach projektu ICCA Association Community.
Grupą docelową projektu są menadżerowie wyższego szczebla w stowarzyszeniach, decydujący o tym, gdzie odbędzie się ich międzynarodowe spotkanie. Muszą to być organizacje nie rządowe, posiadające przynajmniej jedno międzynarodowe spotkanie rotacyjne, które odbywa się regularnie i liczy minimum 50 uczestników.
Korzyści dla stowarzyszeń z udziału w projekcie to przede wszystkim:

 • edukacja i wiedza specjalistyczna: dostęp do zasobów online i możliwość uczestnictwa w wydarzeniach ICCA
 • dostęp do bazy danych ICCA, zawierającej szczegóły dotyczące spotkań międzynarodowych stowarzyszeń i kontaktów w innych stowarzyszeniach
 • dostęp do narzędzia Big Data Search Tool, które pozwala znaleźć potencjalnych mówców i sponsorów.
Inicjatywa jest również ważna dla samej organizacji ICCA i jej członków. Projekt doprowadzi do efektywniejszego zbierania i wprowadzania dokładniejszych danych w bazie ICCA. Będzie więcej bezpośrednich, nieformalnych możliwości nawiązywania kontaktów i relacji ze stowarzyszeniami międzynarodowymi poprzez większą frekwencję ich przedstawicieli w wydarzeniach organizacji, a tym samym zwiększenie możliwości biznesowych. Włączenie stowarzyszeń do społeczności ICCA zwiększy także świadomość dotyczącą wyzwań i możliwości, przed którymi stoją dziś stowarzyszenia i ich spotkania.
Opłata roczna dla stowarzyszeń w ramach projektu ICCA Association Community wynosi 250 Euro.

Autor: Anna Górska – Wiceprezes Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynarodowej
Źródło: www.iccaworld.com


  

Posiedzenie Kapituły Programu NAmbasadorów Kongresów Polskich


Podczas posiedzenia Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich decydowano o przyznaniu tytułów dla laureatów tegorocznej edycji. Grono wyróżnionych zostało poszerzone o 18 Ambasadorów oraz 3 Mecenasów. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
W dniu 4 czerwca w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Inicjatywa jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, a pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce już w 1998 roku. Podczas posiedzenia, Kapituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów Ambasadora Kongresów Polskich oraz 3 tytułów Mecenasa Kongresów Polskich.
Celem Programu jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich trafił w tym roku do:
1. Philips Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie merytoryczno-sprzętowe w wykładach i warsztatach organizowanych w trakcie branżowych konferencji i kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
2. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A. za wsparcie dla Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC,
3. GE Healthcare, za wsparcie dla spotkań i wydarzeń realizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Polskie Towarzystwo Neonatalogiczne; Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, a także Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.
Specjalna wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2018 zostało przyznane przez Kapitułę Grupie MTP za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Kapituła Programu AKP zdecydowała również o przyznaniu tytułów Ambasadorów Kongresów Polskich. Laureatami konkursu zostali:
1. prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
2. prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,
3. prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet Morski w Gdyni,
4. prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,
5. Kevin Mael Fortin, World Freestyle Football Association,
6. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
7. prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
8. prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
9. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański Uniwersytet Medyczny,
10. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
11. prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
12. prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
13. dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy,
14. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
15. dr Wojciech Sztuba, TPA Poland,
16. dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
17. prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
18. mgr inż. Rene Wawrzkiewicz, Polish Graphic Design Awards.
Przypomnijmy, że zgodnie z Regulaminem Programu AKP, prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
W głosowaniu, w którym wyłoniono laureatów tytułów Mecenasa i Ambasadora Kongresów Polskich wzięli udział:
1. dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO Wind Europe,
3. dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej,
4. Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce,
5. Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
6. Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT
7. Ewa Mańkiewicz–Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną),
8. Jan Mazurczak, prezes zarządu Poznań Convention Bureau,
9. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP,
10. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kraków Convention Bureau,
11. Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną),
12. Sabrina Żymierska, członek zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.
Oficjalne wręczenie tytułów Ambasadora oraz Mecenasa Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali AKP, która odbędzie się 21 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Czerwcowe posiedzenie było ostatnim spotkaniem Kapituły Programu AKP w kadencji 2016-2019. W jej trakcie wyróżniono 71 Ambasadorów Kongresów Polskich oraz 6 Mecenasów Kongresów Polskich.
  

Nowa identyfikacja wizualna SKKP


 


Miło nam zaprezentować nowe logo Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Nasza odświeżona identyfikacja wizualna symbolizuje zmiany Stowarzyszenia, które są naturalnym procesem w rozwoju organizacji. Zmienione logo wciąż nawiązuje do kolorystyki z poprzedniej wersji logotypu i tym samym odwołuje się do dorobku Stowarzyszenia, a jednocześnie oddaje jego transformację i nową energię. Potrzebę strategicznego rebrandingu marki, jaką jest SKKP zapowiadaliśmy już z chwilą ogłoszenia nowych władz SKKP i budowania strategii na nadchodzące lata. Nasza wizja stowarzyszenia zbudowana jest na czterech filarach: wiedzy, doświadczeniu, sieci kontaktów biznesowych oraz akademickich. Nie mogło w niej zabraknąć kluczowych dla założeń Stowarzyszenia elementów takich jak edukacja i integracja.

Ostatnie miesiące to początek nowych działań, których efektem są sukcesywnie publikowane artykuły eksperckie, w których dzielimy się wiedzą z naszymi członkami.

Pragniemy również podejmować merytoryczne dyskusje, organizując szkolenia i konsultacje branżowe. Już dziś zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań: „Przyszłość spotkań sektora medycznego w świetle regulacji przemysłu farmaceutycznego”, w czasie którego będziemy rozmawiać o zasadach certyfikacji wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce. Z przedstawicielem Infarmy spotkamy się 24 września w hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Z myślą o edukowaniu i inspirowaniu przyszłych kadr branży spotkań wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ogłosimy konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki biznesowej.

Realizując jednak nowe pomysły nie zapominamy o naszym flagowym projekcie, jakim jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich. 21 października br. zapraszamy do Katowic na uroczystą Galę, w czasie której wręczymy nominacje nowym Ambasadorom i Mecenasom. Galę poprzedzi konferencja poświęcona Miastu Katowice i regionowi "Silesia Meetings Challenge”.


