Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej
Zakończył się konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej. Do konkursu zostało zgłoszonych 5 prac, w tym 2 licencjackie oraz 3 magisterskie. Wszystkie prace magisterskie odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym oraz nawiązywały tematycznie do aktualnie obserwowanych trendów w przemyśle spotkań.
Kapitułę Konkursu, która dokonuje oceny prac, tworzy 11 członków kapituły, w tym przedstawiciele kadry naukowej reprezentujący 5 uczelni wyższych w Polsce, liderzy branży oraz członkowie zarządu SKKP. Na ocenę prac składają się niniejsze kryteria: zgodność z tematyką konkursu, wartość naukowa, oryginalność i poziom innowacyjności, a także przydatność w teorii lub praktyce, język i sposób prezentacji. Łączna pula nagród w tegorocznym konkursie wynosiła 7 500 złotych.
Jednogłośnie kapituła uznała za najlepszą pracę „Nowoczesne technologie wykorzystywane podczas organizacji wydarzeń turystyki biznesowej” autorstwa Pana Rafała Kassana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako, odznacza się wysokim poziomem merytorycznym, a wskazany temat jest niezwykle aktualny w czasie pandemii. Praca zawierała rzetelny przegląd wydarzeń online organizowanych przez polskie firmy oraz przegląd narzędzi do organizacji konferencji hybrydowych.
Drugą nagrodę zdobyła Pani Justyna Gwóźdź, także z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca o tematyce: „Targi jako narzędzie promocji wykorzystywane przez convention bureau  w Polsce”, została również napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borodako. Założono w niej, że udział convention bureau w targach branżowych ma istotny wpływ na promocję turystyki biznesowej danego miasta, zaprezentowanie go jako miejsca atrakcyjnego do organizacji wydarzeń biznesowych, a tym samym zwiększenie liczby organizowanych imprez biznesowych.
Ponadto Kapituła zadecydowała o przyznaniu wyróżnienia Pani Agacie Batko za pracę zatytułowaną „Wpływ wydarzeń sportowych na kreowanie wizerunku miast na wybranych przykładach w Polsce”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Berbeki, również z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczególną uwagę Kapituły zwrócił  temat podjęty przez autorkę, a członkowie Kapituły w uzasadnieniu decyzji podkreślili znaczenie wydarzeń sportowych dla kreowania wizerunku miast.
Przyznanie nagród planowane jest 22 kwietnia podczas tegorocznej edycji Meetings Week Poland, na którą wszyscy laureaci zostaną zaproszeni.
Mimo, iż w tym roku wszystkie nagrody powędrowały do Krakowa, zasięg konkursu jest ogólnopolski, a rywalizację podejmują studenci kierunków turystyki biznesowej z ośrodków akademickich z całego kraju. Konkurs z pewnością będzie kontynuowany przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce w kolejnych latach, a ogłoszenie kolejnej edycji nastąpi wraz z nowym rokiem akademickim.Przejdź do konkursu