Co nowego w ICCA ?


Konferencja Oddziału Europy Centralnej ICCA odbywa się każdego roku latem w innym mieście europejskim. Tegoroczna, w dn. 29-31 sierpnia 2019 odbyła się w Belgradzie, w Serbii. W  wydarzeniu wzięło udział 105 osób z 15 krajów, w tym 16 panelistów oraz przedstawicieli serbskiej branży spotkań i ICCA, a także członkowie ICCA z Polski Symposium Cracoviense oraz Lublin & Region Convention Bureau.
Konferencja rozpoczęła się szkoleniami dla początkujących i zaawansowanych, dotyczącymi korzystania z bazy danych ICCA, oferującej dostęp do informacji o ponad 25000 kongresach organizowanych na całym świecie.
Pierwszy panel edukacyjny konferencji nosił tytuł “Meetings industry impact and legacy”. Wzięli w nim udział przedstawiciele trzech stowarzyszeń międzynarodowych: Sven Bossu z European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO), Linda Scholten z European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) oraz Ebba Lund z International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), a moderatorem była  Jane Cunningham z BestCities Global Alliance. Paneliści zgodnie przyznali, że pozytywny wpływ oraz wartości jakie w destynacji pozostawiają ich wydarzenia są obecnie bardzo istotne. Kolejnym krokiem będzie mierzenie tego wpływu.
Sven Bossu z ESTRO, którzy oprócz licznych mniejszych konferencji, jest organizatorem dorocznego, liczącego ponad 5000 osób kongresu międzynarodowego, powiedział, że od ubiegłego roku organizacja zmieniła zasady bidowania, stawiając na CSR. Obecnie aż 60% oceny bidu stanowi fakt, czy organizacja kongresu będzie miała namacalny i wymierny wpływ na pacjentów w danej destynacji. Natomiast Ebba Lund przyznała, że kluczowym czynnikiem determinującym decyzje o lokalizacji kongresu jest jak ich wydarzenie może nawiązać relacje z innowacyjną społecznością w mieście. Linda Scholten podkreśliła, że dla nich ważne są m.in. programy dla młodych naukowców.
Kolejny dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem Nemanja Petrovica, CBDO, RealMarket  pt. “Blockchain i jego implikacje”, mówiącym o tym jak blockchain, inaczej baza danych czy technologia, służąca do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie może być wykorzystywana w eventach np. przy nawiązywaniu kontraktów, realizacji płatności lub sprawdzania tożsamości.
Następnym panelem edukacyjnym był “Going digital: progress VS privacy VS security VS experience”, w którym udział wzięli Ruslan Demyanenko, Founder and CEO of the Eventicious, Mika Lauhde, Vice-President, Cyber Security &Privacy, Huawei oraz Jovana Tomic, Independent Consultant. Moderatorem tej części była Magdalina Atanassova, Marcom and Brand Manager z Kenes Group. Ruslan Demayanenko, którego firma udostępniła na evencie aplikację mobilną, wykorzystywaną m.in. do zadawania pytań prelegentom w trakcie ich wystąpień, stwierdził, że dzisiaj 64% uczestników kongresów używa aplikacji mobilnych. Mika Lauhde przestrzegł, że obecnie dane są gromadzone wszędzie i jak się przed tym zabezpieczyć, powinno być teraz kluczową kwestią dla wszystkich. Jego zdaniem globalny dostęp do sieci zwiększa się, natomiast zaufanie z tym związane maleje. Co nas czeka w przyszłości? Zdania są podzielone. Jovana Tomic uważa, że trend, aby zbierać dane będzie malał.  
W kolejnej części konferencji, zatytuowanej “Competitiveness of destinations” udział wzieli Iain Bitran, Executive Director z International Society for Professional Innovation Management, Elisabeth Kassanits-Pfoess, Deputy Director z Salzburg Convention Bureau oraz Igor Kovacevic, CEO z Serbia Convention Bureau.