  

Spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad certyfikacji wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce


 

„Przemysł spotkań sektora medycznego w świetle regulacji przemysłu farmaceutycznego”
z udziałem przedstawiciela Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
dr Anny Kacprzyk, managera ds. innowacji i etyki biznesu

Dr Kacprzyk przedstawi uczestnikom spotkania szczegółowo obowiązujące zasady certyfikacji wydarzeń, jak i planowane zmiany. Regulacje, które obowiązują od stycznia 2019, a rozszerzone o kryterium lokalizacji geograficznej od stycznia 2020, będą szczególnie dotkliwe dla obiektów i hoteli konferenyjnych w miejscowościach turystycznych, uzdrowiskowych, wypoczynkowych, itp. Dlatego z inicjatywy naszego stowarzyszenia przygotowane zostało Memorandum (które prezentujemy poniżej), a celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego stanowiska gmin i branży hotelowo-konferencyjnej, reprezentowanej przez organizacje branżowe, jak i samych zainteresowanych przedsiębiorców, które chcemy przedstawić do INFARMY. Jesteśmy przekonani, że złagodzenie kryterium lokalizacji nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i przyjętymi kodeksami.
      
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2019 w godz. 12.00-14.00 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle (al. J. Bursche 3, 43-460 Wisła).  Licząc na Pana/Pani obecność, prosimy o potwierdzenie swojej obecności na email: biuro@skkp.org.pl do dnia 20.09.2019.


      
MEMORANDUM

My niżej podpisani, reprezentujący środowisko organizatorów wydarzeń    i obiektów hotelowych oraz konferencyjnych zwracamy się do Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z postulatem o złagodzenie kryterium lokalizacji geograficznej, które to zostało wprowadzone do certyfikacji wydarzeń  organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce.
     
Szanujemy i respektujemy Prawo Farmaceutyczne, jak i zapisy Kodeksu Dobrych Praktyk oraz  Kodeksu Przejrzystości, jednakże uważamy, że przyjęte kryterium lokalizacji geograficznej, pozbawiające - w ciągu całego roku - otrzymania certyfikatu dla wydarzenia organizowanego  
     
"w obiekcie położonym w mieście lub gminie lub rejonie uznawanym za: kurort (letni, zimowy, całoroczny), destynację uzdrowiskową, sanatoryjną, wypoczynkową, wakacyjną, rozrywkową, turystyczną lub sportową"
     
jest zbyt restrykcyjne i przyniesie ono negatywne skutki dla dużej liczby gmin i przedsiębiorców działających w sektorze organizacji wydarzeń.

Jednocześnie deklarujemy otwartość do rozmów i gotowość do zaprezentowania  danych statystycznych  i finansowych, które zobrazują jak negatywny wpływ będą mieć nowe regulacje dla sektora spotkań medycznych.
      
      


  

Co nowego w ICCA ?


