AMEX Meetings & Events ogłasza pozytywne prognozy na 2020 rok


We właśnie opublikowanym raporcie 2020 Global Meetings and Events Forecast, American Express ogłasza stabilny wzrost w naszej branży pomimo ogólnoświatowych zawirowań politycznych i ekonomicznych.
Wydany już po raz dziewiąty raport opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 550 specjalistów z całego świata oraz na wywiadach prowadzonych z ekspertami branżowymi. Respondenci reprezentowali korporacje oraz stowarzyszenia z aż pięciu kontynentów i 33 krajów.
Najważniejsze prognozy odnotowane w raporcie to:

 • ogólne wydatki wzrosną (w Europie +2,1%)
 • spotkania będą dłuższe i przyciągną więcej uczestników
 • spotkania wewnętrzne będą nadal nr 1 i będą stanowiły od 18 do 25% wszystkich spotkań.
Wśród globalnych trendów autorzy raportu odnotowują coraz większy nacisk kładziony na kreatywne rozwiązania, które meeting plannerzy muszą wdrażać w swoje realizacje, począwszy od znalezienia wyjątkowego obiektu na spotkanie, po wdrożenie odpowiedniej technologii, wszystko w celu zapewnienia odpowiedniego „doświadczenia” uczestnikom, którzy nie chcą już tylko uczestniczyć w spotkaniu, ale oczekują, że będą je odpowiednio „przeżywać”.
Nacisk w ciągu ostatnich kilku lat na poprawę doświadczenia i zaangażowania uczestników potęguje oczekiwania delegatów, którzy chcą brać udział w wydarzeniach, które pozostawią im niezapomniane wrażenia. Gdy uczestnicy stają się bardziej świadomi tego, co jest możliwe, zaczynają oczekiwać, że każde wydarzenie, na które pójdą, będzie miało pewien poziom nowości lub wyjątkowości.  Meeting planner dzisiaj spędza więcej czasu i uwagi na zadbaniu o odpowiednie doświadczenie uczestnika niż na samej logistyce.
Preferencje dotyczące wyboru destynacji i obiektów różnią się pomiędzy regionami. Duże znaczenie mają kwestie polityczne i ekonomiczne, w USA związane z nadchodzącymi wyborami, w Europie z Brexitem. Coraz więcej organizatorów wybiera destynacje B (nie najbardziej atrakcyjne miasta) lub poza sezonem hotele rekreacyjne z zapleczem konferencyjnym.
Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy spotkań przywiązują coraz większą wagę do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatycznymi. Dowodem na to jest fakt, że coraz częściej na spotkania wybierane są miejscowości lokalne, do których nie trzeba podróżować samolotem.
Uważam, że coraz więcej uwagi przywiązuje się do spraw związanych ze zrównoważonym rozwojem, niezmiennie najważniejsze dla stowarzyszeń jest pewność że wszyscy w destynacji „mówią jednym głosem”. Organizatorzy cenią sobie najbardziej lokalne partnerstwo pomiędzy obiektem, CVB, liniami lotniczymi, PCO i samorządem. To jest dla nich podstawą. Dopiero gdy ten wymóg jest spełniony, zaczynają rozmawiać o wpływie ich wydarzenia na lokalizację i mieszkańców, czy też rozważać kwestię związane ze zrównoważonym rozwojem.
Zaostrzają się przepisy i regulacje lokalne takie jak wymogi dot. organizacji konferencji medycznych i RODO i meeting plannerzy poświęcają na to coraz więcej czasu.
W raporcie podkreślono również, że jeśli chodzi o rodzaje spotkań, to chociaż na pierwszym miejscu pozostają spotkania twarzą w twarz, systematycznie wzrasta ilość oraz znaczenie spotkań hybrydowych i wirtualnych. Jest to związane z dynamicznym i stałym rozwojem technologii, która wykorzystywana jest już nie tylko do aplikacji mobilnych. Dostępnych jest wiele różnych rozwiązań technicznych stosowanych przy organizacji wydarzeń, które mogą zrobić prawie wszystko, od uproszczenia logistyki, przez zapewnienie komunikacji w sytuacjach awaryjnych, po korzystanie z oprogramowania do rozpoznawania twarzy przy rejestracji czy do pomiaru skuteczności ustawienia stoiska wystawienniczego.  Kluczem jest wybranie odpowiedniego rozwiązania technologicznego dla naszego wydarzenia.
Pełen raport jest dostępny do pobrania pod linkiem: https://www.amexglobalbusinesstravel.com/meetings-events/meetings-forecast/

Autor: Anna Górska EXPO XXI Warszawa Business Development Director, Doradca Zarządu w Symposium Cracoviense, Wiceprezes ds. Współpracy Międzynarodowej w SKKP


  

Kongres ICCA odbył się w Huston w dniach 27-30.10.2019.


W dniach 27-30.10.2019r. w Hotelu Marriott Marques w Houston, USA odbył się 58 doroczny kongres ICCA, który gromadząc prawie 1000 uczestników z 75 krajów okazał się największym kongresem ICCA organizowanym do tej pory w Ameryce Północnej. W kongresie udział wzięło 7 członków z Polski:  ICE Krakow Congress Centre, Lódź Convention Bureau, LOT Polish Airlines, Lublin & Region Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna/PCB, Poznań Congress Centre, Symposium Cracoviense oraz Centrum Nauki Kopernik jako „obserwator”.
Kongres ICCA organizowany jest co roku w innym mieście na świecie i łącząc sesje edukacyjno-networkingowe z Walnym Zebraniem Członków jest najważniejszym sprawozdawczo-wyborczym, dorocznym wydarzeniem ICCA. W tym roku sesje edukacyjne oscylowały wokół tematów związanych z innowacjami i nowymi technologiami. Próbowano odpowiedzieć na pytania czego oczekują stowarzyszenia, jak nawiązywać partnerstwa w destynacji, jak zmieniają się „bid books” oraz co nas czeka w przyszłości w świecie wydarzeń międzynarodowych. Podczas czterech dni kongresu, organizatorzy zadbali również o to, aby wydarzenie wpisywało się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, m.in. poprzez:
 