Panel moderował Milos Milovanovic Konsultant z Gaining Edge, który rozpoczął dyskusję przedstawiając Global Competitive Index, który ocenia miasta pod względem siły konkurencyjnej w zakresie przyciągania międzynarodowych wydarzeń.
Uczestnicy panelu wymienili kilka kluczowych kryteriów, branych przez nich pod uwagę przy wyborze miejsca na kongres. Są to m.in. silne zaangażowanie miasta, czy miasto jest zaprezentowane w innowacyjny sposób i zaufanie, które budzą przedstawiciele dostawców w danej destynacji. Podkreślali, że czasami warto jest zorganizować mniejsze spotkanie stowarzyszenia zamiast dużego kongresu, bo zarówno stowarzyszenia narodowe jak i międzynarodowe chcą się rozwijać i stawiają na cele naukowe do osiągnięcia.
Niezwykle ciekawe wystąpienie pt. “Digital D-Tox” zaprezentował Ivan Brkljac, Co-founder & President z Mokrin House, który przekonywał, że jesteśmy uzależnieni od technologii, ale jaki tak naprawdę ma to wpływ na nasze zdrowie nie wiemy, gdyż nie zostało to jeszcze zbadane.
Po raz pierwszy organizatorzy zaprosili również do udziału w konferencji przedstawicieli korporacji, którzy wystąpili w panelu pt. “Ever changing corporate meetings”. Przedstawicielami korporacji byli:  Jacques Spelkens, Head of CSR z ENGIE Benelux, Imre Diosi, Event, sponsoring & motorsport manager z Michelin oraz Jelena Negovanovic, Senior Procurement Specialist w Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Moderatorami tej części byli Karina Grützner & Igor Kovacevic. Uczestnicy zgodzili się, że korporacje chcą i są w stanie zapłacić więcej za zrównoważone obiekty lub usługi. Czynnikami które są dla nich najbardziej istotne przy wyborze destynacji są jak silna jest lokalna branża z danej dziedziny, czy w mieście są obszary do rozwoju biznesu oraz co mogą zrobić w mieście, żeby wykorzystać swoją wiedzę.  Istotne jest również osobiste doświadczenie, a także co oferuje miasto jako incentive ideas. Jacques Spelkens przyznał, że poszukując nowych destynacji czy dostawców, nie szukają ich poprzez media branżowe, gdyż nie czyta magazynów lub newsletterów branżowych, bo po prostu nie ma na to czasu, ale jeden dzień w miesiącu jego firma przeznacza na spotkania z potencjalnymi dostawcami. Uczestniczą też w tarach jako hosted buyers.
 „Uważam, że tegoroczna konferencja była jedną z najlepszych zorganizowanych do tej pory przez ICCA CEC, szczególnie pod względem merytorycznym i bardzo dobrym doborem mówców”, powiedziała Anna Górska, Doradca Zarządu w Symposium Cracoviense, przez ostatnie 6 lat Prezes Oddziału Europy Centralnej ICCA. Również tematy związane z cyfryzacją zmusiły jej zdaniem uczestników do głębszych przemyśleń. Nawał informacji z każdych stron i nasze nieustanne zaangażowanie w mediach społecznościowych, sprawiają, że jesteśmy tak zajęcij, iż nie mamy czasu na przemyślenia, kreatywność, na nowe pomysły i idee. Możemy to osiągnąć tylko wtedy, gdy pozwolimy sobie na chwilę oddechu od świata cyfrowego i po prostu nudę.. dlatego też tegoroczna konferencja zakończyła się hasłem „Better bored than busy”.
Część merytoryczna konferencji odbyła się w Hotelu Radisson Collection Old Mill. Partnerami tegorocznego wydarzenia byli Serbia Convention Bureau, Congress Rental, Eventicious, IBTM World i Miross Travel Agency. W przyszłym roku konferencja ICCA CEC odbędzie się w dn. 20-22 sierpnia 2020 w Zurichu w Szwajcarii. Więcej o konferencji na stronie: https://www.cecmeetings.com/.