Konferencja Oddziału Europy Centralnej ICCA odbywa się każdego roku latem w innym mieście europejskim. Tegoroczna, w dn. 29-31 sierpnia 2019 odbyła się w Belgradzie, w Serbii. W  wydarzeniu wzięło udział 105 osób z 15 krajów, w tym 16 panelistów oraz przedstawicieli serbskiej branży spotkań i ICCA, a także członkowie ICCA z Polski Symposium Cracoviense oraz Lublin & Region Convention Bureau.
Konferencja rozpoczęła się szkoleniami dla początkujących i zaawansowanych, dotyczącymi korzystania z bazy danych ICCA, oferującej dostęp do informacji o ponad 25000 kongresach organizowanych na całym świecie.
Pierwszy panel edukacyjny konferencji nosił tytuł “Meetings industry impact and legacy”. Wzięli w nim udział przedstawiciele trzech stowarzyszeń międzynarodowych: Sven Bossu z European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO), Linda Scholten z European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) oraz Ebba Lund z International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), a moderatorem była  Jane Cunningham z BestCities Global Alliance. Paneliści zgodnie przyznali, że pozytywny wpływ oraz wartości jakie w destynacji pozostawiają ich wydarzenia są obecnie bardzo istotne. Kolejnym krokiem będzie mierzenie tego wpływu.
Sven Bossu z ESTRO, którzy oprócz licznych mniejszych konferencji, jest organizatorem dorocznego, liczącego ponad 5000 osób kongresu międzynarodowego, powiedział, że od ubiegłego roku organizacja zmieniła zasady bidowania, stawiając na CSR. Obecnie aż 60% oceny bidu stanowi fakt, czy organizacja kongresu będzie miała namacalny i wymierny wpływ na pacjentów w danej destynacji. Natomiast Ebba Lund przyznała, że kluczowym czynnikiem determinującym decyzje o lokalizacji kongresu jest jak ich wydarzenie może nawiązać relacje z innowacyjną społecznością w mieście. Linda Scholten podkreśliła, że dla nich ważne są m.in. programy dla młodych naukowców.
Kolejny dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem Nemanja Petrovica, CBDO, RealMarket  pt. “Blockchain i jego implikacje”, mówiącym o tym jak blockchain, inaczej baza danych czy technologia, służąca do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie może być wykorzystywana w eventach np. przy nawiązywaniu kontraktów, realizacji płatności lub sprawdzania tożsamości.
Następnym panelem edukacyjnym był “Going digital: progress VS privacy VS security VS experience”, w którym udział wzięli Ruslan Demyanenko, Founder and CEO of the Eventicious, Mika Lauhde, Vice-President, Cyber Security &Privacy, Huawei oraz Jovana Tomic, Independent Consultant. Moderatorem tej części była Magdalina Atanassova, Marcom and Brand Manager z Kenes Group. Ruslan Demayanenko, którego firma udostępniła na evencie aplikację mobilną, wykorzystywaną m.in. do zadawania pytań prelegentom w trakcie ich wystąpień, stwierdził, że dzisiaj 64% uczestników kongresów używa aplikacji mobilnych. Mika Lauhde przestrzegł, że obecnie dane są gromadzone wszędzie i jak się przed tym zabezpieczyć, powinno być teraz kluczową kwestią dla wszystkich. Jego zdaniem globalny dostęp do sieci zwiększa się, natomiast zaufanie z tym związane maleje. Co nas czeka w przyszłości? Zdania są podzielone. Jovana Tomic uważa, że trend, aby zbierać dane będzie malał.  
W kolejnej części konferencji, zatytuowanej “Competitiveness of destinations” udział wzieli Iain Bitran, Executive Director z International Society for Professional Innovation Management, Elisabeth Kassanits-Pfoess, Deputy Director z Salzburg Convention Bureau oraz Igor Kovacevic, CEO z Serbia Convention Bureau.
Panel moderował Milos Milovanovic Konsultant z Gaining Edge, który rozpoczął dyskusję przedstawiając Global Competitive Index, który ocenia miasta pod względem siły konkurencyjnej w zakresie przyciągania międzynarodowych wydarzeń.
Uczestnicy panelu wymienili kilka kluczowych kryteriów, branych przez nich pod uwagę przy wyborze miejsca na kongres. Są to m.in. silne zaangażowanie miasta, czy miasto jest zaprezentowane w innowacyjny sposób i zaufanie, które budzą przedstawiciele dostawców w danej destynacji. Podkreślali, że czasami warto jest zorganizować mniejsze spotkanie stowarzyszenia zamiast dużego kongresu, bo zarówno stowarzyszenia narodowe jak i międzynarodowe chcą się rozwijać i stawiają na cele naukowe do osiągnięcia.
Niezwykle ciekawe wystąpienie pt. “Digital D-Tox” zaprezentował Ivan Brkljac, Co-founder & President z Mokrin House, który przekonywał, że jesteśmy uzależnieni od technologii, ale jaki tak naprawdę ma to wpływ na nasze zdrowie nie wiemy, gdyż nie zostało to jeszcze zbadane.
Po raz pierwszy organizatorzy zaprosili również do udziału w konferencji przedstawicieli korporacji, którzy wystąpili w panelu pt. “Ever changing corporate meetings”. Przedstawicielami korporacji byli:  Jacques Spelkens, Head of CSR z ENGIE Benelux, Imre Diosi, Event, sponsoring & motorsport manager z Michelin oraz Jelena Negovanovic, Senior Procurement Specialist w Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Moderatorami tej części byli Karina Grützner & Igor Kovacevic. Uczestnicy zgodzili się, że korporacje chcą i są w stanie zapłacić więcej za zrównoważone obiekty lub usługi. Czynnikami które są dla nich najbardziej istotne przy wyborze destynacji są jak silna jest lokalna branża z danej dziedziny, czy w mieście są obszary do rozwoju biznesu oraz co mogą zrobić w mieście, żeby wykorzystać swoją wiedzę.  Istotne jest również osobiste doświadczenie, a także co oferuje miasto jako incentive ideas. Jacques Spelkens przyznał, że poszukując nowych destynacji czy dostawców, nie szukają ich poprzez media branżowe, gdyż nie czyta magazynów lub newsletterów branżowych, bo po prostu nie ma na to czasu, ale jeden dzień w miesiącu jego firma przeznacza na spotkania z potencjalnymi dostawcami. Uczestniczą też w tarach jako hosted buyers.
 „Uważam, że tegoroczna konferencja była jedną z najlepszych zorganizowanych do tej pory przez ICCA CEC, szczególnie pod względem merytorycznym i bardzo dobrym doborem mówców”, powiedziała Anna Górska, Doradca Zarządu w Symposium Cracoviense, przez ostatnie 6 lat Prezes Oddziału Europy Centralnej ICCA. Również tematy związane z cyfryzacją zmusiły jej zdaniem uczestników do głębszych przemyśleń. Nawał informacji z każdych stron i nasze nieustanne zaangażowanie w mediach społecznościowych, sprawiają, że jesteśmy tak zajęcij, iż nie mamy czasu na przemyślenia, kreatywność, na nowe pomysły i idee. Możemy to osiągnąć tylko wtedy, gdy pozwolimy sobie na chwilę oddechu od świata cyfrowego i po prostu nudę.. dlatego też tegoroczna konferencja zakończyła się hasłem „Better bored than busy”.
Część merytoryczna konferencji odbyła się w Hotelu Radisson Collection Old Mill. Partnerami tegorocznego wydarzenia byli Serbia Convention Bureau, Congress Rental, Eventicious, IBTM World i Miross Travel Agency. W przyszłym roku konferencja ICCA CEC odbędzie się w dn. 20-22 sierpnia 2020 w Zurichu w Szwajcarii. Więcej o konferencji na stronie: https://www.cecmeetings.com/.

Autor: Anna Górska
Trendy i wyzwania dla rynku kongresów w Polsce


Warszawa, MsMermaid – 20 marca 2019

Organizatorzy: The Warsaw Voice, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Współorganizator: Polska Organizacja Turystyczna
Partnerzy: Harmony Polish Hotels, Warszawska Organizacja Turystyczna – Warsaw Convention Bureau, Orbis S.A., Nosalowy Dwór – Resort & Spa

Poland Meetings Destination to strategiczne wydarzenie dla polskiego przemysłu spotkań w Polsce,  „wschodzącej gwiazdy” naszej gospodarki, podczas którego omawiamy kluczowe sprawy dla przyszłości tego sektora. W roku 2019 do szóstej edycji Poland Meetings Destination zaprosiliśmy ekspertów, którzy starali się odpowiedzieć na pytania -  dokąd zmierza przemysł spotkań, z jakimi wyzwaniami przyjdzie zmierzyć się polskiej branży.  

Premiera publikacji  „Kongresy – elita przemysłu spotkań”
Podczas Poland Meetings Destination miała miejsce premiera publikacji SKKP, której autorem jest Sławomir Wróblewski pt. „Kongresy – elita przemysłu spotkań”.  Publikacja dostarcza nowych inspiracji w rozwoju całej branży spotkań, poprzez ukazanie roli kongresów, w szczególności we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.  Przedstawia modele rynku kongresów, pokazuje rolę Convention Bureuas, czy programu Ambasadorów Kongresów, pokazuje znaczenie ROI w kongresach. Wszystko uzupełnione ciekawymi case studies i wywiadami. Publikacja trafi do rąk aktualnych i potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wersja elektroniczna publikacji jest do pobrania na stronie www.skkp.org.pl