 • wprowadzenie sesji edukacyjnych na temat CSR
 • kontynuację programu „Incredible Impacts”
 • wprowadzenie programu uniwersyteckiego wspierającego młodych profesjonalistów
 • organizację „Technical Tours” m.in. do lokalnego Centrum Onkologii
W tym roku, jako mówcy, pojawiły się również osoby z rozmaitych branż, umożliwiając uczestnikom kontakt z różnorodnymi obszarami tematycznymi. Byli to m.in. Scott Parazyński, były astronauta z NASA i pierwszy człowiek, który poleciał w kosmos oraz zdobył szczyt Mount Everest, a także Soulaima Gourani, jedna z najbardziej inspirujących kobiet w Danii, doradca korporacyjny i autorka kilku bestsellerów o rozwoju osobistym.
Każdego roku, kongres ICCA jest też niepowtarzalną okazją do uhonorowania wybitnych osiągnięć i osób, działających w branży przemysłu spotkań.  W grupie osób uhonorowanych znalazła się także Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce Anna Górska, u której doceniono sześcioletnią pracę wolontariacką jako Prezesa Oddziału Europy Centralnej ICCA.  
„Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że moja praca wolontariacka w ICCA została doceniona. To ogromna motywacja i inspiracja do podejmowania kolejnych działań, zmierzających do promocji Polski” powiedziała Anna Górska. „Kongres ICCA to dla mnie przede wszystkim możliwość odnowienia kontaktów biznesowych i odbycie nieformalnych rozmów o wydarzeniach, nad którymi obecnie pracuję z osobami decyzyjnymi, ale również dostęp do nowinek i trendów ze świata” – dodaje.
Anna Górska uczestniczy również w pracach grupy SAIGE tj. Strategic Advisors for Gaining Edge, którą firma Gainig Edge powołała w celu opiniowania jej planów i kierunków rozwoju. W tym roku Gainig Edge ogłosiło, że  wprowadza seminaria, dotyczące strategicznego rozwoju dla europejskich Biur Convention.
Podczas kongresu w Houston po raz 22 odbył się konkurs ICCA Best Marketing Award, przedstawiający najciekawsze i najbardziej innowacyjne akcje promocyjne, dotyczące marketingu destynacji. W tym roku do finału dostały się trzy projekty, a mianowicie Estonia Convention Bureau z projektem „Go Wild, Choose Estonia!”,  International Convention Centre Sydney (ICC Sydney) z kampanią “It’s Showtime!” oraz Convention Bureau Italia z projektem “Italy at Hand”. Po bardzo emocjonalnych prezentacjach wygrała Estonia. Zwycięski projekt to kreatywna kampania marketingowa, polegająca na promocji destynacji poprzez story telling, której celem jest stworzenie silnego wizerunku marki krajowej. W projekcie „Go Wild, Choose Estonia!” doceniono maksymalizację zwrotu z inwestycji przy ograniczonym budżecie marketingowym.
Jak co roku kongresowi towarzyszyło Business Exchange, podczas którego członkowie wymieniają się informacjami o zorganizowanych u siebie  kongresach i przekazują tzw. hot leads. Podczas bezpośrednich rozmów członkowie dzielą się unikatowymi danymi o wydarzeniach, które nie powrócą do tych samych destynacji przez najbliższe 10 lat. Są to bezcenne dane, których nie znajdzie się w bazie danych ICCA.  W tym roku w Business Exchange uczestniczyła Paula Fanderowska, Prezes SKKP, reprezentująca Centrum Kongresowe ICE Kraków.
Na kongresie ogłoszono także laureatów Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) 2019, który jest wiodącym programem do porównywania destynacji konferencyjnych na całym świecie pod względem zrównoważonego rozwoju.
Kolejny kongres ICCA odbędzie się w dn. 1-4 listopada 2020r. w Kaohsiung na Tajwanie.

Anna Górska - Wiceprezes SKKP

Galeria zdjęć


  

Pod marką ICCA powstała grupa dedykowana stowarzyszeniom - ICCA Association Community


Od ponad 55 lat ICCA realizuje swój cel, łącząc głównych interesariuszy przemysłu spotkań w ramach wspólnej misji kształtowania przyszłości i wartości spotkań międzynarodowych stowarzyszeń. W miarę ewolucji branży spotkań, zmienił się także stosunek pomiędzy ICCA a klientami, przechodząc od relacji dostawca-nabywca do relacji opartej na współpracy i partnerstwie.
Aby pozostać wartościową organizacją dla swoich członków, ewoluować z czasem i być wiernym swojej misji, ICCA opracowała w ostatnich latach szereg inicjatyw mających na celu ściślejsze zaangażowanie stowarzyszeń w swoje działania. Obejmowały one m.in. uruchomienie portalu dla stowarzyszeń i zwiększenie udziału przedstawicieli stowarzyszeń w spotkaniach i warsztatach ICCA. Kolejnym krokiem jest włączenie stowarzyszeń do społeczności ICCA jako prawdziwych partnerów w ramach projektu ICCA Association Community.
Grupą docelową projektu są menadżerowie wyższego szczebla w stowarzyszeniach, decydujący o tym, gdzie odbędzie się ich międzynarodowe spotkanie. Muszą to być organizacje nie rządowe, posiadające przynajmniej jedno międzynarodowe spotkanie rotacyjne, które odbywa się regularnie i liczy minimum 50 uczestników.
Korzyści dla stowarzyszeń z udziału w projekcie to przede wszystkim:

 • edukacja i wiedza specjalistyczna: dostęp do zasobów online i możliwość uczestnictwa w wydarzeniach ICCA
 • dostęp do bazy danych ICCA, zawierającej szczegóły dotyczące spotkań międzynarodowych stowarzyszeń i kontaktów w innych stowarzyszeniach
 • dostęp do narzędzia Big Data Search Tool, które pozwala znaleźć potencjalnych mówców i sponsorów.
Inicjatywa jest również ważna dla samej organizacji ICCA i jej członków. Projekt doprowadzi do efektywniejszego zbierania i wprowadzania dokładniejszych danych w bazie ICCA. Będzie więcej bezpośrednich, nieformalnych możliwości nawiązywania kontaktów i relacji ze stowarzyszeniami międzynarodowymi poprzez większą frekwencję ich przedstawicieli w wydarzeniach organizacji, a tym samym zwiększenie możliwości biznesowych. Włączenie stowarzyszeń do społeczności ICCA zwiększy także świadomość dotyczącą wyzwań i możliwości, przed którymi stoją dziś stowarzyszenia i ich spotkania.
Opłata roczna dla stowarzyszeń w ramach projektu ICCA Association Community wynosi 250 Euro.

Autor: Anna Górska – Wiceprezes Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynarodowej
Źródło: www.iccaworld.com


  

Posiedzenie Kapituły Programu NAmbasadorów Kongresów Polskich


Podczas posiedzenia Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich decydowano o przyznaniu tytułów dla laureatów tegorocznej edycji. Grono wyróżnionych zostało poszerzone o 18 Ambasadorów oraz 3 Mecenasów. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
W dniu 4 czerwca w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Inicjatywa jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, a pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce już w 1998 roku. Podczas posiedzenia, Kapituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów Ambasadora Kongresów Polskich oraz 3 tytułów Mecenasa Kongresów Polskich.
Celem Programu jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich trafił w tym roku do:
1. Philips Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie merytoryczno-sprzętowe w wykładach i warsztatach organizowanych w trakcie branżowych konferencji i kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
2. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A. za wsparcie dla Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC,
3. GE Healthcare, za wsparcie dla spotkań i wydarzeń realizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Polskie Towarzystwo Neonatalogiczne; Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, a także Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.
Specjalna wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2018 zostało przyznane przez Kapitułę Grupie MTP za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Kapituła Programu AKP zdecydowała również o przyznaniu tytułów Ambasadorów Kongresów Polskich. Laureatami konkursu zostali:
1. prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
2. prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,
3. prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet Morski w Gdyni,
4. prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,
5. Kevin Mael Fortin, World Freestyle Football Association,
6. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
7. prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
8. prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
9. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański Uniwersytet Medyczny,
10. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
11. prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
12. prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
13. dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy,
14. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
15. dr Wojciech Sztuba, TPA Poland,
16. dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
17. prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
18. mgr inż. Rene Wawrzkiewicz, Polish Graphic Design Awards.
Przypomnijmy, że zgodnie z Regulaminem Programu AKP, prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
W głosowaniu, w którym wyłoniono laureatów tytułów Mecenasa i Ambasadora Kongresów Polskich wzięli udział:
1. dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO Wind Europe,
3. dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej,
4. Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce,
5. Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
6. Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT
7. Ewa Mańkiewicz–Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną),
8. Jan Mazurczak, prezes zarządu Poznań Convention Bureau,
9. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP,
10. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kraków Convention Bureau,
11. Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną),
12. Sabrina Żymierska, członek zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.
Oficjalne wręczenie tytułów Ambasadora oraz Mecenasa Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali AKP, która odbędzie się 21 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Czerwcowe posiedzenie było ostatnim spotkaniem Kapituły Programu AKP w kadencji 2016-2019. W jej trakcie wyróżniono 71 Ambasadorów Kongresów Polskich oraz 6 Mecenasów Kongresów Polskich.
  