Autor: Anna Górska
Trendy i wyzwania dla rynku kongresów w Polsce


Warszawa, MsMermaid – 20 marca 2019

Organizatorzy: The Warsaw Voice, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Współorganizator: Polska Organizacja Turystyczna
Partnerzy: Harmony Polish Hotels, Warszawska Organizacja Turystyczna – Warsaw Convention Bureau, Orbis S.A., Nosalowy Dwór – Resort & Spa

Poland Meetings Destination to strategiczne wydarzenie dla polskiego przemysłu spotkań w Polsce,  „wschodzącej gwiazdy” naszej gospodarki, podczas którego omawiamy kluczowe sprawy dla przyszłości tego sektora. W roku 2019 do szóstej edycji Poland Meetings Destination zaprosiliśmy ekspertów, którzy starali się odpowiedzieć na pytania -  dokąd zmierza przemysł spotkań, z jakimi wyzwaniami przyjdzie zmierzyć się polskiej branży.  

Premiera publikacji  „Kongresy – elita przemysłu spotkań”
Podczas Poland Meetings Destination miała miejsce premiera publikacji SKKP, której autorem jest Sławomir Wróblewski pt. „Kongresy – elita przemysłu spotkań”.  Publikacja dostarcza nowych inspiracji w rozwoju całej branży spotkań, poprzez ukazanie roli kongresów, w szczególności we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.  Przedstawia modele rynku kongresów, pokazuje rolę Convention Bureuas, czy programu Ambasadorów Kongresów, pokazuje znaczenie ROI w kongresach. Wszystko uzupełnione ciekawymi case studies i wywiadami. Publikacja trafi do rąk aktualnych i potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wersja elektroniczna publikacji jest do pobrania na stronie www.skkp.org.pl

Wartość  rynku kongresów
Dużo czasu poświęciliśmy tematowi wartości rynku kongresów w Polsce i partnerstwa w organizacji wydarzeń, w aspekcie materialnym i niematerialnym, czy w aliansach formalnych i nieformalnych. Prof. Jerzy Hausner – twórca Kongresu Open Eyes Economy Summit – zaprezentował  nowe podejście do wartości w biznesie, marketingu i rozwoju miast. „OEES to prawdziwy tygiel nowych idei – rodzaj współczesnej agory gromadzącej znanych polityków i społecznych aktywistów, naukowców i studentów, dziennikarzy i artystów… Jego niezwykła atmosfera wynika z różnorodności, otwartości i zaangażowania ludzi, którzy go tworzą.”  W panelu dyskusyjnym nt wartości rynku kongresów uczestniczyli:  Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, z pełnym zaangażowaniem organizuje każdego roku Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kolejny duży kongres gospodarczy, który gromadzi kilka tysięcy uczestników, także  ważnych przedstawicieli świata polityki i gospodarki; Anna Wszelaczyńska – Prezydent Elekt Soroptimist International of Europe, Teresa Buczak – Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej i Paweł Rozen z Warszawskiej Organizacji Turystycznej, dyskusję moderował  Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice. Tomasz Zjawiony opowiedział o znaczeniu Europejskiego Kongresu MŚP dla rozwoju przedsiębiorczości, a Anna Wszelaczyńska, związana z organizacją społeczną, działającą na rzecz kobiet opowiedziała jak kongresy zmieniają świat  i inspirują do działania. Dyrektor Teresa Buczak podkreślała  „Zanim zaczniemy mówić językiem idei, musimy mówić też językiem liczb. Udokumentować, że ten sektor jest faktycznie ważny, przysparza miastu czy regionowi konkretnych efektów w postaci wydatków osób przyjeżdżających, również wydatków okołoturystycznych, choćby na usługi towarzyszące”

Siła synergii na rynku kongresów
Drugi panel poświęcony był roli sponsoringu w organizacji spotkań, wykład wprowadzający wygłosił Prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu nt. Partnerstwo czy sponsoring – wystawy towarzyszące kongresom a strategia komunikacyjna wystawców. Ten niezwykle ceniony wykładowca swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki marketingu, rynku farmaceutycznego, tworzenia strategii oraz przywództwa, przybliżył nam punkt widzenia i oczekiwania sponsorów i wystawców, szczególnie z sektora przemysłu farmaceutycznego wobec organizatorów kongresów. W panelu dyskusyjnym, który moderowała Paula Fanderowska (SKKP, ICE Kraków),  udział wzięli  Urszula Wieja z  Adamed Pharma, wyróżniona nagrodą Mecenasa Kongresów Polskich, Aneta Książek – kierownik Poland Convention Bureau, Ireneusz Węgłowski, Orbis S.A, IGHP  oraz Katarzyna Cioch, która opowiadała o współpracy Adamedu (Mecenas Kongresów 2018) z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej. Towarzystwo podjęło współpracę długofalową w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”. Projekt miał na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób naczyniowych, o kampanii usłyszało prawie 10 mln Polaków, finał akcji miał miejsce podczas kongresu PTChN.
Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT mówiła – „Poland Convention Bureau buduje partnerstwo wewnętrznie i zewnętrznie. Jako sekcja w Polskiej Organizacji Turystycznej współpracujemy na co dzień z naszymi czternastoma zagranicznymi ośrodkami z całego świata jak również z dwunastoma regionalnymi i miejskimi convention bureaux z Polski. Współpracujemy także z innymi interesariuszami przemysłu spotkań, w tym sieciami hoteli czy narodowym przewoźnikiem”