Wartość  rynku kongresów
Dużo czasu poświęciliśmy tematowi wartości rynku kongresów w Polsce i partnerstwa w organizacji wydarzeń, w aspekcie materialnym i niematerialnym, czy w aliansach formalnych i nieformalnych. Prof. Jerzy Hausner – twórca Kongresu Open Eyes Economy Summit – zaprezentował  nowe podejście do wartości w biznesie, marketingu i rozwoju miast. „OEES to prawdziwy tygiel nowych idei – rodzaj współczesnej agory gromadzącej znanych polityków i społecznych aktywistów, naukowców i studentów, dziennikarzy i artystów… Jego niezwykła atmosfera wynika z różnorodności, otwartości i zaangażowania ludzi, którzy go tworzą.”  W panelu dyskusyjnym nt wartości rynku kongresów uczestniczyli:  Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, z pełnym zaangażowaniem organizuje każdego roku Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kolejny duży kongres gospodarczy, który gromadzi kilka tysięcy uczestników, także  ważnych przedstawicieli świata polityki i gospodarki; Anna Wszelaczyńska – Prezydent Elekt Soroptimist International of Europe, Teresa Buczak – Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej i Paweł Rozen z Warszawskiej Organizacji Turystycznej, dyskusję moderował  Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice. Tomasz Zjawiony opowiedział o znaczeniu Europejskiego Kongresu MŚP dla rozwoju przedsiębiorczości, a Anna Wszelaczyńska, związana z organizacją społeczną, działającą na rzecz kobiet opowiedziała jak kongresy zmieniają świat  i inspirują do działania. Dyrektor Teresa Buczak podkreślała  „Zanim zaczniemy mówić językiem idei, musimy mówić też językiem liczb. Udokumentować, że ten sektor jest faktycznie ważny, przysparza miastu czy regionowi konkretnych efektów w postaci wydatków osób przyjeżdżających, również wydatków okołoturystycznych, choćby na usługi towarzyszące”

Siła synergii na rynku kongresów
Drugi panel poświęcony był roli sponsoringu w organizacji spotkań, wykład wprowadzający wygłosił Prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu nt. Partnerstwo czy sponsoring – wystawy towarzyszące kongresom a strategia komunikacyjna wystawców. Ten niezwykle ceniony wykładowca swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki marketingu, rynku farmaceutycznego, tworzenia strategii oraz przywództwa, przybliżył nam punkt widzenia i oczekiwania sponsorów i wystawców, szczególnie z sektora przemysłu farmaceutycznego wobec organizatorów kongresów. W panelu dyskusyjnym, który moderowała Paula Fanderowska (SKKP, ICE Kraków),  udział wzięli  Urszula Wieja z  Adamed Pharma, wyróżniona nagrodą Mecenasa Kongresów Polskich, Aneta Książek – kierownik Poland Convention Bureau, Ireneusz Węgłowski, Orbis S.A, IGHP  oraz Katarzyna Cioch, która opowiadała o współpracy Adamedu (Mecenas Kongresów 2018) z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej. Towarzystwo podjęło współpracę długofalową w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”. Projekt miał na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób naczyniowych, o kampanii usłyszało prawie 10 mln Polaków, finał akcji miał miejsce podczas kongresu PTChN.
Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT mówiła – „Poland Convention Bureau buduje partnerstwo wewnętrznie i zewnętrznie. Jako sekcja w Polskiej Organizacji Turystycznej współpracujemy na co dzień z naszymi czternastoma zagranicznymi ośrodkami z całego świata jak również z dwunastoma regionalnymi i miejskimi convention bureaux z Polski. Współpracujemy także z innymi interesariuszami przemysłu spotkań, w tym sieciami hoteli czy narodowym przewoźnikiem”

AI, AR, VR – kongresy wobec technologicznych trendów
Trzeci panel konferencyjny poświęcony był trendom technologicznym w kongresach i eventach, a mianowicie przybliżył uczestnikom możliwości zastosowania  sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
Zastanawiamy się w jakim zakresie maszyny mogą nas zastąpić ? Czy w branży spotkań mamy się czego obawiać ?  Z czym powinniśmy się zmierzyć, aby nie zostać w tyle za konkurencją ? Posiadamy zdolności uczenia się, analizowania, komunikowania się, rozumienia ludzkich emocji.  Czy maszyny mają takie zdolności ?  Czy sztuczna inteligencja dorównuje ludzkim umiejętnościom ?
Na te pytania odpowiadała w swojej prezentacji dr Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego, która równocześnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie i  specjalizuje się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji. To, że boty i asystenci wkraczają w nasze życie i pracę jest faktem, poparte to zostało konkretnymi przykładami, gdzie maszyny dorównują już ludzkim umiejętnościom.  Prezentacja dr Przegalińskiej była niezwykle inspirująca i motywująca do zgłębiania tematu sztucznej inteligencji.
W panelu dyskusyjnym, moderownym przez Annę  Jędrocha, udział wzięły Magdalena Sroka –  Prezes Alvernia Planet, pracuje nad uruchomieniem parku rozrywkowo-edukacyjnego, w którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami VR, AR i kinem 360 ̊  oraz Justyna Janicka, współzałożycielka “1000 realities” – studia programistycznego, zajmującego się wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością, produkująca głównie doświadczenia dla klienta biznesowego.
Kluczem do sukcesu  każdej marki jest stworzenie relacji z jej odbiorcami, a ponieważ mamy do czynienia z nadmiarem różnego rodzaju informacji i  treści reklamowych, do komunikowania się z odbiorcami sięgamy po narzędzia bardziej angażujące i zapewniające wartość dodaną. Takie możliwości dają  technologie VR i AR. Wiele branż sięga po te technologie, żeby zaprezentować swoje produkty i obiekty z jednej strony, czy przeprowadzić szkolenie czy symulację  z drugiej strony.  W organizacji eventów czy imprez integracyjnych sięga się po gry i aplikacje rozrywkowe.
I tutaj obie Panie idealnie się uzupełniały, bo z jednej strony Justyna Janicka przedstawiła możliwości technologii VR i AR w szkoleniach czy symulacjach, a z drugiej strony Magdalena Sroka mówiła o tych technologiach w aspekcie rozrywkowym. Ciekawa dyskusja wywiązała się nt wpływu VR i AR na nasze zdrowie, bo Panie prezentowały odmienne zdanie w tej sprawie, ale na koniec zgodnie przyznały, że VR i AR nie zastąpią eventów, a będą dla nich dodatkiem.

