Nadrzędnym celem Akademii SKKP jest profesjonalizacja usług skierowanych do organizatorów kongresów i konferencji, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku kongresowo-konferencyjnych.

Akademia SKKP to unikatowe szkolenia, których celem jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej organizacji konferencji, kongresów i eventów w ciekawy i nietypowy sposób. Rozwinięcie kompetencji i określenie predyspozycji do planowania, przygotowywanie oraz realizowania i koordynowania wydarzeń.
Zajęcia koncentrują się przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu meeting plannera, jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Program został przygotowany przez ekspertów-praktyków, przedstawicieli branży spotkań. Dzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy pozyskiwaniu oraz organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Szkolenia w edycji wiosennej Akademii SKKP:
5.03.2020, Lublin - Profesjonalna organizacja konferencji od A do Z
26.03.2020, Gdynia – Profesjonalna organizacja konferencji od A do Z 
2.04.2020, Toruń – Rola współpracy środowiska naukowego, administracyjnego i biznesowego w celu pozyskiwania kongresów i konferencji do destynacji   
16.04.2020, Warszawa – Nowe trendy w turystyce biznesowej 
30.04.2020, Poznań - Profesjonalna organizacja konferencji od A do Z 
7.05.2020, Wrocław – Profesjonalna organizacja konferencji od A do Z 
14.05.2020, Kraków – Zrównoważone wydarzenia - Positive Events Impact 

Akademia SKKP, w ramach celów statutowych stowarzyszenia, szkoli także ze  standardów etycznych, zawodowych i jakościowych. Przekazana wiedza zostanie zweryfikowana przez warsztatowców, a po pozytywnej ocenie  podmiot dostanie  akredytację SKKP.

Co nas wyróżnia:

 1. AKREDYTACJA - Podmiot otrzymuje akredytację SKKP  
 2. MIĘDZYNARODOWOŚĆ - Wykorzystujemy know how międzynarodowych organizacji, takich jak ICCA (International Congress and Convention Association), PCMA (Professional Convention Management Association ),  AAE (Association of Association Executives)
 3. INNOWACYJNOŚĆ - Kreatywne podejście do tematów i nowoczesne techniki warsztatowe
 4. CASE STUDIES - Każdy blok tematyczny i część teoretyczna jest poprzedzona praktycznymi przykładami ze świata  
 5. DOPASOWANIE DO POTRZEB - Każde szkolnie jest „szyte na miarę”, gdyż  przed szkoleniem  obiekt otrzymuje ankietę do wypełnienia, która pomaga wykładowcom w określeniu konkretnych potrzeb klienta i dostosowaniu do nich zakresu tematycznego szkolenia
 6. WYKŁADOWCY - Każde szkolenie jest prowadzone przez dwóch doświadczonych szkoleniowców – praktyków, co pozwala na interesujący sposób prowadzenia warsztatów.
Szkolenia podzielone są na 4 następujące sektory w zależności od grupy docelowej:
 • Marketing destynacji – szkolenia dla CVBs, DMCs i innych podmiotów, zajmujących się promocją miast i regionów także z  sektora administracyjnego i naukowego
 • Zarządzanie spotkaniami – szkolenia dla PCO
 • Wsparcie spotkań i transport – szkolenia dla poddostawców -  firm wspomagających organizację konferencji -  takich jak dostawcy multimediów, transport, catering  i inne
 • Obiekty – szkolenia dla hoteli i obiektów konferencyjnych

Przykładowe moduły:
 1. Wprowadzenie do segmentu Meetings & Events:
 2. Czynniki decydujące o sukcesie sprzedaży Meetings & Events:
 3. Jak przygotować ofertę dla sektora Meetings & Events:
 4. Klient korporacyjny versus klient stowarzyszeniowy.
 5. Rynek stowarzyszeniowy na świecie - dlaczego warto ubiegać się o imprezy stowarzyszeniowe.
 6. Rola współpracy środowiska naukowego, administracyjnego i biznesowego w celu pozyskiwania kongresów i konferencji do destynacji.
 7. Aktywne pozyskiwanie klientów stowarzyszeniowych przez hotele - modele i narzędzia
 8. Event jako narzędzie wsparcia sprzedaży
Możliwość zamówienia dodatkowych modułów:
 1. Jak napisać ofertę (bid), żeby wygrać kongres. Level I & II
 2. Współpraca międzynarodowa. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami. Skuteczny networking
 3. Efektywny udział w targach
 4. Jak przygotować się do i przeprowadzić wizytę kontrolną przed podjęciem decyzji o kongresie (site visit)
 5. Meeting Planning, czyli organizowanie spotkań zbiorowych
 6. Nowe trendy w organizacji konferencji międzynarodowych
 7. Dane statystyczne w przemyśle spotkań – dlaczego są ważne
 8. Generacja X,Y,Z
Co o nas mówią:
„Bardzo wysoko oceniam warsztaty prowadzone w ramach Akademii SKKP, w których miałam okazję uczestniczyć w Lublinie.  W czasie warsztatów treści przekazywane są w sposób bardzo atrakcyjny i dostępny, z omówieniem konkretnych przykładów działań i realizacji, omówienia zarówno sukcesów, jak i porażek ale też niebezpieczeństw czyhających na organizatorów dużych konferencji. Dzięki warsztatom pogłębiłam swoją wiedzę, którą mam nadzieję wykorzystywać w swoje pracy zawodowej w przyszłości” - Agnieszka Zaręba Pliszko, Współwłaściciel Travel Experience.

Wykładowcami Akademii SKKP są Anna Górska i Anna Nowakowska, od lat związane z przemysłem spotkań w różnych jego strukturach.

W celu uzyskania szczegółowej propozycji oferty szkoleniowej AKADEMII SKKP napisz do nas maila, w odpowiedzi wyślemy naszą  prezentację.

Kontakt: akademia@skkp.org.pl