AI, AR, VR – kongresy wobec technologicznych trendów
Trzeci panel konferencyjny poświęcony był trendom technologicznym w kongresach i eventach, a mianowicie przybliżył uczestnikom możliwości zastosowania  sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
Zastanawiamy się w jakim zakresie maszyny mogą nas zastąpić ? Czy w branży spotkań mamy się czego obawiać ?  Z czym powinniśmy się zmierzyć, aby nie zostać w tyle za konkurencją ? Posiadamy zdolności uczenia się, analizowania, komunikowania się, rozumienia ludzkich emocji.  Czy maszyny mają takie zdolności ?  Czy sztuczna inteligencja dorównuje ludzkim umiejętnościom ?
Na te pytania odpowiadała w swojej prezentacji dr Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego, która równocześnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie i  specjalizuje się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji. To, że boty i asystenci wkraczają w nasze życie i pracę jest faktem, poparte to zostało konkretnymi przykładami, gdzie maszyny dorównują już ludzkim umiejętnościom.  Prezentacja dr Przegalińskiej była niezwykle inspirująca i motywująca do zgłębiania tematu sztucznej inteligencji.
W panelu dyskusyjnym, moderownym przez Annę  Jędrocha, udział wzięły Magdalena Sroka –  Prezes Alvernia Planet, pracuje nad uruchomieniem parku rozrywkowo-edukacyjnego, w którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami VR, AR i kinem 360 ̊  oraz Justyna Janicka, współzałożycielka “1000 realities” – studia programistycznego, zajmującego się wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością, produkująca głównie doświadczenia dla klienta biznesowego.
Kluczem do sukcesu  każdej marki jest stworzenie relacji z jej odbiorcami, a ponieważ mamy do czynienia z nadmiarem różnego rodzaju informacji i  treści reklamowych, do komunikowania się z odbiorcami sięgamy po narzędzia bardziej angażujące i zapewniające wartość dodaną. Takie możliwości dają  technologie VR i AR. Wiele branż sięga po te technologie, żeby zaprezentować swoje produkty i obiekty z jednej strony, czy przeprowadzić szkolenie czy symulację  z drugiej strony.  W organizacji eventów czy imprez integracyjnych sięga się po gry i aplikacje rozrywkowe.
I tutaj obie Panie idealnie się uzupełniały, bo z jednej strony Justyna Janicka przedstawiła możliwości technologii VR i AR w szkoleniach czy symulacjach, a z drugiej strony Magdalena Sroka mówiła o tych technologiach w aspekcie rozrywkowym. Ciekawa dyskusja wywiązała się nt wpływu VR i AR na nasze zdrowie, bo Panie prezentowały odmienne zdanie w tej sprawie, ale na koniec zgodnie przyznały, że VR i AR nie zastąpią eventów, a będą dla nich dodatkiem.