W ramach konferencji SKKP przeprowadziło dwa warsztaty, pierwszy we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i otrzymały pozytywne opinie, a mianowicie:
Jak napisać ofertę sponsorską ?, poprowadzony przez  Martynę Żak z Instytutu Fundraisingu, która przedstawiła  7 elementów oferty sponsorskiej, uczyła jak budować pakiety korzyści, aby zainteresować firmy współpracą. Zaprezentowała też jak wyglądać powinna modelowa oferta sponsorska wraz z pakietami.
W drugim warsztacie: Jak napisać BID, żeby wygrać kongres? Anna Górska z EXPO XXI przedstawiła proces przygotowań do aplikowania o kongres, najważniejsze kryteria wyboru, harmonogram działań, zasady współpracy Convention Bureau – Venue – PCO – Meeting Owner.Polskie akcenty na 57 kongresie ICCA w DubajuW dn. 10-14 listopada br. w Dubaju odbył się 57 doroczny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konwencji ICCA (International Congress and Convention Association). W kongresie brało udział 7 osób z Polski, reprezentujących Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Symposium Cracoviense, ICE Kraków,   Lublin & Region CVB, EXPO XXI Warszawa oraz Międzynarodowe Tragi Poznańskie.
Doroczny kongres ICCA jest najważniejszym edukacyjno-wyborczym spotkaniem stowarzyszenia podczas którego członkowie głosują m.in. nad planami działań na kolejne lata oraz budżetem. W tym roku podczas kongresu wybrany został nowy prezes ICCA, który swoją funkcję będzie sprawował przez następne 4 lata. Został nim James Rees z Centrum Kongresowego ExCel w Londynie.
Po raz pierwszy w wyborach do Zarządu ICCA brała udział Polka, Anna Górska, reprezentująca EXPO XXI Warszawa, która zdobyła 34% głosów, co uważa za swój ogromny sukces i podkreśla „jestem dumna, że tak wiele osób zaufało mi i głosowało na mnie. To było dla mnie ogromne wyzwanie, ale też cenna lekcja, z której dużo wyniosłam”. Pozostali kandydaci, którzy zostali wybrani, zdobyli kolejno 37 i 39% głosów. Górska nie wyklucza startowania w kolejnych wyborach, które będą miały miejsce za dwa lata i już teraz planuje zaangażować się wolontarystycznie w pracach jednego z komitetów ICCA.
Górska brała również udział jako panelista w sesji edukacyjnej Oddziału Europy Centralnej  pt. „Developing bid strategies”, poświęconej modelom pozyskiwania międzynarodowych kongresów w różnych destynacjach. Moderatorem sesji był Igor Kovacevic z Serbia Convention Bureau, a pozostałymi panelistami Jacelyne Mulli z K.I.T Group oraz Marco Oelschlegel z visitBerlin – Berlin Convention Office. Podczas sesji ogłoszone zostały miasta, w których odbędą się kolejne doroczne spotkania oddziału Europy Centralnej ICCA. W 2019 roku będzie to Belgrad w Serbii, a w 2020 Zurich w Szwajcarii. Anna Górska jest Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA od 6 lat i jej kadencja kończy się w tym roku. Wybory zostaną ogłoszone jeszcze w listopadzie br.
Kolejnym polskim akcentem podczas tegorocznego kongresu był udział  Marty Wiśniewskiej z Lublin & Region Convention Bureau w konkursie dla milenialsów pt.”Future belongs to us”. Marta Wiśniewska z sukcesem zaprezentowała swój projekt. Sesja według jej koncepcji zorganizowana zostanie podczas przyszłorocznego kongresu ICCA w Houston. Nagrodą jest bezpłatny udział w kongresie ICCA w Houston, w tym zakwaterowanie i przelot.
W tegorocznym kongresie ICCA w Dubaju wzięło udział 1156 profesjonalistów branży spotkań oraz przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń z 79 krajów świata.
Tegoroczny kongres ICCA był wyjątkowy również ze względu na przypadającew dniu 11 listopada, rocznicę 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Cieszę się, że mogliśmy świętować ten dzień razem, podziwiać najwyższy budynek świata Burj Kalifa ubrany w polskie barwy narodowe a także solidarnie wspierać reprezentantów Polski podczas ich konkursowych starań. Kongres ICCA to bez wątpienia doskonała platforma wiedzy i inspiracji a także wydarzenie, które umacnia kontakty międzyludzkie i buduje zaufanie do poszczególnych członków organizacji.” - powiedziała Aneta Książek, reprezentująca na kongresie Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau.
Kolejne edycje kongresu ICCA odbędą się w 2019r. w Houston USA, w 2020 w  Kaohsiung na Tajwanie, a 2021r. co również zostało ogłoszone w Dubaju, w Cartagenie w Kolumbii.
Polscy członkowie ICCA rozważają aplikowanie o organizację kongresu ICCA w 2022r. w Warszawie. Aplikację konkursową należy złożyć do końca kwietnia 2019 r.18-ta uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Poznaniu


Wieczorem w dniu 27 września 2018 odbyła się 18-ta uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Sali Ziemi  Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym roku do znakomitego grona 236. Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 16 nowych Ambasadorów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe.
1. Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej
2. Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
5. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
6. Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
7. Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii
8. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
9. Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
10. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
11. Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
12. Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
14. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
15. Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki
16. Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom do Regulaminu Programu Ambasadorów Kongresów Polskich podczas tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich obok Ambasadorów wyróżnieni zostaną po raz pierwszy również Mecenasi Kongresów Polskich. Nagroda dla Mecenasa Kongresów Polskich jest formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich 2018 został przyznany:
1. Grupie ADAMED za wsparcie kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z PTCHN,
2. Firmie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. za wsparcie Kongresu Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości.
3. Specjalne wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017 zostało przyznane przez Kapitułę firmie Concept Music Art Sp. z o.o.za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla wydarzenia oraz stworzenie całościowej koncepcji oprawy multimedialnej nawiązującej do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Statuetki wzorem roku ubiegłego wręczali członkowie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Ambasadorzy Kongresów z lat poprzednich, jak i przedstawiciele nauki i samorządu poznańskiego.  Galę prowadził Jędrzej Świerczyński, a w części artystycznej wystąpili: Katarzyna Malenda oraz Teatr z Głową w Chmurach.  

Program Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) realizowany jest przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP), Polską Organizację Turystyczną (POT) i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 r. służy on promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

GaleriaKonferencja towarzysząca Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Poznaniu


