Nadrzędnym celem Akademii SKKP jest profesjonalizacja usług skierowanych do organizatorów kongresów i konferencji, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku kongresowo-konferencyjnych.

Akademia SKKP to unikatowe szkolenia, których celem jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej organizacji konferencji, kongresów i eventów w ciekawy i nietypowy sposób. Rozwinięcie kompetencji i określenie predyspozycji do planowania, przygotowywanie oraz realizowania i koordynowania wydarzeń.
Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu meeting plannera, jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Program został przygotowany przez ekspertów-praktyków, przedstawicieli branży spotkań. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy pozyskiwaniu oraz organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Akademia SKKP, w ramach celów statutowych stowarzyszenia, szkoli także ze  standardów etycznych, zawodowych i jakościowych. Przekazana wiedza zostanie zweryfikowana przez warsztatowców, a po pozytywnej ocenie  podmiot dostanie  akredytację SKKP.

Co nas wyróżnia:

 1. AKREDYTACJA - Podmiot otrzymuje akredytację SKKP  
 2. MIĘDZYNARODOWOŚĆ - Wykorzystujemy know how międzynarodowych organizacji, takich jak ICCA (International Congress and Convention Association), PCMA (Professional Convention Management Association ),  AAE (Association of Association Executives)
 3. INNOWACYJNOŚĆ - Kreatywne podejście do tematów i nowoczesne techniki warsztatowe
 4. CASE STUDIES - Każdy blok tematyczny i część teoretyczna jest poprzedzona praktycznymi przykładami ze świata  
 5. DOPASOWANIE DO POTRZEB - Każde szkolnie jest „szyte na miarę”, gdyż  przed szkoleniem  obiekt otrzymuje ankietę do wypełnienia, która pomaga wykładowcom w określeniu konkretnych potrzeb klienta i dostosowaniu do nich zakresu tematycznego szkolenia
 6. WYKŁADOWCY - Każde szkolenie jest prowadzone przez dwóch doświadczonych szkoleniowców – praktyków, co pozwala na interesujący sposób prowadzenia warsztatów.
Szkolenia podzielone są na 4 następujące sektory w zależności od grupy docelowej:
 • Marketing destynacji – szkolenia dla CVBs, DMCs i innych podmiotów, zajmujących się promocją miast i regionów także z  sektora administracyjnego i naukowego
 • Zarządzanie spotkaniami – szkolenia dla PCO
 • Wsparcie spotkań i transport – szkolenia dla poddostawców -  firm wspomagających organizację konferencji -  takich jak dostawcy multimediów, transport, catering  i inne
 • Obiekty – szkolenia dla hoteli i obiektów konferencyjnych

Core tematyczny/moduły:

Moduł I

 1. Wprowadzenie do segmentu Meetings & Events:
 2. Czynniki decydujące o sukcesie sprzedaży Meetings & Events:
 3. Narzędzia monitorowania i podnoszenia skuteczności sprzedaży
 4. Jak przygotować ofertę dla sektora Meetings & Events:
 5. Catering eventowy:
 6. Usługi dodatkowe:

Moduł II

 1. Klient korporacyjny versus klient stowarzyszeniowy.
 2. Rynek stowarzyszeniowy na świecie - dlaczego warto ubiegać się o imprezy stowarzyszeniowe.
 3. Rola współpracy środowiska naukowego, administracyjnego i biznesowego w celu pozyskiwania kongresów i konferencji do destynacji.
 4. Aktywne pozyskiwanie klientów stowarzyszeniowych przez hotele - modele i narzędzia
Możliwość zamówienia dodatkowych modułów:
 1. Jak napisać ofertę (bid), żeby wygrać kongres. Level I & II
 2. Współpraca międzynarodowa. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami. Skuteczny networking
 3. Efektywny udział w targach
 4. Jak przygotować się do i przeprowadzić wizytę kontrolną przed podjęciem decyzji o kongresie (site visit)
 5. Meeting Planning, czyli organizowanie spotkań zbiorowych
 6. Nowe trendy w organizacji konferencji międzynarodowych
 7. Dane statystyczne w przemyśle spotkań – dlaczego są ważne
 8. Generacja X,Y,Z
Organizacja kongresów i konferencji, szczególnie dla klienta stowarzyszeniowego, znacząco różni się od organizacji eventu dla klienta korporacyjnego.  Jak pokazały praktyki zagraniczne, o sukcesie pozyskiwania imprez stowarzyszeniowych decyduje znajomość specyfiki tego sektora. Bez znajomości procedury oceniania oferty, etapów bidowania, czy aspektów, na które zwraca uwagę komisja oceniająca - szanse na wygranie przetargu są niewielkie.
Znacząco różni się  sam proces  komunikacji z  klientem stowarzyszeniowym versus korporacyjnym i jego oczekiwania od organizatora. „Stąd potrzeba wprowadzenia na rynek szkoleń dedykowanych podmiotom pracującym z klientem stowarzyszeniowym” twierdzi Anna Górska, Wiceprezes ds. Współpracy Międzynarodowej w SKKP i dodaje „poprzez oferowanie dostępu do sprawdzonego know how z takich organizacji jak ICCA, SKKP buduje swój wizerunek jako lider i ekspert branży kongresowej, a więc elity przemysłu spotkań”.
To co sprawia, że Akademia jest unikatowa w skali kraju, to właśnie jej „międzynarodowość”, czyli czerpanie z wiedzy i przykładów organizacji zagranicznych oraz akredytacja SKKP. Po szkoleniu podmioty uzyskują akredytację Stowarzyszenia co podnosi ich wiarygodność na rynku spotkań. Szkolenia podzielone będą na 4 sektory i w zależności od specyfiki działalności klienta zamawiającego, moduły tematyczne będą różniły się treścią.
„Akademia jest przyczynkiem do dyskusji o edukacji branży w ogóle, której celem jest odpowiedź na pytanie czy polska branża jest dostatecznie wyedukowana, a tym samym konkurencyjna i profesjonalna” mówi Katarzyna Cioch, Wiceprezes ds. Nauki i Rozwoju w SKKP. „W branży przemysłu spotkań istnieje szereg szkoleń, kursów i specjalistycznych studiów, kształcących event managerów. Ale czy wiemy już wszystko? Jak wyglądają światowe trendy w edukacji?”. Te tematy będą podejmowane na szeregu spotkań i paneli inicjowanych przez SKKP w najbliższej przyszłości. Już dzisiaj na nie zapraszamy!
Wykładowcami Akademii SKKP są Anna Górska i Katarzyna Cioch, od lat związane z przemysłem spotkań w różnych jego strukturach, posiadające doświadczenie w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych, a także na Uczelniach Wyższych w Polsce i za granicą.   
W celu uzyskania szczegółowej propozycji oferty szkoleniowej AKADEMII SKKP napisz do nas maila, w odpowiedzi wyślemy naszą  prezentację.

Kontakt: akademia@skkp.org.pl