W ramach konferencji SKKP przeprowadziło dwa warsztaty, pierwszy we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i otrzymały pozytywne opinie, a mianowicie:
Jak napisać ofertę sponsorską ?, poprowadzony przez  Martynę Żak z Instytutu Fundraisingu, która przedstawiła  7 elementów oferty sponsorskiej, uczyła jak budować pakiety korzyści, aby zainteresować firmy współpracą. Zaprezentowała też jak wyglądać powinna modelowa oferta sponsorska wraz z pakietami.
W drugim warsztacie: Jak napisać BID, żeby wygrać kongres? Anna Górska z EXPO XXI przedstawiła proces przygotowań do aplikowania o kongres, najważniejsze kryteria wyboru, harmonogram działań, zasady współpracy Convention Bureau – Venue – PCO – Meeting Owner.Polskie akcenty na 57 kongresie ICCA w DubajuW dn. 10-14 listopada br. w Dubaju odbył się 57 doroczny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konwencji ICCA (International Congress and Convention Association). W kongresie brało udział 7 osób z Polski, reprezentujących Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Symposium Cracoviense, ICE Kraków,   Lublin & Region CVB, EXPO XXI Warszawa oraz Międzynarodowe Tragi Poznańskie.
Doroczny kongres ICCA jest najważniejszym edukacyjno-wyborczym spotkaniem stowarzyszenia podczas którego członkowie głosują m.in. nad planami działań na kolejne lata oraz budżetem. W tym roku podczas kongresu wybrany został nowy prezes ICCA, który swoją funkcję będzie sprawował przez następne 4 lata. Został nim James Rees z Centrum Kongresowego ExCel w Londynie.
Po raz pierwszy w wyborach do Zarządu ICCA brała udział Polka, Anna Górska, reprezentująca EXPO XXI Warszawa, która zdobyła 34% głosów, co uważa za swój ogromny sukces i podkreśla „jestem dumna, że tak wiele osób zaufało mi i głosowało na mnie. To było dla mnie ogromne wyzwanie, ale też cenna lekcja, z której dużo wyniosłam”. Pozostali kandydaci, którzy zostali wybrani, zdobyli kolejno 37 i 39% głosów. Górska nie wyklucza startowania w kolejnych wyborach, które będą miały miejsce za dwa lata i już teraz planuje zaangażować się wolontarystycznie w pracach jednego z komitetów ICCA.
Górska brała również udział jako panelista w sesji edukacyjnej Oddziału Europy Centralnej  pt. „Developing bid strategies”, poświęconej modelom pozyskiwania międzynarodowych kongresów w różnych destynacjach. Moderatorem sesji był Igor Kovacevic z Serbia Convention Bureau, a pozostałymi panelistami Jacelyne Mulli z K.I.T Group oraz Marco Oelschlegel z visitBerlin – Berlin Convention Office. Podczas sesji ogłoszone zostały miasta, w których odbędą się kolejne doroczne spotkania oddziału Europy Centralnej ICCA. W 2019 roku będzie to Belgrad w Serbii, a w 2020 Zurich w Szwajcarii. Anna Górska jest Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA od 6 lat i jej kadencja kończy się w tym roku. Wybory zostaną ogłoszone jeszcze w listopadzie br.
Kolejnym polskim akcentem podczas tegorocznego kongresu był udział  Marty Wiśniewskiej z Lublin & Region Convention Bureau w konkursie dla milenialsów pt.”Future belongs to us”. Marta Wiśniewska z sukcesem zaprezentowała swój projekt. Sesja według jej koncepcji zorganizowana zostanie podczas przyszłorocznego kongresu ICCA w Houston. Nagrodą jest bezpłatny udział w kongresie ICCA w Houston, w tym zakwaterowanie i przelot.
W tegorocznym kongresie ICCA w Dubaju wzięło udział 1156 profesjonalistów branży spotkań oraz przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń z 79 krajów świata.
Tegoroczny kongres ICCA był wyjątkowy również ze względu na przypadającew dniu 11 listopada, rocznicę 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Cieszę się, że mogliśmy świętować ten dzień razem, podziwiać najwyższy budynek świata Burj Kalifa ubrany w polskie barwy narodowe a także solidarnie wspierać reprezentantów Polski podczas ich konkursowych starań. Kongres ICCA to bez wątpienia doskonała platforma wiedzy i inspiracji a także wydarzenie, które umacnia kontakty międzyludzkie i buduje zaufanie do poszczególnych członków organizacji.” - powiedziała Aneta Książek, reprezentująca na kongresie Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau.
Kolejne edycje kongresu ICCA odbędą się w 2019r. w Houston USA, w 2020 w  Kaohsiung na Tajwanie, a 2021r. co również zostało ogłoszone w Dubaju, w Cartagenie w Kolumbii.
Polscy członkowie ICCA rozważają aplikowanie o organizację kongresu ICCA w 2022r. w Warszawie. Aplikację konkursową należy złożyć do końca kwietnia 2019 r.18-ta uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Poznaniu