Tradycyjnie, jako co roku, tym razem w Poznaniu odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich oraz poprzedzająca Galę  konferencja towarzysząca   Poznań Meetings Challenge. Obydwa wydarzenia miały miejsce w dniu 27 września 2018 w salach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas konferencji dyskutowano o obecnej sytuacji oraz przyszłości branży spotkań w Poznaniu, jak i w ogólnopolskim aspekcie, o roli sponsoringu w organizacji spotkań.  Prezentację wprowadzającą przedstawiła Teresa Buczak – dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej, która omówiła na podstawie Raportu Przemysł  Spotkań i Wydarzeń w Polsce, jak wygląda sytuacja Poznania względem innych miast polskich na rynku przemysłu spotkań. I tak , stwierdziła, że Poznań jest jednym z najlepiej rozwijających się ośrodków przemysłu spotkań w kraju, znajduje się na trzecim miejscu w Polsce wśród miast organizujących najwięcej międzynarodowych spotkań wg statystyk ICCA, zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby siedzib firm z kapitałem zagranicznym, posiada 30 bezpośrednich połączeń lotniczych z miastami w Europie i Azji, do roku 2020 powiększy się liczba pokoi w sieciowych hotelach o ponad 1000. W Poznaniu w roku 2017 zorganizowano łącznie 2389 wydarzeń, co daje trzecie miejsce po Warszawie i Krakowie , w tym 60 % to konferencje i kongresy, a około 4 % to targi i wystawy. Jednak pod względem liczby uczestników to prym wiodą targi i wystawy, które skupiły 790.000 uczestników, a kongresy i konferencje 210.000.  Największa liczba wydarzeń w Poznaniu była dedykowana branżom ekonomiczno-politycznej i medycznej. Chętniej niż w większości innych miast spotkania i wydarzenia organizowały tutaj stowarzyszenia (dwukrotnie więcej niż w skali całego kraju). Poznań jest miastem cieszącym się największym zainteresowaniem wśród rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych  do realizacji wydarzeń.

Po prezentacji panel dyskusyjny pt Przyszłość branży spotkań w Poznaniu – synergia czy konkurencja ? poprowadził Juliusz Kłosowski – dyrektor generalny Warsaw Voice. W panelu wzięli udział : Przemysław Trawa – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Eliza Kozica-Kamińska – dyrektor sprzedaży Concordia Design, Małgorzata Kalinowska Klimek – dyrektor Novotel Poznań Centrum i Wojciech Mania w zastępstwie Jana Mazurczaka – Poznań Convention Bureau.  Paneliści zgodnie postawili tezę oczywistą dla branży: synergie dominują i dominować powinny, na co wskazują doświadczenia branży w całym świecie.  Jednak konkurencja jest obecna, interesariusze przemysłu spotkań muszą zidentyfikować problemy i korzyści ze współpracy i wypracować spójną wizję i plan działań.  Poznań to 100 lat tradycji targowych, ten wizerunek miasta targowego jest dominujący, na organizacji dużych wydarzeń targowych zarabiają wszyscy przedsiębiorcy w branży spotkań, ale też duże wydarzenia mają negatywny wpływ na wizerunek miasta , np. zakorkowane ulice, przepełniona komunikacja czy bardzo wysokie ceny hoteli podczas tych wydarzeń, co odstrasza innych mniejszych organizatorów. Paneliści podkreślili także, że jest potrzeba jeszcze ściślejszej współpracy wszystkich podmiotów,  zainteresowanych rozwojem przemysłu spotkań, zarówno przy pozyskiwaniu wydarzeń, jak i w zakresie edukacji na rzecz większej świadomości uczestników rynku nt. znaczenia tego sektora dla miejskiej gospodarki. Chcieliby, aby w działaniach promocyjnych oprócz miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich partycypowały również małe firmy i hotele, bo wszyscy z promocji i realizacji wydarzeń czerpią korzyści.

Drugi panel, pt. Mecenas kongresów – rola sponsoringu w organizacji kongresów, moderowała Paula Fanderowska - wiceprezes SKKP, zastępca dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków. W panelu uczestniczyli: Katarzyna Cioch – dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, prof. Marek Pawełczyk – przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Krzysztof Paradowski – CEO w Concept Music Art, Anna Jędrocha – prezes SKKP, prezes Symposium Cracoviense.  Podczas poznańskiej Gali AKP po raz pierwszy zostali uhonorowani Mecenasi Kongresów, stąd temat tego panelu, który miał na celu podkreślić rolę partnerów - sponsorów w organizacji wydarzeń, jak i przedstawić organizatorom tych wydarzeń, jakie szanse dla nich stwarza dobra współpraca z partnerami. Wyznacznikiem dobrej współpracy z partnerem – sponsorem jest synergia marek. Paneliści zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak poszukiwać partnera? Według jakich kryteriów? Jak dopasowywać markę partnera do wydarzenia? A może jest odwrotnie i to partnerzy poszukują odpowiednich wydarzeń, z którymi chcą połączyć swoje marki ?
O takim dopasowaniu marki partnera do kongresu można mówić w przypadku współpracy Adamedu (Mecenas Kongresów 2018) z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej, o której to współpracy mówiła Katarzyna Cioch. Towarzystwo podjęło współpracę długofalową w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”. Projekt miał na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób naczyniowych, o kampanii usłyszało prawie 10 mln Polaków, finał akcji miał miejsce podczas kongresu PTChN, którego oczywiście firma Adamed była partnerem.
Krzysztof Paradowski (również Mecenas Kongresów 2018) z krakowskiej firmy Concept Music Art opowiedział o roli swojej firmy w projektowaniu  i realizacji  Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Krakowie w roku 2017.  Partner Gali zaangażował się koncepcyjnie, przygotowując kreację całego wydarzenia, służył swoją wiedzą i doświadczeniem podczas przygotowań i realizacji, obsłużył technicznie Galę udostępniając swoje zasoby sprzętowe i ludzkie. Wszystkie świadczenia  przekazane były w formie barteru, w zamian za promocję marki firmy.
Na konferencji zabrakło reprezentanta trzeciego laureata tytułu Mecenas Kongresów 2018, ale moderator wspomniała też o nim, ponieważ firma Fortum Power and Heat Polska, jako sponsor zainwestowała środki w nowe wydarzenie na rynku spotkań - konferencję Open Eyes Economy, obdarzając organizatora dużym zaufaniem. Sponsor podjął ryzyko pokazując swoją markę  w projekcie nowym, gdzie nie było jeszcze wiadomo, czy i kiedy wydarzenie osiągnie sukces.
Prof. Marek Pawełczyk z perspektywy organizatora kongresów potwierdził, że jego środowisko naukowe jest przygotowane na współpracę z sektorem biznesu, czego dowodem jest np. Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, którego program przygotowywany jest  wspólnie przez sektor nauki, sektor biznesu i samorząd. Natomiast Anna Jędrocha, jako reprezentant PCO  potwierdziła, że bardzo często musi występować w roli mediatora, gdyż organizatorzy kongresów nie chcą dopuścić  sponsora czy partnera do współdecydowania o programie wydarzenia, a z drugiej strony sponsorzy nie chcą już dłużej przekazywać środków nie mając wpływu na tenże program.  Często organizatorzy narzekają na brak środków  finansowych, ale nie chcą spojrzeć na ten problem z punktu widzenia sponsora, tylko stawiają konkretne oczekiwania finansowe wobec PCO. Reasumując wszystkie wystąpienia w tym panelu potwierdzają, że tylko partnerstwo przynoszące korzyści dla organizatora i sponsora zakończy organizację wydarzenia sukcesem merytorycznym i finansowym.

