Projekt Newsy ze Świata Akademii SKKP jako jedyny projekt z Polski, znalazł się wśród finalistów konkursu, organizowanego przez AAE Association of Association Executives. Zgłoszony w kategorii Best National Project (not UK) projekt, to cykl artykułów, w których poruszane są ważne aspekty dotyczące branży spotkań z rynku międzynarodowego. Są to przykłady dobrych praktyk, badania, informacje o nowych trendach i innowacyjnych projektach, studia przypadków itp. Wszystkie tematy związane z tym jak świat Kongresów i Konferencji radzi sobie obecnie z COVID-19.
Konkurs International & European Association Awards organizowany jest od 6 lat. W tym roku odnotowano o 50% więcej zgłoszeń niż w roku ubiegłym.
Konkurs podzielony jest na kilkanaście kategorii i można w nim zgłaszać  zarówno osoby, projekty jak i same stowarzyszenia. W tym roku w finale znalazły się projekty takich stowarzyszeń jak European Safety and Stadium Management Association, International Exhibition Logistics Association, International Federation of Inventors' Associations, World Heart Federation, International Society of Blood Transfusion, European Association of Chemical Distributors oraz International AIDS Society.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza konkursowego, w którym wymienione muszą być m.in. założone cele projektów i osiągnięte rezultaty, zasięg oraz opinie i rekomendacje.
Obecnie projekt jest realizowany przez Annę Górską, eksperta Akademii SKKP, Wiceprezesa Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynawowej, członka AAE. Nowe artykuły pojawiają się co tydzień
Laureaci konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów na forum międzynarodowym podczas ceremonii kończącej Association World Congress, która odbędzie się 8 grudnia 2020r. w Cascais w Portugalii. W kongresie bierze udział zwykle 400 osób i na dzień dzisiejszy organizatorzy nie przewidują jego anulacji lub przesunięcia na inny termin.  
Wszystkie artykuły z serii Newsy ze Świata Akademii SKKP są dostępne na https://www.skkp.org.pl/akademia_news