Wieczorem w dniu 27 września 2018 odbyła się 18-ta uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Sali Ziemi  Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym roku do znakomitego grona 236. Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 16 nowych Ambasadorów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe.
1. Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej
2. Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
5. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
6. Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
7. Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii
8. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
9. Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
10. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
11. Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
12. Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
14. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
15. Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki
16. Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom do Regulaminu Programu Ambasadorów Kongresów Polskich podczas tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich obok Ambasadorów wyróżnieni zostaną po raz pierwszy również Mecenasi Kongresów Polskich. Nagroda dla Mecenasa Kongresów Polskich jest formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich 2018 został przyznany:
1. Grupie ADAMED za wsparcie kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z PTCHN,
2. Firmie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. za wsparcie Kongresu Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości.
3. Specjalne wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017 zostało przyznane przez Kapitułę firmie Concept Music Art Sp. z o.o.za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla wydarzenia oraz stworzenie całościowej koncepcji oprawy multimedialnej nawiązującej do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Statuetki wzorem roku ubiegłego wręczali członkowie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Ambasadorzy Kongresów z lat poprzednich, jak i przedstawiciele nauki i samorządu poznańskiego.  Galę prowadził Jędrzej Świerczyński, a w części artystycznej wystąpili: Katarzyna Malenda oraz Teatr z Głową w Chmurach.  

Program Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) realizowany jest przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP), Polską Organizację Turystyczną (POT) i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 r. służy on promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

GaleriaKonferencja towarzysząca Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Poznaniu


Tradycyjnie, jako co roku, tym razem w Poznaniu odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich oraz poprzedzająca Galę  konferencja towarzysząca   Poznań Meetings Challenge. Obydwa wydarzenia miały miejsce w dniu 27 września 2018 w salach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas konferencji dyskutowano o obecnej sytuacji oraz przyszłości branży spotkań w Poznaniu, jak i w ogólnopolskim aspekcie, o roli sponsoringu w organizacji spotkań.  Prezentację wprowadzającą przedstawiła Teresa Buczak – dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej, która omówiła na podstawie Raportu Przemysł  Spotkań i Wydarzeń w Polsce, jak wygląda sytuacja Poznania względem innych miast polskich na rynku przemysłu spotkań. I tak , stwierdziła, że Poznań jest jednym z najlepiej rozwijających się ośrodków przemysłu spotkań w kraju, znajduje się na trzecim miejscu w Polsce wśród miast organizujących najwięcej międzynarodowych spotkań wg statystyk ICCA, zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby siedzib firm z kapitałem zagranicznym, posiada 30 bezpośrednich połączeń lotniczych z miastami w Europie i Azji, do roku 2020 powiększy się liczba pokoi w sieciowych hotelach o ponad 1000. W Poznaniu w roku 2017 zorganizowano łącznie 2389 wydarzeń, co daje trzecie miejsce po Warszawie i Krakowie , w tym 60 % to konferencje i kongresy, a około 4 % to targi i wystawy. Jednak pod względem liczby uczestników to prym wiodą targi i wystawy, które skupiły 790.000 uczestników, a kongresy i konferencje 210.000.  Największa liczba wydarzeń w Poznaniu była dedykowana branżom ekonomiczno-politycznej i medycznej. Chętniej niż w większości innych miast spotkania i wydarzenia organizowały tutaj stowarzyszenia (dwukrotnie więcej niż w skali całego kraju). Poznań jest miastem cieszącym się największym zainteresowaniem wśród rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych  do realizacji wydarzeń.

Po prezentacji panel dyskusyjny pt Przyszłość branży spotkań w Poznaniu – synergia czy konkurencja ? poprowadził Juliusz Kłosowski – dyrektor generalny Warsaw Voice. W panelu wzięli udział : Przemysław Trawa – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Eliza Kozica-Kamińska – dyrektor sprzedaży Concordia Design, Małgorzata Kalinowska Klimek – dyrektor Novotel Poznań Centrum i Wojciech Mania w zastępstwie Jana Mazurczaka – Poznań Convention Bureau.  Paneliści zgodnie postawili tezę oczywistą dla branży: synergie dominują i dominować powinny, na co wskazują doświadczenia branży w całym świecie.  Jednak konkurencja jest obecna, interesariusze przemysłu spotkań muszą zidentyfikować problemy i korzyści ze współpracy i wypracować spójną wizję i plan działań.  Poznań to 100 lat tradycji targowych, ten wizerunek miasta targowego jest dominujący, na organizacji dużych wydarzeń targowych zarabiają wszyscy przedsiębiorcy w branży spotkań, ale też duże wydarzenia mają negatywny wpływ na wizerunek miasta , np. zakorkowane ulice, przepełniona komunikacja czy bardzo wysokie ceny hoteli podczas tych wydarzeń, co odstrasza innych mniejszych organizatorów. Paneliści podkreślili także, że jest potrzeba jeszcze ściślejszej współpracy wszystkich podmiotów,  zainteresowanych rozwojem przemysłu spotkań, zarówno przy pozyskiwaniu wydarzeń, jak i w zakresie edukacji na rzecz większej świadomości uczestników rynku nt. znaczenia tego sektora dla miejskiej gospodarki. Chcieliby, aby w działaniach promocyjnych oprócz miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich partycypowały również małe firmy i hotele, bo wszyscy z promocji i realizacji wydarzeń czerpią korzyści.