Program     GaleriaKraków Meetings Challenge 2017 w ICE

Kraków Meetings Challenge 2017 to wydarzenie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, zorganizowane zostało wzorem Silesia Meetings Challenge 2015  i poświęcone było formom i obszarom współpracy środowiska przemysłu spotkań  z sektorami nauki, biznesu, jak i samorządem terytorialnym w Polsce.  Kraków Meetings Challenge była konferencją towarzyszącą  Gali Ambasadorów Kongresów Polskich i odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniu 14 września 2017 i została zorganizowana  we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Przed prelegentami i panelistami postawiliśmy ważne pytania
 • Jakie wyzwania stoją przed Krakowem, jak i innymi destynacjami konferencyjnymi w Polsce ?
 • W jaki sposób zyskać przewagę konkurencyjną wobec reszty Europy ?
 • Jak wspierać rozwój społeczny, ekologiczny i gospodarczy miast z wykorzystaniem potencjału  spotkań ?
 • Jakie cele strategiczne stawiają sobie miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju ?
O wizerunku Krakowa, jako miasta spotkań, a także bardziej ogólnie o marce terytorialnej dyskutowali paneliści sesji pierwszej, tj. pani prof. Jadwiga Berbeka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Anna Nalazek z Brand Innovation z Warszawy oraz Paula Fanderowska, wiceprezes zarządu SKKP,  reprezentująca Centrum Kongresowe ICE  Kraków, a moderatorem był Michał Zalewski, rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Anna Nalazek w swojej prezentacji nt marki i jej wizji  podkreślała, że „w dobie globalizacji i zacierania się granic administracyjnych i geograficznych  coraz większego znaczenia nabiera marketing terytorialny, świadome budowanie marki miejsca poprzez  szukanie i definiowanie własnej tożsamości opartej o różne składniki takie jak historia, dziedzictwo kulturowe, położenie, natura, i inne, które stają się wyróżniającymi atrybutami miejsca. Kolejnym krokiem jest perswazyjny sposób zakomunikowania tych atrybutów w sposób dający obietnicę wyjątkowych korzyści dla turystów, inwestorów, czy mieszkańców”. Najwidoczniej Kraków jest rozpoznawalną marką turystyczną, potwierdzeniem tego są liczne nagrody i wysokie miejsca w rankingach atrakcyjności, m.in. 7 miejsce na świecie w rankingu Travel+Leisure, a w Europie 3 miejsce tuż za Rzymem i Florencją. W serwisie TripAdvisor Kraków znalazł się na 8. miejscu w rankingu Travellers’ Choice™ w kategorii „Lokalizacje zyskujące popularność”
W 2016 r czytelnicy brytyjskiego serwisu "The Telegraph" wybrali 50 najlepszych miast na świecie. Z polskich przedstawicieli najwyżej znalazł się Kraków na 14 miejscu. Prof. Jadwiga Berbeka poinformowała, że ostatni rok przyniósł Krakowowi dwa prestiżowe wyróżnienia: pierwsze miejsce w klasyfikacji na najciekawsze miasto europejskie w ankiecie  przeprowadzonej przez brytyjski magazyn turystyczny „Which? Travel” oraz Red Dot Award: Communication Design 2017 za koncepcję i realizację systemu identyfikacji wizualnej Krakowa.
Ale Kraków chce być miastem spotkań, w jakim miejscu się znajduje ? Prof. Berbeka przytoczyła dane statystyczne International Congress & Convention Association , i o ile Polska, jako kraj ma trendy wzrostowe, po raz pierwszy w roku ubiegłym znalazła się  w pierwszej 20-tce krajów na świecie pod względem liczby zorganizowanych międzynarodowych kongresów, to Kraków nie może wkroczyć do pierwszej 50-tki miast.
Dzięki miejskiej wizytówce Centrum Kongresowym ICE Kraków , miasto  coraz częściej nazywane jest Miastem Kongresów.  Paula Fanderowska - Zastępca Dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków zaprezentowała dorobek centrum, które działa dopiero 3 lata. W 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków zorganizowano 177 wydarzeń, podczas których obiekt odwiedziło 245 000 gości.  ICE Kraków drugi rok z rzędu otrzymało najwyższą ocenę, zdobywając Meetings Star Award,  tytuł najlepszego centrum kongresowego Nowej Europy! To ewenement. Dotychczas żaden obiekt nie zdobył dwóch nagród w kolejnych latach. Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator ICE Kraków, jest koordynatorem platformy Kraków Network, platformy współpracy wszystkich interesariuszy przemysłu spotkań, która skupia przedsiębiorców krakowskich wokół wspólnego celu – pozyskiwania międzynarodowych kongresów do Krakowa. Z dbałości o zrównoważony rozwój organizatorzy spotkań coraz częściej zwracają uwagę na niematerialne aspekty organizacji kongresów.  Stąd idea stworzenia w Krakowie Alei Kongresowej – pierwszej inicjatywy tego typu na świecie. Docelowo w Alei pojawi się co najmniej 30 platanów, swoje drzewa otrzymają duże międzynarodowe kongresy.
 
