Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Okrągły stół był potrzebny, choć w branży MICE nie mam kantów

W dniu 24 stycznia 2013 r. przedstawiciele czterech organizacji działających w branży spotkań w Polsce spotkali się na wspólnej debacie. Prezesi SKKP, MPI Poland Club, SOIT i SBE rozmawiali o tym, jak współpracować dla wspólnego dobra.
Prowadzący debatę Sławomir Wróblewski zaapelował o stworzenie w Polsce ruchu promocji spotkań - przedstawiania ich ważnej roli, jaką pełnią w gospodarce, na wzór amerykańskiego programu "Keep America Meeting". Ponadto zaapelował o wykorzystanie potencjału dla inicjowania konferencji, jaki posiadają agencje rządowe, w tym programy wymiany osobowej, a także umowy międzynarodowe takich instytucji jak Polska Akademia Nauk i poszczególne miasta, np. w ramach umów partnerskich. Wskazał, że znaczne rezerwy do wykorzystania znaleźć można w poszczególnych częściach rynku spotkań: rynku korporacyjnym, rynku stowarzyszeń oraz instytucji publicznych. Powinno się naciskać, aby w budżetach licznych instytucji promujących Polskę uwzględniać promocję rynku turystyki biznesowej. Trzeba też lepiej wykorzystać potencjał PARP i kończące się fundusze unijne. Wróblewski stwierdził również, że jednym z podstawowych celów SKKP jest lobbing w tych instytucjach, aby wypełniały statutowe zapisy i kontakty międzynarodowe poprzez organizację większej liczby konferencji. Ustępujący prezes SKKP Piotr Wilczek dodał, że oprócz wywierania wpływu na instytucje, SKKP ma na celu także edukację branży i promocję jej usług w kraju i za granicą. Wilczek zaapelował o wspólną promocję polskiego produktu konferencyjnego poza Polską, zwrócił także uwagę na konieczność wypracowania wspólnego słownika branżowego, który usystematyzowałby niejasne pojęcia, którymi posługują się ludzie pracujący w branży.
Wojciech Liszka, prezes MPI Poland, podkreślił że ta organizacja skupia się na edukacji branży i przyciąganiu do niej młodych ludzi. Liszka zaproponował stowarzyszeniom zorganizowanie pod koniec marca 2013 roku tygodnia spotkań branżowych pod nazwą "Meetings Week". Szczegóły tego przedsięwzięcia zostaną wyklarowane podczas dalszych rozmów z członkami innych stowarzyszeń.
Michał Czerwiński z SOIT stwierdził, że celem jego organizacji jest promocja efektywnych programów wsparcia sprzedaży w korporacjach. Zachęcał do włączenia się innych stowarzyszeń do tego dzieła, ponieważ przedstawiony przez niego "program wspierania sprzedaży" łączy różne aspekty rynku spotkań - rozpoczyna go duża konferencja (kick-off meeting) w polskim hotelu, następnie przez około 8 miesięcy trwa program wsparcia sprzedaży, który kończy sie wyjazdem incentive. Prezes SOIT stwierdził, że jest to droga promocji branży, jaką jego organizacja jest zainteresowana, ponieważ dowodzi ona skuteczności eventów jako narzędzia biznesowego. Jego zdaniem przedstawiciele korporacji nie zrezygnują z imprez, jeśli będą widzieć w nich źródło zwiększenia zysków a nie koszt o niejasnych celach.
Na koniec spotkania prezes SBE, Andrzej Bagniuk zgodził się z tezą o konieczności promocji spotkań, jako efektywnego narzędzia biznesowego. Zapowiedział też nową inicjatywę SBE, jaką mają być cykliczne spotkania "Event Camp", z których pierwsze będzie włączone do „Meetings Week".
[Wykorzystano tekst i zdjęcia relacji w portalu Konferencje.pl - M.Stradomski]

 

Dodaj komentarz

Zaloguj się lub zarejestruj aby dodawać komentarze!

e-mail: biuro@skkp.org.pl