Nowa identyfikacja wizualna SKKP


 


Miło nam zaprezentować nowe logo Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Nasza odświeżona identyfikacja wizualna symbolizuje zmiany Stowarzyszenia, które są naturalnym procesem w rozwoju organizacji. Zmienione logo wciąż nawiązuje do kolorystyki z poprzedniej wersji logotypu i tym samym odwołuje się do dorobku Stowarzyszenia, a jednocześnie oddaje jego transformację i nową energię. Potrzebę strategicznego rebrandingu marki, jaką jest SKKP zapowiadaliśmy już z chwilą ogłoszenia nowych władz SKKP i budowania strategii na nadchodzące lata. Nasza wizja stowarzyszenia zbudowana jest na czterech filarach: wiedzy, doświadczeniu, sieci kontaktów biznesowych oraz akademickich. Nie mogło w niej zabraknąć kluczowych dla założeń Stowarzyszenia elementów takich jak edukacja i integracja.

Ostatnie miesiące to początek nowych działań, których efektem są sukcesywnie publikowane artykuły eksperckie, w których dzielimy się wiedzą z naszymi członkami.

Pragniemy również podejmować merytoryczne dyskusje, organizując szkolenia i konsultacje branżowe. Już dziś zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań: „Przyszłość spotkań sektora medycznego w świetle regulacji przemysłu farmaceutycznego”, w czasie którego będziemy rozmawiać o zasadach certyfikacji wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce. Z przedstawicielem Infarmy spotkamy się 24 września w hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Z myślą o edukowaniu i inspirowaniu przyszłych kadr branży spotkań wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ogłosimy konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki biznesowej.

Realizując jednak nowe pomysły nie zapominamy o naszym flagowym projekcie, jakim jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich. 21 października br. zapraszamy do Katowic na uroczystą Galę, w czasie której wręczymy nominacje nowym Ambasadorom i Mecenasom. Galę poprzedzi konferencja poświęcona Miastu Katowice i regionowi "Silesia Meetings Challenge”.


  

Spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad certyfikacji wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce


 

„Przemysł spotkań sektora medycznego w świetle regulacji przemysłu farmaceutycznego”
z udziałem przedstawiciela Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
dr Anny Kacprzyk, managera ds. innowacji i etyki biznesu

Dr Kacprzyk przedstawi uczestnikom spotkania szczegółowo obowiązujące zasady certyfikacji wydarzeń, jak i planowane zmiany. Regulacje, które obowiązują od stycznia 2019, a rozszerzone o kryterium lokalizacji geograficznej od stycznia 2020, będą szczególnie dotkliwe dla obiektów i hoteli konferenyjnych w miejscowościach turystycznych, uzdrowiskowych, wypoczynkowych, itp. Dlatego z inicjatywy naszego stowarzyszenia przygotowane zostało Memorandum (które prezentujemy poniżej), a celem spotkania będzie wypracowanie wspólnego stanowiska gmin i branży hotelowo-konferencyjnej, reprezentowanej przez organizacje branżowe, jak i samych zainteresowanych przedsiębiorców, które chcemy przedstawić do INFARMY. Jesteśmy przekonani, że złagodzenie kryterium lokalizacji nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i przyjętymi kodeksami.
      
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2019 w godz. 12.00-14.00 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle (al. J. Bursche 3, 43-460 Wisła).  Licząc na Pana/Pani obecność, prosimy o potwierdzenie swojej obecności na email: biuro@skkp.org.pl do dnia 20.09.2019.


      
MEMORANDUM

My niżej podpisani, reprezentujący środowisko organizatorów wydarzeń    i obiektów hotelowych oraz konferencyjnych zwracamy się do Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z postulatem o złagodzenie kryterium lokalizacji geograficznej, które to zostało wprowadzone do certyfikacji wydarzeń  organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce.
     
Szanujemy i respektujemy Prawo Farmaceutyczne, jak i zapisy Kodeksu Dobrych Praktyk oraz  Kodeksu Przejrzystości, jednakże uważamy, że przyjęte kryterium lokalizacji geograficznej, pozbawiające - w ciągu całego roku - otrzymania certyfikatu dla wydarzenia organizowanego  
     
"w obiekcie położonym w mieście lub gminie lub rejonie uznawanym za: kurort (letni, zimowy, całoroczny), destynację uzdrowiskową, sanatoryjną, wypoczynkową, wakacyjną, rozrywkową, turystyczną lub sportową"
     
jest zbyt restrykcyjne i przyniesie ono negatywne skutki dla dużej liczby gmin i przedsiębiorców działających w sektorze organizacji wydarzeń.

Jednocześnie deklarujemy otwartość do rozmów i gotowość do zaprezentowania  danych statystycznych  i finansowych, które zobrazują jak negatywny wpływ będą mieć nowe regulacje dla sektora spotkań medycznych.
      
      


  

Co nowego w ICCA ?