Drugi panel konferencyjny poświęcony był zrównoważonym destynacjom kongresowym. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Anny Jędrochy, Prezes SKKP, nt Global Destination Sustainability Index, platformy współpracy zainicjowanej przez  ICCA, IMEX Group oraz MCI Group. Obecnie w projekcie znajduje się 35 destynacji na całym świecie, ale ambitne założenia przewidują zwiększenie tej liczby do 100 destynacji do roku 2020. Celem projektu jest wdrażanie w miastach strategii  zrównoważonego  rozwoju i wspieranie programów rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego miast przez Destination Managment Organizations.
W panelu wzięli udział przedstawiciele regionalnych Convention Bureaux: Małgorzata Przygórska-Skowron (Kraków Convention Bureaux), Krystian Gryglaszewski (Katowice Convention Bureau), Mateusz Czerwiński (Warsaw Convention Bureau), którzy przedstawili założenia strategii zrównoważonego  rozwoju swoich miast.
Kraków jako cele strategiczne wyznacza sobie, żeby miasto było przyjaznym rodzinie i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu. Miasto przy pomocy kampanii „Tu chcę żyć. Kraków 2030” zachęciło mieszkańców do zaangażowania się w prace nad Strategią Rozwoju Miasta Kraków 2030.
Katowice swoją strategię rozwoju miasta opierają na czterech obszarach: jakość życia, metropolitalność i obszar śródmiejski, przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz transport i logistyka miejska. Katowice mogą poszczycić się już zrealizowanymi  ciekawymi projektami:  „Strefa Kultury” – obszar w centrum miasta na zrewitalizowanym  terenie po dawnej KWK „Katowice”, czy „Plac na Glanc” – przeobrażenie przestrzeni podwórek w tereny zielone i ogrody.
Natomiast Warszawa w swojej strategii rozwoju miasta #Warszawa 2030 stawia na odpowiedzialną wspólnotę, wygodną lokalność, funkcjonalną przestrzeń i innowacyjne środowisko.
Miasto może pochwalić  się już nowoczesnym transportem publicznym, siecią parkingów Park & Ride, rozwinięta siecią tras rowerowych. Warszawa wdrożyła plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii oraz gospodarki niskoemisyjnej.
Jako biura marketingu terytorialnego w zakresie turystyki biznesowej  regionalne Convention Bureuax angażują się w organizację bądź  współorganizację konferencji i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój.
Po zakończeniu drugiego panelu odbyła się konferencja prasowa  POWERof4 połączona z podpisaniem porozumienia o stałej współpracy pomiędzy czterema miastami, w oparciu o działalność prestiżowych obiektów konferencyjnych średniej wielkości, a mianowicie: Centrum Kongresowego ICE Kraków, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Ostatnia trzecia sesja poświęcona była cyklicznym wydarzeniom w Krakowie i w jaki sposób budują markę Krakowa, jako miasta spotkań. Jako paneliści wystąpili inicjatorzy i organizatorzy kongresów: Piotr Gajewski (Medycyna Praktyczna, Kraków, Ambasador Kongresów Polskich), Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny, organizator Digital Dragons), Mateusz Zmyślony (Pomysłodawca OEES Open Eyes Economy Summit, Eskadra Kraków), Mikołaj Budzanowski (współtwórca Impact CEE). Moderatorem sesji był dr Bartłomiej Walas (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej). Goście w tej sesji podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z zakresu organizacji wydarzeń, a także oczekiwaniami wobec miasta. Dr Piotr Gajewski jest organizatorem szeregu konferencji i szkoleń z zakresu medycyny, do udziału w swoich wydarzeniach zaprasza wybitnych naukowców z całego świata, uczestnikami są lekarze z Polski i innych krajów. Motywacją dla nich do przyjazdu do Krakowa jest oczywiście wysoki poziom merytoryczny, ale także pozytywny wizerunek miasta i jego oferta kulturalno-turystyczna. Dr Gajewski postuluje, aby miasto dostosowało kalendarium wydarzeń kulturalnych do harmonogramu ważniejszych kongresów, odbywających się w mieście.
Krakowski Park Technologiczny, którego prezesem jest Wojciech Przybylski, organizuje  Digital Dragons, największą konferencję biznesową dla branży gier w Europie środkowo-wschodniej. Ostatnia edycja zgromadziła blisko 1300 uczestników z kilkudziesięciu krajów świata. Wydarzenie odbywa się od 2012 roku. Przez pierwsze dwie edycje konferencja miała zapewnione finansowanie, dzięki czemu udział w konferencji był bezpłatny, ale w trzeciej edycji organizator został zmuszony do szukania środków na organizację konferencji i wprowadził, nie bez obawy, odpłatność za uczestnictwo. Ale dzięki temu, że w Polsce,  a szczególnie w Krakowie sektor branży cyfrowej rozrywki rozwija się bardzo intensywnie, konferencja szybko zyskała uznanie na światowym rynku gier i obecnie jest miejscem, gdzie nawiązuje się kontakty biznesowe, rekrutuje pracowników, czy promuje swoje produkty. Konferencja Digital Dragon stała się już wizytówką miasta, która przyciąga ogromną liczbę wydawców, producentów, inwestorów, a także przedstawicieli mediów.
Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego miasta są też dwie inne konferencje, krótsze stażem, bo pierwsze edycje miały miejsce w roku 2016, ale z pewnością już wpisały się w kalendarz kongresowy miasta  i będą istotnie wspierać wizerunek Krakowa, jako miasta spotkań biznesowych, a mianowicie Impact CEE oraz Open Eyes Economy Summit.  Mikołaj Budzanowski współtwórca kongresu Impact CEE określa je mianem najważniejszego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej, dotyczącego gospodarki przyszłości i digitalizacji.  Około 5 tysięcy uczestników kongresu, w tym ponad 300 speakerów z ponad 30 krajów dyskutowało w tegorocznej edycji o innowacjach i przyszłości, a wśród nich przedsiębiorcy, naukowcy, wizjonerzy biznesu i przedstawiciele administracji rządowej. To w Krakowie, dzięki konferencji Impact będą spotykać się przedstawiciele startupów z mentorami i inwestorami,  eksperci będą dyskutować o wyzwaniach transformacji cyfrowej, a przedsiębiorcy będą szukać nowych rozwiązań.
Mateusz Zmyślony jest pomysłodawcą, wspólnie  z prof. Jerzym Hausnerem, konferencji Open Eyes Economy Summit. Program konferencji koncentruje się nie tylko na kwestiach ekonomicznych, ale też na kulturze i społeczeństwie i podzielony jest na trzy strefy tematyczne: Firma-Idea, tu prezentowane są rozwiązania dla biznesu, Marka-Kultura, to kultura w świetle współczesnego marketingu oraz Miasto-Idea, strefa instytucji publicznych w nowej roli. Open Eyes Economy to koncepcja, która jest próbą stworzenia kompleksowego, teoretycznego fundamentu pod nową filozofię prowadzenia szeroko pojętego biznesu. W dwudniowym wydarzeniu biorą udział wybitne osobowości ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki.
Wszyscy paneliści zgodnie stwierdzili, że tych wydarzeń w Krakowie by nie było, gdyby nie było w nim  Centrum Kongresowego ICE Kraków, co potwierdza słuszność tej inwestycji i umacnia przemysł spotkań w Polsce. Dzięki konferencji Kraków Meetings Challenge branża spotkań została zainspirowana do dalszej promocji Krakowa przy współpracy z Ambasadorami miasta, takimi chociażby jak zaproszeni do panelu organizatorzy prestiżowych wydarzeń.