Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Sieciowa współpraca w sektorze MICE

W ramach VIII Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu w dniach 7-9.12. odbył się panel poświęcony  sieciowej współpracy w sektorze MICE, w dyskusji panelowej wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, jak i organizacji turystycznych, reprezentujących samorząd terytorialny. Taki przekrój panelistów pozwolił na omówienie różnych aspektów tego samego problemu, czyli jak efektywniej pozyskiwać międzynarodowe targi i kongresy, i jak wykorzystać je do budowania wizerunku miasta. Paneliści byli zgodni co do kompetencji i zakresu działań poszczególnych podmiotów sektora MICE w procesie pozyskiwania i realizacji wydarzeń. Wszyscy podkreślili, że współpraca sieciowa najlepiej działa na etapie realizacji wydarzenia, wszyscy partnerzy współpracują z organizatorem zgodnie ze swoimi kompetencjami i w zakresie określonym przez organizatora. Natomiast na etapie pozyskiwania wydarzeń uznali, że współpraca sieciowa jest słaba, o ile jeszcze  obiekty kongresowo-targowe czy PCO's współpracują z lokalnymi Convention Bureaux, które z założenia powinny być liderami w tym procesie,  to hotele czy firmy cateringowe, które są jednymi z głównychbeneficjentów zorganizowanego w mieście wydarzenia nie chcą się włączaćdo współpracy przed pozyskaniem takiego wydarzenia.  Często obiekty czy PCO’s same aplikują z organizatorem o pozyskanie wydarzenia, angażując własne środki, a przecież korzyści  wizerunkowe z pozyskanego  wydarzenia będzie mieć miasto, a korzyści finansowe także inni partnerzy - dostawcy usług. Zdarza się też nierzadko, że przedsiębiorcy oczekują wyłącznie od samorządu terytorialnego wsparcia finansowego, a sami są bierni do momentu pozyskania wydarzenia.  Dlatego podejmowane są próby w ramach regionalnych organizacji turystycznych do integrowania środowiska i tworzenia programów wsparcia, które w obecnych czasach dużej konkurencji, są niezbędne, aby takie działania zakończyły się sukcesem. W Krakowie np. program wsparcia został przygotowany we współpracy wszystkich interesariuszy - tj. Convention Bureau, PCO’s, obiekty kongresowo-targowe, hotele, restauracje, przewoźnicy -  na zasadach partnerskiej współpracy. Na koniec panelu dyskutowano nt budowania marki miasta na międzynarodowym rynku spotkań. Ze względu na brak czasu, temat został  tylko zainicjowany, paneliści uznali, że w tych działaniach liderami powinny być samorządy terytorialne poprzez konsekwentne realizacje określonych strategii marketingowych dla miasta i regionu.

Relacja z GET i fotogaleria >>

 

Dodaj komentarz

Zaloguj się lub zarejestruj aby dodawać komentarze!

e-mail: biuro@skkp.org.pl