Konferencja Oddziału Europy Centralnej ICCA odbywa się każdego roku latem w innym mieście europejskim. Tegoroczna, w dn. 29-31 sierpnia 2019 odbyła się w Belgradzie, w Serbii. W  wydarzeniu wzięło udział 105 osób z 15 krajów, w tym 16 panelistów oraz przedstawicieli serbskiej branży spotkań i ICCA, a także członkowie ICCA z Polski Symposium Cracoviense oraz Lublin & Region Convention Bureau.
Konferencja rozpoczęła się szkoleniami dla początkujących i zaawansowanych, dotyczącymi korzystania z bazy danych ICCA, oferującej dostęp do informacji o ponad 25000 kongresach organizowanych na całym świecie.
Pierwszy panel edukacyjny konferencji nosił tytuł “Meetings industry impact and legacy”. Wzięli w nim udział przedstawiciele trzech stowarzyszeń międzynarodowych: Sven Bossu z European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO), Linda Scholten z European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) oraz Ebba Lund z International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), a moderatorem była  Jane Cunningham z BestCities Global Alliance. Paneliści zgodnie przyznali, że pozytywny wpływ oraz wartości jakie w destynacji pozostawiają ich wydarzenia są obecnie bardzo istotne. Kolejnym krokiem będzie mierzenie tego wpływu.
Sven Bossu z ESTRO, którzy oprócz licznych mniejszych konferencji, jest organizatorem dorocznego, liczącego ponad 5000 osób kongresu międzynarodowego, powiedział, że od ubiegłego roku organizacja zmieniła zasady bidowania, stawiając na CSR. Obecnie aż 60% oceny bidu stanowi fakt, czy organizacja kongresu będzie miała namacalny i wymierny wpływ na pacjentów w danej destynacji. Natomiast Ebba Lund przyznała, że kluczowym czynnikiem determinującym decyzje o lokalizacji kongresu jest jak ich wydarzenie może nawiązać relacje z innowacyjną społecznością w mieście. Linda Scholten podkreśliła, że dla nich ważne są m.in. programy dla młodych naukowców.
Kolejny dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem Nemanja Petrovica, CBDO, RealMarket  pt. “Blockchain i jego implikacje”, mówiącym o tym jak blockchain, inaczej baza danych czy technologia, służąca do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie może być wykorzystywana w eventach np. przy nawiązywaniu kontraktów, realizacji płatności lub sprawdzania tożsamości.
Następnym panelem edukacyjnym był “Going digital: progress VS privacy VS security VS experience”, w którym udział wzięli Ruslan Demyanenko, Founder and CEO of the Eventicious, Mika Lauhde, Vice-President, Cyber Security &Privacy, Huawei oraz Jovana Tomic, Independent Consultant. Moderatorem tej części była Magdalina Atanassova, Marcom and Brand Manager z Kenes Group. Ruslan Demayanenko, którego firma udostępniła na evencie aplikację mobilną, wykorzystywaną m.in. do zadawania pytań prelegentom w trakcie ich wystąpień, stwierdził, że dzisiaj 64% uczestników kongresów używa aplikacji mobilnych. Mika Lauhde przestrzegł, że obecnie dane są gromadzone wszędzie i jak się przed tym zabezpieczyć, powinno być teraz kluczową kwestią dla wszystkich. Jego zdaniem globalny dostęp do sieci zwiększa się, natomiast zaufanie z tym związane maleje. Co nas czeka w przyszłości? Zdania są podzielone. Jovana Tomic uważa, że trend, aby zbierać dane będzie malał.  
W kolejnej części konferencji, zatytuowanej “Competitiveness of destinations” udział wzieli Iain Bitran, Executive Director z International Society for Professional Innovation Management, Elisabeth Kassanits-Pfoess, Deputy Director z Salzburg Convention Bureau oraz Igor Kovacevic, CEO z Serbia Convention Bureau.
Panel moderował Milos Milovanovic Konsultant z Gaining Edge, który rozpoczął dyskusję przedstawiając Global Competitive Index, który ocenia miasta pod względem siły konkurencyjnej w zakresie przyciągania międzynarodowych wydarzeń.
Uczestnicy panelu wymienili kilka kluczowych kryteriów, branych przez nich pod uwagę przy wyborze miejsca na kongres. Są to m.in. silne zaangażowanie miasta, czy miasto jest zaprezentowane w innowacyjny sposób i zaufanie, które budzą przedstawiciele dostawców w danej destynacji. Podkreślali, że czasami warto jest zorganizować mniejsze spotkanie stowarzyszenia zamiast dużego kongresu, bo zarówno stowarzyszenia narodowe jak i międzynarodowe chcą się rozwijać i stawiają na cele naukowe do osiągnięcia.
Niezwykle ciekawe wystąpienie pt. “Digital D-Tox” zaprezentował Ivan Brkljac, Co-founder & President z Mokrin House, który przekonywał, że jesteśmy uzależnieni od technologii, ale jaki tak naprawdę ma to wpływ na nasze zdrowie nie wiemy, gdyż nie zostało to jeszcze zbadane.
Po raz pierwszy organizatorzy zaprosili również do udziału w konferencji przedstawicieli korporacji, którzy wystąpili w panelu pt. “Ever changing corporate meetings”. Przedstawicielami korporacji byli:  Jacques Spelkens, Head of CSR z ENGIE Benelux, Imre Diosi, Event, sponsoring & motorsport manager z Michelin oraz Jelena Negovanovic, Senior Procurement Specialist w Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Moderatorami tej części byli Karina Grützner & Igor Kovacevic. Uczestnicy zgodzili się, że korporacje chcą i są w stanie zapłacić więcej za zrównoważone obiekty lub usługi. Czynnikami które są dla nich najbardziej istotne przy wyborze destynacji są jak silna jest lokalna branża z danej dziedziny, czy w mieście są obszary do rozwoju biznesu oraz co mogą zrobić w mieście, żeby wykorzystać swoją wiedzę.  Istotne jest również osobiste doświadczenie, a także co oferuje miasto jako incentive ideas. Jacques Spelkens przyznał, że poszukując nowych destynacji czy dostawców, nie szukają ich poprzez media branżowe, gdyż nie czyta magazynów lub newsletterów branżowych, bo po prostu nie ma na to czasu, ale jeden dzień w miesiącu jego firma przeznacza na spotkania z potencjalnymi dostawcami. Uczestniczą też w tarach jako hosted buyers.
 „Uważam, że tegoroczna konferencja była jedną z najlepszych zorganizowanych do tej pory przez ICCA CEC, szczególnie pod względem merytorycznym i bardzo dobrym doborem mówców”, powiedziała Anna Górska, Doradca Zarządu w Symposium Cracoviense, przez ostatnie 6 lat Prezes Oddziału Europy Centralnej ICCA. Również tematy związane z cyfryzacją zmusiły jej zdaniem uczestników do głębszych przemyśleń. Nawał informacji z każdych stron i nasze nieustanne zaangażowanie w mediach społecznościowych, sprawiają, że jesteśmy tak zajęcij, iż nie mamy czasu na przemyślenia, kreatywność, na nowe pomysły i idee. Możemy to osiągnąć tylko wtedy, gdy pozwolimy sobie na chwilę oddechu od świata cyfrowego i po prostu nudę.. dlatego też tegoroczna konferencja zakończyła się hasłem „Better bored than busy”.
Część merytoryczna konferencji odbyła się w Hotelu Radisson Collection Old Mill. Partnerami tegorocznego wydarzenia byli Serbia Convention Bureau, Congress Rental, Eventicious, IBTM World i Miross Travel Agency. W przyszłym roku konferencja ICCA CEC odbędzie się w dn. 20-22 sierpnia 2020 w Zurichu w Szwajcarii. Więcej o konferencji na stronie: https://www.cecmeetings.com/.

Autor: Anna Górska
Trendy i wyzwania dla rynku kongresów w Polsce


Warszawa, MsMermaid – 20 marca 2019

Organizatorzy: The Warsaw Voice, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Współorganizator: Polska Organizacja Turystyczna
Partnerzy: Harmony Polish Hotels, Warszawska Organizacja Turystyczna – Warsaw Convention Bureau, Orbis S.A., Nosalowy Dwór – Resort & Spa

Poland Meetings Destination to strategiczne wydarzenie dla polskiego przemysłu spotkań w Polsce,  „wschodzącej gwiazdy” naszej gospodarki, podczas którego omawiamy kluczowe sprawy dla przyszłości tego sektora. W roku 2019 do szóstej edycji Poland Meetings Destination zaprosiliśmy ekspertów, którzy starali się odpowiedzieć na pytania -  dokąd zmierza przemysł spotkań, z jakimi wyzwaniami przyjdzie zmierzyć się polskiej branży.  

Premiera publikacji  „Kongresy – elita przemysłu spotkań”
Podczas Poland Meetings Destination miała miejsce premiera publikacji SKKP, której autorem jest Sławomir Wróblewski pt. „Kongresy – elita przemysłu spotkań”.  Publikacja dostarcza nowych inspiracji w rozwoju całej branży spotkań, poprzez ukazanie roli kongresów, w szczególności we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.  Przedstawia modele rynku kongresów, pokazuje rolę Convention Bureuas, czy programu Ambasadorów Kongresów, pokazuje znaczenie ROI w kongresach. Wszystko uzupełnione ciekawymi case studies i wywiadami. Publikacja trafi do rąk aktualnych i potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wersja elektroniczna publikacji jest do pobrania na stronie www.skkp.org.pl

Wartość  rynku kongresów
Dużo czasu poświęciliśmy tematowi wartości rynku kongresów w Polsce i partnerstwa w organizacji wydarzeń, w aspekcie materialnym i niematerialnym, czy w aliansach formalnych i nieformalnych. Prof. Jerzy Hausner – twórca Kongresu Open Eyes Economy Summit – zaprezentował  nowe podejście do wartości w biznesie, marketingu i rozwoju miast. „OEES to prawdziwy tygiel nowych idei – rodzaj współczesnej agory gromadzącej znanych polityków i społecznych aktywistów, naukowców i studentów, dziennikarzy i artystów… Jego niezwykła atmosfera wynika z różnorodności, otwartości i zaangażowania ludzi, którzy go tworzą.”  W panelu dyskusyjnym nt wartości rynku kongresów uczestniczyli:  Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, z pełnym zaangażowaniem organizuje każdego roku Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kolejny duży kongres gospodarczy, który gromadzi kilka tysięcy uczestników, także  ważnych przedstawicieli świata polityki i gospodarki; Anna Wszelaczyńska – Prezydent Elekt Soroptimist International of Europe, Teresa Buczak – Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej i Paweł Rozen z Warszawskiej Organizacji Turystycznej, dyskusję moderował  Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice. Tomasz Zjawiony opowiedział o znaczeniu Europejskiego Kongresu MŚP dla rozwoju przedsiębiorczości, a Anna Wszelaczyńska, związana z organizacją społeczną, działającą na rzecz kobiet opowiedziała jak kongresy zmieniają świat  i inspirują do działania. Dyrektor Teresa Buczak podkreślała  „Zanim zaczniemy mówić językiem idei, musimy mówić też językiem liczb. Udokumentować, że ten sektor jest faktycznie ważny, przysparza miastu czy regionowi konkretnych efektów w postaci wydatków osób przyjeżdżających, również wydatków okołoturystycznych, choćby na usługi towarzyszące”

