Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Stowarzyszenie WIOSNA podpisały w ostatnich dniach porozumienie o współpracy.


Jesteśmy dumni z tego, że możemy współpracować ze Stowarzyszenie WIOSNA – organizatorem programów społecznych Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości. WIOSNA od ponad 20 lat prowadzi działania na rzecz wsparcia osób najbardziej potrzebujących i dzieci, które nie wierzą w siebie. Ta współpraca to okazja, by wspólnie działać na rzecz społeczności i przyczyniać się do budowania lepszego jutra dla wielu osób. Dzięki temu porozumieniu nasi członkowie będą mogli z łatwością włączyć darowiznę na rzecz programów Stowarzyszenia WIOSNA podczas rejestracji na organizowane przez siebie wydarzenia. To także szansa budowania legacy w ramach działań. Stowarzyszenie WIOSNA wesprze merytorycznie w tym zakresie Kluby Ambasadorów Kongresów. Zapraszamy do kontaktu w celu przekazana szczegółów współpracy i możliwości włączenia Stowarzyszenia WIOSNA w swoje działania przy organizacji wydarzeń.

Stowarzyszenie WIOSNA: Stowarzyszenie WIOSNA jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce - organizatorem takich projektów, jak Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości.

Wiosna koordynuje szereg projektów systemowych realizowanych w skali ogólnopolskiej. Tworzymy ich założenia i metodologię, systemy zarządcze, informatyczne, komunikacyjne, szkoleniowe, logistyczne. Dzięki standaryzacji nasze rozwiązania są wdrażane w całej Polsce i pozwalają zaangażować w pomaganie setki tysięcy osób. Nasze inicjatywy odpowiadają na bieżące potrzeby i wyzwania społeczne.

Projekty Wiosny oparte są głównie o pracę wolontariuszy oraz wsparcie finansowe darczyńców indywidualnych i biznesowych.

Źródło: https://www.wiosna.org.pl/o-nas/