Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej


Zakończył się konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej. Do konkursu zostało zgłoszonych 11 prac, z czego 6 zostało zakwalifikowanych do 2 etapu. Wszystkie prace odznaczały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz zgodnością z aktualnie panującymi trendami w przemyśle spotkań.
Pracy podlegały ocenie przez 11 członków kapituły, w tym kadrę naukową reprezentującą 5 uczelni wyższych w Polsce, liderów branży oraz członków SKKP. Ocenie podlegały niniejsze kryteria: zgodność z tematyką konkursu, wartość naukowa, oryginalność i poziom innowacji, przydatność w teorii lub praktyce, język i sposób prezentacji. Łączna pula nagród w konkursie to 6000 złotych.
Jednogłośnie kapituła uznała za najlepszą pracę pt: „Zastosowanie metodologii zwrotu z inwestycji w ocenie efektywności event marketingu” napisaną przez Panią Kingę Danek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako, odznacza się wysokim poziomem merytorycznym, a wskazany temat jest niezwykle ważny i intersujący dla przemysłu spotkań.
Drugą nagrodę zdobyła Pani Alicja Śliz także z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca o tematyce: „Targi hybrydowe trendem w przemyśle spotkań na przykładzie targów KrakDent”, została również napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako; porusza  aspekt hybrydowego charakteru spotkań oraz zmieniających się potrzeb konsumenta, zawiera studium przypadku na podstawie badań ankietowych i wywiadu.
Ponadto Kapituła zadecydował o przyznaniu dwóch nagród specjalnych odpowiednio dla Pani Izabeli Ślązak ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji za pracę pt.: „Bleisure jako nowy trend w podróżach służbowych”, praca została napisana pod kierunkiem dr Michała Ryszarda Koskowskiego.
Drugie wyróżnienie zostało przyznane Pani Magdalenie Piepiórka z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt.: „Nowe technologie w zarządzaniu eventami na przykładzie festiwalu Przystanek Woodstock”. Niniejsza praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Anna Kalinowska-Żeleżnik prof. UG.
Przyznanie nagród nastąpi 22 kwietnia w Warszawie o godzinie 12.00 w czasie konferencji Meetings Week Poland, na którą wszyscy laureaci zostali zaproszeni.
Konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Przejdź do konkursu