Siła synergii na rynku kongresów
Drugi panel poświęcony był roli sponsoringu w organizacji spotkań, wykład wprowadzający wygłosił Prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu nt. Partnerstwo czy sponsoring – wystawy towarzyszące kongresom a strategia komunikacyjna wystawców. Ten niezwykle ceniony wykładowca swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki marketingu, rynku farmaceutycznego, tworzenia strategii oraz przywództwa, przybliżył nam punkt widzenia i oczekiwania sponsorów i wystawców, szczególnie z sektora przemysłu farmaceutycznego wobec organizatorów kongresów. W panelu dyskusyjnym, który moderowała Paula Fanderowska (SKKP, ICE Kraków),  udział wzięli  Urszula Wieja z  Adamed Pharma, wyróżniona nagrodą Mecenasa Kongresów Polskich, Aneta Książek – kierownik Poland Convention Bureau, Ireneusz Węgłowski, Orbis S.A, IGHP  oraz Katarzyna Cioch, która opowiadała o współpracy Adamedu (Mecenas Kongresów 2018) z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej. Towarzystwo podjęło współpracę długofalową w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”. Projekt miał na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób naczyniowych, o kampanii usłyszało prawie 10 mln Polaków, finał akcji miał miejsce podczas kongresu PTChN.
Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT mówiła – „Poland Convention Bureau buduje partnerstwo wewnętrznie i zewnętrznie. Jako sekcja w Polskiej Organizacji Turystycznej współpracujemy na co dzień z naszymi czternastoma zagranicznymi ośrodkami z całego świata jak również z dwunastoma regionalnymi i miejskimi convention bureaux z Polski. Współpracujemy także z innymi interesariuszami przemysłu spotkań, w tym sieciami hoteli czy narodowym przewoźnikiem”

AI, AR, VR – kongresy wobec technologicznych trendów
Trzeci panel konferencyjny poświęcony był trendom technologicznym w kongresach i eventach, a mianowicie przybliżył uczestnikom możliwości zastosowania  sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
Zastanawiamy się w jakim zakresie maszyny mogą nas zastąpić ? Czy w branży spotkań mamy się czego obawiać ?  Z czym powinniśmy się zmierzyć, aby nie zostać w tyle za konkurencją ? Posiadamy zdolności uczenia się, analizowania, komunikowania się, rozumienia ludzkich emocji.  Czy maszyny mają takie zdolności ?  Czy sztuczna inteligencja dorównuje ludzkim umiejętnościom ?
Na te pytania odpowiadała w swojej prezentacji dr Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego, która równocześnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie i  specjalizuje się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji. To, że boty i asystenci wkraczają w nasze życie i pracę jest faktem, poparte to zostało konkretnymi przykładami, gdzie maszyny dorównują już ludzkim umiejętnościom.  Prezentacja dr Przegalińskiej była niezwykle inspirująca i motywująca do zgłębiania tematu sztucznej inteligencji.
W panelu dyskusyjnym, moderownym przez Annę  Jędrocha, udział wzięły Magdalena Sroka –  Prezes Alvernia Planet, pracuje nad uruchomieniem parku rozrywkowo-edukacyjnego, w którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami VR, AR i kinem 360 ̊  oraz Justyna Janicka, współzałożycielka “1000 realities” – studia programistycznego, zajmującego się wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością, produkująca głównie doświadczenia dla klienta biznesowego.
Kluczem do sukcesu  każdej marki jest stworzenie relacji z jej odbiorcami, a ponieważ mamy do czynienia z nadmiarem różnego rodzaju informacji i  treści reklamowych, do komunikowania się z odbiorcami sięgamy po narzędzia bardziej angażujące i zapewniające wartość dodaną. Takie możliwości dają  technologie VR i AR. Wiele branż sięga po te technologie, żeby zaprezentować swoje produkty i obiekty z jednej strony, czy przeprowadzić szkolenie czy symulację  z drugiej strony.  W organizacji eventów czy imprez integracyjnych sięga się po gry i aplikacje rozrywkowe.
I tutaj obie Panie idealnie się uzupełniały, bo z jednej strony Justyna Janicka przedstawiła możliwości technologii VR i AR w szkoleniach czy symulacjach, a z drugiej strony Magdalena Sroka mówiła o tych technologiach w aspekcie rozrywkowym. Ciekawa dyskusja wywiązała się nt wpływu VR i AR na nasze zdrowie, bo Panie prezentowały odmienne zdanie w tej sprawie, ale na koniec zgodnie przyznały, że VR i AR nie zastąpią eventów, a będą dla nich dodatkiem.

W ramach konferencji SKKP przeprowadziło dwa warsztaty, pierwszy we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i otrzymały pozytywne opinie, a mianowicie:
Jak napisać ofertę sponsorską ?, poprowadzony przez  Martynę Żak z Instytutu Fundraisingu, która przedstawiła  7 elementów oferty sponsorskiej, uczyła jak budować pakiety korzyści, aby zainteresować firmy współpracą. Zaprezentowała też jak wyglądać powinna modelowa oferta sponsorska wraz z pakietami.
W drugim warsztacie: Jak napisać BID, żeby wygrać kongres? Anna Górska z EXPO XXI przedstawiła proces przygotowań do aplikowania o kongres, najważniejsze kryteria wyboru, harmonogram działań, zasady współpracy Convention Bureau – Venue – PCO – Meeting Owner.Polskie akcenty na 57 kongresie ICCA w DubajuW dn. 10-14 listopada br. w Dubaju odbył się 57 doroczny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konwencji ICCA (International Congress and Convention Association). W kongresie brało udział 7 osób z Polski, reprezentujących Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Symposium Cracoviense, ICE Kraków,   Lublin & Region CVB, EXPO XXI Warszawa oraz Międzynarodowe Tragi Poznańskie.
Doroczny kongres ICCA jest najważniejszym edukacyjno-wyborczym spotkaniem stowarzyszenia podczas którego członkowie głosują m.in. nad planami działań na kolejne lata oraz budżetem. W tym roku podczas kongresu wybrany został nowy prezes ICCA, który swoją funkcję będzie sprawował przez następne 4 lata. Został nim James Rees z Centrum Kongresowego ExCel w Londynie.
Po raz pierwszy w wyborach do Zarządu ICCA brała udział Polka, Anna Górska, reprezentująca EXPO XXI Warszawa, która zdobyła 34% głosów, co uważa za swój ogromny sukces i podkreśla „jestem dumna, że tak wiele osób zaufało mi i głosowało na mnie. To było dla mnie ogromne wyzwanie, ale też cenna lekcja, z której dużo wyniosłam”. Pozostali kandydaci, którzy zostali wybrani, zdobyli kolejno 37 i 39% głosów. Górska nie wyklucza startowania w kolejnych wyborach, które będą miały miejsce za dwa lata i już teraz planuje zaangażować się wolontarystycznie w pracach jednego z komitetów ICCA.
Górska brała również udział jako panelista w sesji edukacyjnej Oddziału Europy Centralnej  pt. „Developing bid strategies”, poświęconej modelom pozyskiwania międzynarodowych kongresów w różnych destynacjach. Moderatorem sesji był Igor Kovacevic z Serbia Convention Bureau, a pozostałymi panelistami Jacelyne Mulli z K.I.T Group oraz Marco Oelschlegel z visitBerlin – Berlin Convention Office. Podczas sesji ogłoszone zostały miasta, w których odbędą się kolejne doroczne spotkania oddziału Europy Centralnej ICCA. W 2019 roku będzie to Belgrad w Serbii, a w 2020 Zurich w Szwajcarii. Anna Górska jest Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA od 6 lat i jej kadencja kończy się w tym roku. Wybory zostaną ogłoszone jeszcze w listopadzie br.
Kolejnym polskim akcentem podczas tegorocznego kongresu był udział  Marty Wiśniewskiej z Lublin & Region Convention Bureau w konkursie dla milenialsów pt.”Future belongs to us”. Marta Wiśniewska z sukcesem zaprezentowała swój projekt. Sesja według jej koncepcji zorganizowana zostanie podczas przyszłorocznego kongresu ICCA w Houston. Nagrodą jest bezpłatny udział w kongresie ICCA w Houston, w tym zakwaterowanie i przelot.
W tegorocznym kongresie ICCA w Dubaju wzięło udział 1156 profesjonalistów branży spotkań oraz przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń z 79 krajów świata.
Tegoroczny kongres ICCA był wyjątkowy również ze względu na przypadającew dniu 11 listopada, rocznicę 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Cieszę się, że mogliśmy świętować ten dzień razem, podziwiać najwyższy budynek świata Burj Kalifa ubrany w polskie barwy narodowe a także solidarnie wspierać reprezentantów Polski podczas ich konkursowych starań. Kongres ICCA to bez wątpienia doskonała platforma wiedzy i inspiracji a także wydarzenie, które umacnia kontakty międzyludzkie i buduje zaufanie do poszczególnych członków organizacji.” - powiedziała Aneta Książek, reprezentująca na kongresie Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau.
Kolejne edycje kongresu ICCA odbędą się w 2019r. w Houston USA, w 2020 w  Kaohsiung na Tajwanie, a 2021r. co również zostało ogłoszone w Dubaju, w Cartagenie w Kolumbii.
Polscy członkowie ICCA rozważają aplikowanie o organizację kongresu ICCA w 2022r. w Warszawie. Aplikację konkursową należy złożyć do końca kwietnia 2019 r.18-ta uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Poznaniu


