W dn. 10-14 listopada br. w Dubaju odbył się 57 doroczny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konwencji ICCA (International Congress and Convention Association). W kongresie brało udział 7 osób z Polski, reprezentujących Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Symposium Cracoviense, ICE Kraków,   Lublin & Region CVB, EXPO XXI Warszawa oraz Międzynarodowe Tragi Poznańskie.
Doroczny kongres ICCA jest najważniejszym edukacyjno-wyborczym spotkaniem stowarzyszenia podczas którego członkowie głosują m.in. nad planami działań na kolejne lata oraz budżetem. W tym roku podczas kongresu wybrany został nowy prezes ICCA, który swoją funkcję będzie sprawował przez następne 4 lata. Został nim James Rees z Centrum Kongresowego ExCel w Londynie.
Po raz pierwszy w wyborach do Zarządu ICCA brała udział Polka, Anna Górska, reprezentująca EXPO XXI Warszawa, która zdobyła 34% głosów, co uważa za swój ogromny sukces i podkreśla „jestem dumna, że tak wiele osób zaufało mi i głosowało na mnie. To było dla mnie ogromne wyzwanie, ale też cenna lekcja, z której dużo wyniosłam”. Pozostali kandydaci, którzy zostali wybrani, zdobyli kolejno 37 i 39% głosów. Górska nie wyklucza startowania w kolejnych wyborach, które będą miały miejsce za dwa lata i już teraz planuje zaangażować się wolontarystycznie w pracach jednego z komitetów ICCA.
Górska brała również udział jako panelista w sesji edukacyjnej Oddziału Europy Centralnej  pt. „Developing bid strategies”, poświęconej modelom pozyskiwania międzynarodowych kongresów w różnych destynacjach. Moderatorem sesji był Igor Kovacevic z Serbia Convention Bureau, a pozostałymi panelistami Jacelyne Mulli z K.I.T Group oraz Marco Oelschlegel z visitBerlin – Berlin Convention Office. Podczas sesji ogłoszone zostały miasta, w których odbędą się kolejne doroczne spotkania oddziału Europy Centralnej ICCA. W 2019 roku będzie to Belgrad w Serbii, a w 2020 Zurich w Szwajcarii. Anna Górska jest Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA od 6 lat i jej kadencja kończy się w tym roku. Wybory zostaną ogłoszone jeszcze w listopadzie br.
Kolejnym polskim akcentem podczas tegorocznego kongresu był udział  Marty Wiśniewskiej z Lublin & Region Convention Bureau w konkursie dla milenialsów pt.”Future belongs to us”. Marta Wiśniewska z sukcesem zaprezentowała swój projekt. Sesja według jej koncepcji zorganizowana zostanie podczas przyszłorocznego kongresu ICCA w Houston. Nagrodą jest bezpłatny udział w kongresie ICCA w Houston, w tym zakwaterowanie i przelot.
W tegorocznym kongresie ICCA w Dubaju wzięło udział 1156 profesjonalistów branży spotkań oraz przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń z 79 krajów świata.
Tegoroczny kongres ICCA był wyjątkowy również ze względu na przypadającew dniu 11 listopada, rocznicę 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Cieszę się, że mogliśmy świętować ten dzień razem, podziwiać najwyższy budynek świata Burj Kalifa ubrany w polskie barwy narodowe a także solidarnie wspierać reprezentantów Polski podczas ich konkursowych starań. Kongres ICCA to bez wątpienia doskonała platforma wiedzy i inspiracji a także wydarzenie, które umacnia kontakty międzyludzkie i buduje zaufanie do poszczególnych członków organizacji.” - powiedziała Aneta Książek, reprezentująca na kongresie Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau.
Kolejne edycje kongresu ICCA odbędą się w 2019r. w Houston USA, w 2020 w  Kaohsiung na Tajwanie, a 2021r. co również zostało ogłoszone w Dubaju, w Cartagenie w Kolumbii.
Polscy członkowie ICCA rozważają aplikowanie o organizację kongresu ICCA w 2022r. w Warszawie. Aplikację konkursową należy złożyć do końca kwietnia 2019 r.