W dn. 13 listopada 2019r. w Global EXPO w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji Event Biznes, organizowanej przez Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE, podczas której Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP prowadziło panel dyskusyjny zatytułowany „Trendy w edukacji branży przemysłu spotkań. Dokąd zmierzamy?”
W polskiej branży przemysłu spotkań istnieje szereg szkoleń, kursów i specjalistycznych studiów, kształcących event managerów. Ale czy wiemy już wszystko? Czy umiemy dostosować programy szkoleniowe do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy? Czy bierzemy pod uwagę potrzeby generacji Z? Na te właśnie pytania próbowali odpowiedzieć paneliści zaproszeni przez SKKP podczas konferencji Event Biznes. W dyskusji udział wzięli Zbigniew Kowal (Global Congress), prof. Jolanta Żyśko (Grupa Uczelni Vistula), Dorota Rogozińska (Event Manager Training Group), Renata Razmuk (S.C. Event Design) i Magda Klimczyk (Think MICE). Dyskusja była moderowana przez Wiceprezesów SKKP Annę Górską i Katarzynę Cioch.
Przedstawiamy poniżej najważniejsze wnioski z dyskusji:
1. Często zarzucamy uczelniom wyższym, że ich absolwenci nie są dobrze wyszkolonymi specjalistami. Jednak rolą studiów wyższych jest kształcenie z wiedzy ogólnej, nie praktycznej. Po studiach studenci mają zdobyć wiedzę społeczną, umiejętności interdyscyplinarne.
2. Za dużo jest ogólnych szkoleń z event managementu - a to jest wszytko i nic Potrzebujemy segmentacji rynku i dotarcia z edukacją do każdego segmentu osobno, gdyż w worku „przemysłu spotkań” jest wszystko, od kongresów po imprezy sportowe i wesela. Do tego wszystko nazwane jest eventem, imprezą lub wydarzeniem
3. Szkolenia oferują wiedzę ogólną o eventach a umiejętności fachowe zdobywane są w miejscu pracy. Konieczne jest szkolenie specjalistyczne, narzędziowe n.p.  z pozyskiwania i organizacji dużego kongresu naukowego, prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim doświadczeniem w danej dziedzinie. Rozwiązaniem może być kształcenie dualne, wprowadzone już w Vistuli, gdzie połowę studiów student jest na Uczelni, a połowę w biznesie
4. Agencje nie chcą szkolić pracowników, którzy głownie zajmują się pisaniem briefów i rzadko biorą udział w realizacjach
Rosnące potrzeby pracodawców na pracowników z konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi generują wzrost liczby firm szkoleniowych lub wymuszają zmianę profilu już istniejących. Pojawiające się na rynku trendy i luki kompetencyjne oraz nowa struktura zatrudnienia są powodem projektowania nowoczesnych programów nauczania. Aby wyróżnić się na polskim rynku szkoleniowym związanym z eventami, SKKP wprowadziło unikatowe i certyfikowane szkolenia zatytułowane „Akademia SKKP”.  Mają one na celu przekazanie praktycznej wiedzy, popartej światowymi przykładami z zakresu organizacji konferencji i kongresów, a więc wyspecjalizowanej działki przemysłu spotkań.
Więcej o Akademii SKKP na https://www.skkp.org.pl/akademia.

Autor: Anna Górska, Wiceprezes ds. Współpracy Międzynarodowej w SKKP