Gala Ambasadorów Kongresów Polskich 2023 Gdynia


Gala Ambasadorów Kongresów Polskich 2019Silesia Meetings Challenge 2019Poland Meetings Destination 2019Poznań Meetings Challenge


foto: ThinkMICE


Gala AKP 2018


foto: Poznań Convention Bureau, ThinkMICE


Jubileusz 20-lecia SKKP
Gala AKP 2017  & Kraków Meetings Challenge
Meetings Week Poland 2014-2018Konferencje i seminariaGale AKP 2007-2016