Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

SKKP otrzyma dofinansowanie z MSiT

Projekt SKKP "Budowa sieci marek turystyki biznesowej w Polsce - Meet in Poland – wraz z działaniami promocyjnymi" znalazł się na krótkiej liście dofinansowanych zadań publicznych na rok 2017 w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wśród 11-stu zadań, które w tym roku otrzymają wsparcie finansowe z ministerstwa, projekt SKKP jest jedynym z obszaru turystyki biznesowej. Projekt budowy sieci marek terytorialnych turystyki biznesowej pod marką parasolową „Meet in Poland” ma na celu stworzenie spójnego pod względem wizerunkowym i merytorycznym produktu: Międzynarodowe Kongresy i Konferencje w Polsce,  bazującego na wytycznych Strategii Rozwoju Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2015-2020 Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” powstałej również w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Projekt  „Meet in Poland” będzie projektem pilotażowym, realizowanym w wybranych 5 miastach, w latach następnych projekt będzie mógł być zaimplementowany w  kolejnych.  Projekt przewiduje zaangażowanie kluczowych dostawców przemysłu spotkań w Polsce – członków SKKP do stworzenia marek terytorialnych i podjęcie działań promocyjnych zmierzających do skutecznego pozyskiwania międzynarodowych kongresów. W pierwszej fazie projektu przewidujemy zidentyfikowanie i zweryfikowanie dostawców przemysłu spotkań w Polsce w wybranych miastach, budowę sieci dostawców i stworzenie produktu markowego dla danego regionu w oparciu o potrzeby i wytyczne lokalnych Ambasadorów Kongresów Polskich, jak i Convention Bureaux, a następnie przeprowadzimy działania promocyjne marek „Meet in Poland”  dedykowane do Ambasadorów Kongresów Polskich obecnych, jak i przyszłych, którzy mają wpływ na  wybór destynacji kongresowych w międzynarodowych stowarzyszeniach. Dzięki upowszechnianiu marek wobec Ambasadorów Kongresów Polskich, jak i wyposażeniu ich we właściwe narzędzia komunikacji, cel projektu jakim jest zwiększenie rozpoznawalności Polski jako destynacji MICE wśród międzynarodowych stowarzyszeń i organizatorów kongresów oraz zwiększenie ilości wydarzeń organizowanych w Polsce przez międzynarodowe stowarzyszenia zostanie osiągnięty.

Dodaj komentarz

Zaloguj się lub zarejestruj aby dodawać komentarze!

e-mail: biuro@skkp.org.pl