Drugi panel, pt. Mecenas kongresów – rola sponsoringu w organizacji kongresów, moderowała Paula Fanderowska - wiceprezes SKKP, zastępca dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków. W panelu uczestniczyli: Katarzyna Cioch – dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, prof. Marek Pawełczyk – przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Krzysztof Paradowski – CEO w Concept Music Art, Anna Jędrocha – prezes SKKP, prezes Symposium Cracoviense.  Podczas poznańskiej Gali AKP po raz pierwszy zostali uhonorowani Mecenasi Kongresów, stąd temat tego panelu, który miał na celu podkreślić rolę partnerów - sponsorów w organizacji wydarzeń, jak i przedstawić organizatorom tych wydarzeń, jakie szanse dla nich stwarza dobra współpraca z partnerami. Wyznacznikiem dobrej współpracy z partnerem – sponsorem jest synergia marek. Paneliści zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak poszukiwać partnera? Według jakich kryteriów? Jak dopasowywać markę partnera do wydarzenia? A może jest odwrotnie i to partnerzy poszukują odpowiednich wydarzeń, z którymi chcą połączyć swoje marki ?
O takim dopasowaniu marki partnera do kongresu można mówić w przypadku współpracy Adamedu (Mecenas Kongresów 2018) z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej, o której to współpracy mówiła Katarzyna Cioch. Towarzystwo podjęło współpracę długofalową w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”. Projekt miał na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób naczyniowych, o kampanii usłyszało prawie 10 mln Polaków, finał akcji miał miejsce podczas kongresu PTChN, którego oczywiście firma Adamed była partnerem.
Krzysztof Paradowski (również Mecenas Kongresów 2018) z krakowskiej firmy Concept Music Art opowiedział o roli swojej firmy w projektowaniu  i realizacji  Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Krakowie w roku 2017.  Partner Gali zaangażował się koncepcyjnie, przygotowując kreację całego wydarzenia, służył swoją wiedzą i doświadczeniem podczas przygotowań i realizacji, obsłużył technicznie Galę udostępniając swoje zasoby sprzętowe i ludzkie. Wszystkie świadczenia  przekazane były w formie barteru, w zamian za promocję marki firmy.
Na konferencji zabrakło reprezentanta trzeciego laureata tytułu Mecenas Kongresów 2018, ale moderator wspomniała też o nim, ponieważ firma Fortum Power and Heat Polska, jako sponsor zainwestowała środki w nowe wydarzenie na rynku spotkań - konferencję Open Eyes Economy, obdarzając organizatora dużym zaufaniem. Sponsor podjął ryzyko pokazując swoją markę  w projekcie nowym, gdzie nie było jeszcze wiadomo, czy i kiedy wydarzenie osiągnie sukces.
Prof. Marek Pawełczyk z perspektywy organizatora kongresów potwierdził, że jego środowisko naukowe jest przygotowane na współpracę z sektorem biznesu, czego dowodem jest np. Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, którego program przygotowywany jest  wspólnie przez sektor nauki, sektor biznesu i samorząd. Natomiast Anna Jędrocha, jako reprezentant PCO  potwierdziła, że bardzo często musi występować w roli mediatora, gdyż organizatorzy kongresów nie chcą dopuścić  sponsora czy partnera do współdecydowania o programie wydarzenia, a z drugiej strony sponsorzy nie chcą już dłużej przekazywać środków nie mając wpływu na tenże program.  Często organizatorzy narzekają na brak środków  finansowych, ale nie chcą spojrzeć na ten problem z punktu widzenia sponsora, tylko stawiają konkretne oczekiwania finansowe wobec PCO. Reasumując wszystkie wystąpienia w tym panelu potwierdzają, że tylko partnerstwo przynoszące korzyści dla organizatora i sponsora zakończy organizację wydarzenia sukcesem merytorycznym i finansowym.

Program     Galeria