Wieczorem w dniu 27 września 2018 odbyła się 18-ta uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Sali Ziemi  Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym roku do znakomitego grona 236. Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 16 nowych Ambasadorów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe.
1. Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej
2. Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
5. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
6. Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
7. Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii
8. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
9. Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
10. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
11. Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
12. Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
14. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
15. Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki
16. Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom do Regulaminu Programu Ambasadorów Kongresów Polskich podczas tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich obok Ambasadorów wyróżnieni zostaną po raz pierwszy również Mecenasi Kongresów Polskich. Nagroda dla Mecenasa Kongresów Polskich jest formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich 2018 został przyznany:
1. Grupie ADAMED za wsparcie kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z PTCHN,
2. Firmie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. za wsparcie Kongresu Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości.
3. Specjalne wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017 zostało przyznane przez Kapitułę firmie Concept Music Art Sp. z o.o.za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla wydarzenia oraz stworzenie całościowej koncepcji oprawy multimedialnej nawiązującej do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Statuetki wzorem roku ubiegłego wręczali członkowie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Ambasadorzy Kongresów z lat poprzednich, jak i przedstawiciele nauki i samorządu poznańskiego.  Galę prowadził Jędrzej Świerczyński, a w części artystycznej wystąpili: Katarzyna Malenda oraz Teatr z Głową w Chmurach.  

Program Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) realizowany jest przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP), Polską Organizację Turystyczną (POT) i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 r. służy on promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

GaleriaKonferencja towarzysząca Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Poznaniu


Tradycyjnie, jako co roku, tym razem w Poznaniu odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich oraz poprzedzająca Galę  konferencja towarzysząca   Poznań Meetings Challenge. Obydwa wydarzenia miały miejsce w dniu 27 września 2018 w salach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas konferencji dyskutowano o obecnej sytuacji oraz przyszłości branży spotkań w Poznaniu, jak i w ogólnopolskim aspekcie, o roli sponsoringu w organizacji spotkań.  Prezentację wprowadzającą przedstawiła Teresa Buczak – dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej, która omówiła na podstawie Raportu Przemysł  Spotkań i Wydarzeń w Polsce, jak wygląda sytuacja Poznania względem innych miast polskich na rynku przemysłu spotkań. I tak , stwierdziła, że Poznań jest jednym z najlepiej rozwijających się ośrodków przemysłu spotkań w kraju, znajduje się na trzecim miejscu w Polsce wśród miast organizujących najwięcej międzynarodowych spotkań wg statystyk ICCA, zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby siedzib firm z kapitałem zagranicznym, posiada 30 bezpośrednich połączeń lotniczych z miastami w Europie i Azji, do roku 2020 powiększy się liczba pokoi w sieciowych hotelach o ponad 1000. W Poznaniu w roku 2017 zorganizowano łącznie 2389 wydarzeń, co daje trzecie miejsce po Warszawie i Krakowie , w tym 60 % to konferencje i kongresy, a około 4 % to targi i wystawy. Jednak pod względem liczby uczestników to prym wiodą targi i wystawy, które skupiły 790.000 uczestników, a kongresy i konferencje 210.000.  Największa liczba wydarzeń w Poznaniu była dedykowana branżom ekonomiczno-politycznej i medycznej. Chętniej niż w większości innych miast spotkania i wydarzenia organizowały tutaj stowarzyszenia (dwukrotnie więcej niż w skali całego kraju). Poznań jest miastem cieszącym się największym zainteresowaniem wśród rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych  do realizacji wydarzeń.

Po prezentacji panel dyskusyjny pt Przyszłość branży spotkań w Poznaniu – synergia czy konkurencja ? poprowadził Juliusz Kłosowski – dyrektor generalny Warsaw Voice. W panelu wzięli udział : Przemysław Trawa – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Eliza Kozica-Kamińska – dyrektor sprzedaży Concordia Design, Małgorzata Kalinowska Klimek – dyrektor Novotel Poznań Centrum i Wojciech Mania w zastępstwie Jana Mazurczaka – Poznań Convention Bureau.  Paneliści zgodnie postawili tezę oczywistą dla branży: synergie dominują i dominować powinny, na co wskazują doświadczenia branży w całym świecie.  Jednak konkurencja jest obecna, interesariusze przemysłu spotkań muszą zidentyfikować problemy i korzyści ze współpracy i wypracować spójną wizję i plan działań.  Poznań to 100 lat tradycji targowych, ten wizerunek miasta targowego jest dominujący, na organizacji dużych wydarzeń targowych zarabiają wszyscy przedsiębiorcy w branży spotkań, ale też duże wydarzenia mają negatywny wpływ na wizerunek miasta , np. zakorkowane ulice, przepełniona komunikacja czy bardzo wysokie ceny hoteli podczas tych wydarzeń, co odstrasza innych mniejszych organizatorów. Paneliści podkreślili także, że jest potrzeba jeszcze ściślejszej współpracy wszystkich podmiotów,  zainteresowanych rozwojem przemysłu spotkań, zarówno przy pozyskiwaniu wydarzeń, jak i w zakresie edukacji na rzecz większej świadomości uczestników rynku nt. znaczenia tego sektora dla miejskiej gospodarki. Chcieliby, aby w działaniach promocyjnych oprócz miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich partycypowały również małe firmy i hotele, bo wszyscy z promocji i realizacji wydarzeń czerpią korzyści.

