Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad certyfikacji wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce  
 
„Przemysł spotkań sektora medycznego w świetle regulacji przemysłu farmaceutycznego”
z udziałem przedstawiciela Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
dr Anny Kacprzyk, managera ds. innowacji i etyki biznesu

Dr Kacprzyk przedstawi uczestnikom spotkania szczegółowo obowiązujące zasady certyfikacji wydarzeń, jak i planowane zmiany. Regulacje, które obowiązują od stycznia 2019, a rozszerzone o kryterium lokalizacji geograficznej od stycznia 2020, będą szczególnie dotkliwe dla obiektów i hoteli konferenyjnych w miejscowościach turystycznych, uzdrowiskowych, wypoczynkowych, itp. Dlatego z inicjatywy naszego stowarzyszenia przygotowane zostało Memorandum (które prezentujemy poniżej), a celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego stanowiska gmin i branży hotelowo-konferencyjnej, reprezentowanej przez organizacje branżowe, jak i samych zainteresowanych przedsiębiorców, które chcemy przedstawić do INFARMY. Jesteśmy przekonani, że złagodzenie kryterium lokalizacji nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i przyjętymi kodeksami.
      
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2019 w godz. 12.00-14.00 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle (al. J. Bursche 3, 43-460 Wisła).  Licząc na Pana/Pani obecność, prosimy o potwierdzenie swojej obecności na email: biuro@skkp.org.pl do dnia 20.09.2019.


      
MEMORANDUM

My niżej podpisani, reprezentujący środowisko organizatorów wydarzeń    i obiektów hotelowych oraz konferencyjnych zwracamy się do Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z postulatem o złagodzenie kryterium lokalizacji geograficznej, które to zostało wprowadzone do certyfikacji wydarzeń  organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce.
     
Szanujemy i respektujemy Prawo Farmaceutyczne, jak i zapisy Kodeksu Dobrych Praktyk oraz  Kodeksu Przejrzystości, jednakże uważamy, że przyjęte kryterium lokalizacji geograficznej, pozbawiające - w ciągu całego roku - otrzymania certyfikatu dla wydarzenia organizowanego  
     
"w obiekcie położonym w mieście lub gminie lub rejonie uznawanym za: kurort (letni, zimowy, całoroczny), destynację uzdrowiskową, sanatoryjną, wypoczynkową, wakacyjną, rozrywkową, turystyczną lub sportową"
     
jest zbyt restrykcyjne i przyniesie ono negatywne skutki dla dużej liczby gmin i przedsiębiorców działających w sektorze organizacji wydarzeń.

Jednocześnie deklarujemy otwartość do rozmów i gotowość do zaprezentowania  danych statystycznych  i finansowych, które zobrazują jak negatywny wpływ będą mieć nowe regulacje dla sektora spotkań medycznych.