Na Kongresie ICCA, który odbywał się w dniach 24-27.10.2021r. w Kartagenie, ogłoszono Protokół Globalnych Spotkań Stowarzyszeń jako nową wersję Protokołu z Kaohsiung, który ma pomóc światowemu przemysłowi spotkań w rozwoju teraz i w przyszłości. Zidentyfikowano cztery kluczowe filary, niezbędne do prawidłowego rozwoju branży: zrównoważony rozwój i  dziedzictwo (legacy), rzecznictwo (advocacy) i politykę, planowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych oraz strategię dostosowania sektorów (sector alignment strategy).
ICCA przeprowadziło ankietę wśród członków z tymi samymi pytaniami zadawanymi w związku z Protokołem z Kaohsiung, aby zobaczyć, co zmieniło się w ciągu ostatniego roku. Z tego badania wyłoniły się cztery kluczowe filary – zrównoważony rozwój i dziedzictwo (legacy), rzecznictwo (advocacy) i polityka, planowanie i łagodzenie sytuacji kryzysowych oraz strategię dostosowania sektorów (sector alignment strategy).
Podczas dyskusji panelowych prowadzonych w trakcie kongresu, międzynarodowi eksperci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wyników powyższych badań. Poniżej kilka wniosków z tych dyskusji.
Zrównoważony rozwój stał się priorytetem dla całej branży. Coraz więcej osób jest zaniepokojonych zmianami klimatycznymi i środowiskiem jako całością. Osoby prywatne i firmy są coraz bardziej gotowe do podjęcia realnych działań w tym zakresie. Lisa Astorga, Director of Meetings, Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy, powiedziała, że strach powstrzymywał ludzi wcześniej. „Zawsze patrzyliśmy w stronę zrównoważonego rozwoju. Ale wiele osób bało się pozbyć pewnych nawyków, bało się zmian”.
Mówiąc o dziedzictwie, Lisa Astorga zadała pytanie, w jaki sposób destynacje mogą pomóc w komunikowaniu przekazu o legacy i wprowadzeniu go do lokalnej społeczności: „Elementem zrównoważonego rozwoju jest to, że nauczyliśmy się, że możemy organizować spotkania w ten sposób. Czy musimy wysyłać 15 osób międzynarodowym rejsem na spotkanie, kiedy moglibyśmy je zrobić  na Zoomie? Czy czerpiemy z tego to samo? Prawdopodobnie nie. Ale myślę, że musi być w tym równowaga” – powiedziała.
Greg Oates, starszy wiceprezes ds. innowacji w MMGY NextFactor, powiedział, że pandemia stworzyła okazje do nowych i kluczowych rozmów na temat znaczenia naszej branży. „Istnieje przepaść między naszym przemysłem a ludźmi, którzy podejmują decyzje na wszystkich szczeblach władzy. Myślę, że Covid przyniósł korzyści w tym aspekcie. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi przywódcami, łączenie ich w celu tworzenia  ogólnokrajowego nacisku, wyjaśnianie dlaczego i jak oraz posiadanie danych, które to potwierdzają. Myślę, że to bardzo ważne. Po prostu angażowanie przywódców politycznych na zupełnie nowy poziom, dzisiaj, gdy oni słuchają.
Przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w ICCA głośno mówią o nowych oczekiwaniach, jakie mają względem destynacji i obiektów, gdy spotkania zaczynają powracać do formatu twarzą w twarz. Stowarzyszenia szukają więcej wskazówek i wsparcia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, a także sposobów łagodzenia sytuacji kryzysowych. „W pewnym momencie oczekuje się, że destynacje zainwestują w te zasoby. W wiedzę specjalistyczną w tych właśnie obszarach, a nie tylko w sprzedawców”  – powiedziała Lisa Astorga.
Senthil Gopinath, dyrektor generalny ICCA, powiedział: „Podobnie jak w przypadku protokołu z Kaohsiung, protokół spotkań globalnego stowarzyszenia ma służyć światowemu przemysłowi jako  mapa drogowa wskazująca strategie które umożliwią międzynarodowemu przemysłowi spotkań dobrze się rozwijać, teraz i w przyszłości. To dokument, który może rzucić światło na nowe możliwości dotyczące współpracy i innowacji”.
Źródło: www.iccaworld.com
Autor: Anna Górska, Członek Zarządu ICCA, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense Wiceprezes Zarządu SKKP