Drugi panel, pt. Mecenas kongresów – rola sponsoringu w organizacji kongresów, moderowała Paula Fanderowska - wiceprezes SKKP, zastępca dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków. W panelu uczestniczyli: Katarzyna Cioch – dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, prof. Marek Pawełczyk – przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Krzysztof Paradowski – CEO w Concept Music Art, Anna Jędrocha – prezes SKKP, prezes Symposium Cracoviense.  Podczas poznańskiej Gali AKP po raz pierwszy zostali uhonorowani Mecenasi Kongresów, stąd temat tego panelu, który miał na celu podkreślić rolę partnerów - sponsorów w organizacji wydarzeń, jak i przedstawić organizatorom tych wydarzeń, jakie szanse dla nich stwarza dobra współpraca z partnerami. Wyznacznikiem dobrej współpracy z partnerem – sponsorem jest synergia marek. Paneliści zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak poszukiwać partnera? Według jakich kryteriów? Jak dopasowywać markę partnera do wydarzenia? A może jest odwrotnie i to partnerzy poszukują odpowiednich wydarzeń, z którymi chcą połączyć swoje marki ?
O takim dopasowaniu marki partnera do kongresu można mówić w przypadku współpracy Adamedu (Mecenas Kongresów 2018) z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej, o której to współpracy mówiła Katarzyna Cioch. Towarzystwo podjęło współpracę długofalową w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”. Projekt miał na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób naczyniowych, o kampanii usłyszało prawie 10 mln Polaków, finał akcji miał miejsce podczas kongresu PTChN, którego oczywiście firma Adamed była partnerem.
Krzysztof Paradowski (również Mecenas Kongresów 2018) z krakowskiej firmy Concept Music Art opowiedział o roli swojej firmy w projektowaniu  i realizacji  Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Krakowie w roku 2017.  Partner Gali zaangażował się koncepcyjnie, przygotowując kreację całego wydarzenia, służył swoją wiedzą i doświadczeniem podczas przygotowań i realizacji, obsłużył technicznie Galę udostępniając swoje zasoby sprzętowe i ludzkie. Wszystkie świadczenia  przekazane były w formie barteru, w zamian za promocję marki firmy.
Na konferencji zabrakło reprezentanta trzeciego laureata tytułu Mecenas Kongresów 2018, ale moderator wspomniała też o nim, ponieważ firma Fortum Power and Heat Polska, jako sponsor zainwestowała środki w nowe wydarzenie na rynku spotkań - konferencję Open Eyes Economy, obdarzając organizatora dużym zaufaniem. Sponsor podjął ryzyko pokazując swoją markę  w projekcie nowym, gdzie nie było jeszcze wiadomo, czy i kiedy wydarzenie osiągnie sukces.
Prof. Marek Pawełczyk z perspektywy organizatora kongresów potwierdził, że jego środowisko naukowe jest przygotowane na współpracę z sektorem biznesu, czego dowodem jest np. Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, którego program przygotowywany jest  wspólnie przez sektor nauki, sektor biznesu i samorząd. Natomiast Anna Jędrocha, jako reprezentant PCO  potwierdziła, że bardzo często musi występować w roli mediatora, gdyż organizatorzy kongresów nie chcą dopuścić  sponsora czy partnera do współdecydowania o programie wydarzenia, a z drugiej strony sponsorzy nie chcą już dłużej przekazywać środków nie mając wpływu na tenże program.  Często organizatorzy narzekają na brak środków  finansowych, ale nie chcą spojrzeć na ten problem z punktu widzenia sponsora, tylko stawiają konkretne oczekiwania finansowe wobec PCO. Reasumując wszystkie wystąpienia w tym panelu potwierdzają, że tylko partnerstwo przynoszące korzyści dla organizatora i sponsora zakończy organizację wydarzenia sukcesem merytorycznym i finansowym.

Program     GaleriaKraków Meetings Challenge 2017 w ICE

Kraków Meetings Challenge 2017 to wydarzenie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, zorganizowane zostało wzorem Silesia Meetings Challenge 2015  i poświęcone było formom i obszarom współpracy środowiska przemysłu spotkań  z sektorami nauki, biznesu, jak i samorządem terytorialnym w Polsce.  Kraków Meetings Challenge była konferencją towarzyszącą  Gali Ambasadorów Kongresów Polskich i odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniu 14 września 2017 i została zorganizowana  we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Przed prelegentami i panelistami postawiliśmy ważne pytania
 • Jakie wyzwania stoją przed Krakowem, jak i innymi destynacjami konferencyjnymi w Polsce ?
 • W jaki sposób zyskać przewagę konkurencyjną wobec reszty Europy ?
 • Jak wspierać rozwój społeczny, ekologiczny i gospodarczy miast z wykorzystaniem potencjału  spotkań ?
 • Jakie cele strategiczne stawiają sobie miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju ?
O wizerunku Krakowa, jako miasta spotkań, a także bardziej ogólnie o marce terytorialnej dyskutowali paneliści sesji pierwszej, tj. pani prof. Jadwiga Berbeka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Anna Nalazek z Brand Innovation z Warszawy oraz Paula Fanderowska, wiceprezes zarządu SKKP,  reprezentująca Centrum Kongresowe ICE  Kraków, a moderatorem był Michał Zalewski, rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Anna Nalazek w swojej prezentacji nt marki i jej wizji  podkreślała, że „w dobie globalizacji i zacierania się granic administracyjnych i geograficznych  coraz większego znaczenia nabiera marketing terytorialny, świadome budowanie marki miejsca poprzez  szukanie i definiowanie własnej tożsamości opartej o różne składniki takie jak historia, dziedzictwo kulturowe, położenie, natura, i inne, które stają się wyróżniającymi atrybutami miejsca. Kolejnym krokiem jest perswazyjny sposób zakomunikowania tych atrybutów w sposób dający obietnicę wyjątkowych korzyści dla turystów, inwestorów, czy mieszkańców”. Najwidoczniej Kraków jest rozpoznawalną marką turystyczną, potwierdzeniem tego są liczne nagrody i wysokie miejsca w rankingach atrakcyjności, m.in. 7 miejsce na świecie w rankingu Travel+Leisure, a w Europie 3 miejsce tuż za Rzymem i Florencją. W serwisie TripAdvisor Kraków znalazł się na 8. miejscu w rankingu Travellers’ Choice™ w kategorii „Lokalizacje zyskujące popularność”
W 2016 r czytelnicy brytyjskiego serwisu "The Telegraph" wybrali 50 najlepszych miast na świecie. Z polskich przedstawicieli najwyżej znalazł się Kraków na 14 miejscu. Prof. Jadwiga Berbeka poinformowała, że ostatni rok przyniósł Krakowowi dwa prestiżowe wyróżnienia: pierwsze miejsce w klasyfikacji na najciekawsze miasto europejskie w ankiecie  przeprowadzonej przez brytyjski magazyn turystyczny „Which? Travel” oraz Red Dot Award: Communication Design 2017 za koncepcję i realizację systemu identyfikacji wizualnej Krakowa.
Ale Kraków chce być miastem spotkań, w jakim miejscu się znajduje ? Prof. Berbeka przytoczyła dane statystyczne International Congress & Convention Association , i o ile Polska, jako kraj ma trendy wzrostowe, po raz pierwszy w roku ubiegłym znalazła się  w pierwszej 20-tce krajów na świecie pod względem liczby zorganizowanych międzynarodowych kongresów, to Kraków nie może wkroczyć do pierwszej 50-tki miast.
Dzięki miejskiej wizytówce Centrum Kongresowym ICE Kraków , miasto  coraz częściej nazywane jest Miastem Kongresów.  Paula Fanderowska - Zastępca Dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków zaprezentowała dorobek centrum, które działa dopiero 3 lata. W 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków zorganizowano 177 wydarzeń, podczas których obiekt odwiedziło 245 000 gości.  ICE Kraków drugi rok z rzędu otrzymało najwyższą ocenę, zdobywając Meetings Star Award,  tytuł najlepszego centrum kongresowego Nowej Europy! To ewenement. Dotychczas żaden obiekt nie zdobył dwóch nagród w kolejnych latach. Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator ICE Kraków, jest koordynatorem platformy Kraków Network, platformy współpracy wszystkich interesariuszy przemysłu spotkań, która skupia przedsiębiorców krakowskich wokół wspólnego celu – pozyskiwania międzynarodowych kongresów do Krakowa. Z dbałości o zrównoważony rozwój organizatorzy spotkań coraz częściej zwracają uwagę na niematerialne aspekty organizacji kongresów.  Stąd idea stworzenia w Krakowie Alei Kongresowej – pierwszej inicjatywy tego typu na świecie. Docelowo w Alei pojawi się co najmniej 30 platanów, swoje drzewa otrzymają duże międzynarodowe kongresy.
 
