Raport "Bleisure in Association Conferences" powstał w wyniku współpracy między znanym w Polsce Robem Davidsonem (MICE Knowledge) z platformą Conferli. Najnowsze badanie skupia się na zmieniających się dynamicznie aspektach konferencji stowarzyszeniowych. Przeprowadzone wśród planistów tego typu wydarzeń badanie ukazuje ewolucję podejścia do bleisure. Raport dodatkowo prezentuje informacje o trendzie bleisure w Polsce.

Nowy raport, zatytułowany "Bleisure in Association Conferences", ujawnia wyniki pierwszego badania planistów konferencji stowarzyszeniowych na świecie, które skupia się specjalnie na ich podejściu do spędzania dodatkowych dni na aktywnościach rekreacyjnych w miejscach konferencji. Ankieta bada również obecne trendy dotyczące organizacji wycieczek przed i po konferencji, a także programów dla towarzyszy.

"Dla większości respondentów idealna konferencja stowarzyszeniowa łączy pracę i wypoczynek. Osiągnięcie równowagi między możliwościami nawiązywania kontaktów z uczestnikami wydarzenia a odkrywaniem miejsca to optymalny scenariusz. Atrakcyjność miejsca jest oceniana na podstawie szerokiego zakresu czynników, obejmujących możliwość przedłużenia podróży poza okres konferencji oraz dostęp do różnorodnych aktywności, takich jak kulinaria, wino, historia, kultura i atrakcje turystyczne."

Jedna trzecia respondentów zgłosiła, że atrakcje miast kongresowych są dla nich bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze miejsc na swoje wydarzenia. Mniej niż jedna piąta badanych planistów konferencji stwierdziła, że atrakcje są dla nich całkowicie nieistotne.
Na pytanie o oszacowanie średniego odsetka uczestników konferencji, którzy zazwyczaj zostają dłużej w miejscu przeznaczenia z powodów rekreacyjnych, ponad jedna piąta respondentów przyznała, że nie wie, ponieważ to coś, czego nie mierzą. Jednak ponad jedna trzecia respondentów zgłosiła, że 30% lub więcej ich uczestników spędza dodatkowe dni w miejscu konferencji na aktywnościach rekreacyjnych, przed lub po wydarzeniu.

W odpowiedzi na pytanie, czy Bleisure był rosnącym zjawiskiem wśród uczestników ich konferencji, dwie najczęstsze odpowiedzi to 'rośnie' (około 30% respondentów) lub 'pozostaje bez zmian' (około 30% respondentów). Niemniej jednak prawie 20% zgłosiło, że Bleisure jako aktywność zmniejsza się wśród ich uczestników konferencji, głównie z powodu wyzwań finansowych, wzrostu presji zawodowej lub obowiązków rodzinnych.
Wyniki badań przedstawione w raporcie bleisure na konferencjach stowarzyszeniowych są istotne dla wszystkich convention bureaux i biur marketingu miejsc oraz dla planistów konferencji, jeśli chodzi o aktualne podejście członków stowarzyszenia do dodawania elementów Bleisure do wydarzeń, w których uczestniczą.

W raporcie dwie strony zostały poświęcone Polsce w artykule zatytułowanym "The Rise of Bleisure Travel in Poland: 
A Perspective from Industry Experts". W podróżach służbowych pojawia się nowy trend, który zaciera granice między pracą a wypoczynkiem. "Bleisure", czyli połączenie biznesu i wypoczynku, zdobywa popularność. Paula Fanderowska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów Polskich (SKKP), oraz Aneta Książek, Kierowniczka Poland Convention Bureau (Polska Organizacja Turystyczna), dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego ewoluującego konceptu.

Pełen raport dostępny tutaj: https://www.pot.gov.pl/images/PCB/Newsy/2024/01/Bleisure-in-Association-Conferences-MICE-Knowledge-Conferli.pdf

Źródło: Poland Convention Bureau POT, pełen artykuł: https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/news/raport-o-bleisure-dotyczacy-konferencji-organizowanych-przez-miedzynarodowe-stowarzyszenia