Drugi panel konferencyjny poświęcony był zrównoważonym destynacjom kongresowym. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Anny Jędrochy, Prezes SKKP, nt Global Destination Sustainability Index, platformy współpracy zainicjowanej przez  ICCA, IMEX Group oraz MCI Group. Obecnie w projekcie znajduje się 35 destynacji na całym świecie, ale ambitne założenia przewidują zwiększenie tej liczby do 100 destynacji do roku 2020. Celem projektu jest wdrażanie w miastach strategii  zrównoważonego  rozwoju i wspieranie programów rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego miast przez Destination Managment Organizations.
W panelu wzięli udział przedstawiciele regionalnych Convention Bureaux: Małgorzata Przygórska-Skowron (Kraków Convention Bureaux), Krystian Gryglaszewski (Katowice Convention Bureau), Mateusz Czerwiński (Warsaw Convention Bureau), którzy przedstawili założenia strategii zrównoważonego  rozwoju swoich miast.
Kraków jako cele strategiczne wyznacza sobie, żeby miasto było przyjaznym rodzinie i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu. Miasto przy pomocy kampanii „Tu chcę żyć. Kraków 2030” zachęciło mieszkańców do zaangażowania się w prace nad Strategią Rozwoju Miasta Kraków 2030.
Katowice swoją strategię rozwoju miasta opierają na czterech obszarach: jakość życia, metropolitalność i obszar śródmiejski, przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz transport i logistyka miejska. Katowice mogą poszczycić się już zrealizowanymi  ciekawymi projektami:  „Strefa Kultury” – obszar w centrum miasta na zrewitalizowanym  terenie po dawnej KWK „Katowice”, czy „Plac na Glanc” – przeobrażenie przestrzeni podwórek w tereny zielone i ogrody.
Natomiast Warszawa w swojej strategii rozwoju miasta #Warszawa 2030 stawia na odpowiedzialną wspólnotę, wygodną lokalność, funkcjonalną przestrzeń i innowacyjne środowisko.
Miasto może pochwalić  się już nowoczesnym transportem publicznym, siecią parkingów Park & Ride, rozwinięta siecią tras rowerowych. Warszawa wdrożyła plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii oraz gospodarki niskoemisyjnej.
Jako biura marketingu terytorialnego w zakresie turystyki biznesowej  regionalne Convention Bureuax angażują się w organizację bądź  współorganizację konferencji i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój.
Po zakończeniu drugiego panelu odbyła się konferencja prasowa  POWERof4 połączona z podpisaniem porozumienia o stałej współpracy pomiędzy czterema miastami, w oparciu o działalność prestiżowych obiektów konferencyjnych średniej wielkości, a mianowicie: Centrum Kongresowego ICE Kraków, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Ostatnia trzecia sesja poświęcona była cyklicznym wydarzeniom w Krakowie i w jaki sposób budują markę Krakowa, jako miasta spotkań. Jako paneliści wystąpili inicjatorzy i organizatorzy kongresów: Piotr Gajewski (Medycyna Praktyczna, Kraków, Ambasador Kongresów Polskich), Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny, organizator Digital Dragons), Mateusz Zmyślony (Pomysłodawca OEES Open Eyes Economy Summit, Eskadra Kraków), Mikołaj Budzanowski (współtwórca Impact CEE). Moderatorem sesji był dr Bartłomiej Walas (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej). Goście w tej sesji podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z zakresu organizacji wydarzeń, a także oczekiwaniami wobec miasta. Dr Piotr Gajewski jest organizatorem szeregu konferencji i szkoleń z zakresu medycyny, do udziału w swoich wydarzeniach zaprasza wybitnych naukowców z całego świata, uczestnikami są lekarze z Polski i innych krajów. Motywacją dla nich do przyjazdu do Krakowa jest oczywiście wysoki poziom merytoryczny, ale także pozytywny wizerunek miasta i jego oferta kulturalno-turystyczna. Dr Gajewski postuluje, aby miasto dostosowało kalendarium wydarzeń kulturalnych do harmonogramu ważniejszych kongresów, odbywających się w mieście.
Krakowski Park Technologiczny, którego prezesem jest Wojciech Przybylski, organizuje  Digital Dragons, największą konferencję biznesową dla branży gier w Europie środkowo-wschodniej. Ostatnia edycja zgromadziła blisko 1300 uczestników z kilkudziesięciu krajów świata. Wydarzenie odbywa się od 2012 roku. Przez pierwsze dwie edycje konferencja miała zapewnione finansowanie, dzięki czemu udział w konferencji był bezpłatny, ale w trzeciej edycji organizator został zmuszony do szukania środków na organizację konferencji i wprowadził, nie bez obawy, odpłatność za uczestnictwo. Ale dzięki temu, że w Polsce,  a szczególnie w Krakowie sektor branży cyfrowej rozrywki rozwija się bardzo intensywnie, konferencja szybko zyskała uznanie na światowym rynku gier i obecnie jest miejscem, gdzie nawiązuje się kontakty biznesowe, rekrutuje pracowników, czy promuje swoje produkty. Konferencja Digital Dragon stała się już wizytówką miasta, która przyciąga ogromną liczbę wydawców, producentów, inwestorów, a także przedstawicieli mediów.
Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego miasta są też dwie inne konferencje, krótsze stażem, bo pierwsze edycje miały miejsce w roku 2016, ale z pewnością już wpisały się w kalendarz kongresowy miasta  i będą istotnie wspierać wizerunek Krakowa, jako miasta spotkań biznesowych, a mianowicie Impact CEE oraz Open Eyes Economy Summit.  Mikołaj Budzanowski współtwórca kongresu Impact CEE określa je mianem najważniejszego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej, dotyczącego gospodarki przyszłości i digitalizacji.  Około 5 tysięcy uczestników kongresu, w tym ponad 300 speakerów z ponad 30 krajów dyskutowało w tegorocznej edycji o innowacjach i przyszłości, a wśród nich przedsiębiorcy, naukowcy, wizjonerzy biznesu i przedstawiciele administracji rządowej. To w Krakowie, dzięki konferencji Impact będą spotykać się przedstawiciele startupów z mentorami i inwestorami,  eksperci będą dyskutować o wyzwaniach transformacji cyfrowej, a przedsiębiorcy będą szukać nowych rozwiązań.
Mateusz Zmyślony jest pomysłodawcą, wspólnie  z prof. Jerzym Hausnerem, konferencji Open Eyes Economy Summit. Program konferencji koncentruje się nie tylko na kwestiach ekonomicznych, ale też na kulturze i społeczeństwie i podzielony jest na trzy strefy tematyczne: Firma-Idea, tu prezentowane są rozwiązania dla biznesu, Marka-Kultura, to kultura w świetle współczesnego marketingu oraz Miasto-Idea, strefa instytucji publicznych w nowej roli. Open Eyes Economy to koncepcja, która jest próbą stworzenia kompleksowego, teoretycznego fundamentu pod nową filozofię prowadzenia szeroko pojętego biznesu. W dwudniowym wydarzeniu biorą udział wybitne osobowości ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki.
Wszyscy paneliści zgodnie stwierdzili, że tych wydarzeń w Krakowie by nie było, gdyby nie było w nim  Centrum Kongresowego ICE Kraków, co potwierdza słuszność tej inwestycji i umacnia przemysł spotkań w Polsce. Dzięki konferencji Kraków Meetings Challenge branża spotkań została zainspirowana do dalszej promocji Krakowa przy współpracy z Ambasadorami miasta, takimi chociażby jak zaproszeni do panelu organizatorzy prestiżowych wydarzeń.