14 września 2017 w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się tegoroczna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Do grona 215 Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło nowych 17 postaci, głównie ze świata nauki, które przyczyniły się do rozwoju przemysłu spotkań w Polsce. Uroczysta gala to spotkanie Ambasadorów z kapitułą, organizatorami programu oraz przedstawicielami branży spotkań.
Program Ambasadorów Kongresów realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i ma na celu wyróżnienie osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują organizację kongresów dla Polski. Reprezentując nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych, Ambasadorowie Kongresów wykorzystują swoje szerokie i znaczące kontakty do promocji Polski, jej kultury a także zdobyczy naukowych.
Wydarzenie nawiązywało do projektu kulturalnego „Kraków – miasto Stanisława Wyspiańskiego”, który prowadzony jest w związku ze 110. rocznicą śmierci artysty. Motywy charakterystyczne dla jego twórczości były widoczne podczas całej uroczystości. Symbolicznym nawiązaniem do idei Wyspiańskiego było także połączenie laserowe pomiędzy ICE Kraków i Wawelem, gdzie Wyspiański chciała wystawić Akropolis.
Gości powitali Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji – gospodarz tegorocznej gali oraz organizatorzy programu Ambasadorów Kongresów Polskich – pełniący funkcję prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Patryk Antonik i prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce Anna Jędrocha. W imieniu Kapituły programu, mówiąc o wadze całego projektu, głos zabrał jej przewodniczący prof. dr hab. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej. Gala została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Po raz pierwszy w tym roku Ambasadorowie zostali uhonorowani statuetkami, zamiast dotychczasowych dyplomów.  Innowacją programową również było wygłoszenie laudacji dla nowych Ambasadorów  przez członków Kapituły i krakowskich Ambasadorów Kongresów Polskich, nagrodzonych w latach poprzednich.  
Do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyli:
 • Grzegorz Borowski, Fundacja infoShare
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
 • Czesław Lang, Lang Team Sp. zo.o.
 • prof. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska
 • prof. dir hab. Józef Modelsk, Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM
 • Andrzej Ociepa, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marek Pajek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, UJ CM Instytut Pediatrii
 • dr inż. Włodzimierz Strupiński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
 • dr n. med. lek. stom. Maciej Żarow, Dentist
 • dr hab. Jolanta Żyśko, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Spośród 17 tegorocznych laureatów trzy  osoby reprezentują miasta Lublin i Kielce. Są to miasta, które po raz pierwszy zgłosiły swoich kandydatów w Programie AKP. Dla Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce jest to bardzo ważne, ponieważ w ramach realizacji zadania publicznego „Meet in Poland’, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zamierza powołać nowe Kluby Ambasadorów Kongresów Polskich, właśnie w Lublinie i Kielcach, także w Katowicach. Będzie również kontynuować i wspierać działania Krakowskiego i Warszawskiego Klubu Ambasadorów, oferując  wsparcie w pozyskiwaniu kolejnych kongresów dla polskich miast.
Na tym koniec nowości, podczas wieczoru przedstawiciele Kapituły zapowiedzieli inaugurację nowej kategorię w programie AKP, a mianowicie – Mecenasa Kongresów Polskich.
Wyróżnienie za największy międzynarodowy kongres zorganizowany w 2016 roku otrzymały firmy Ecactus i Międzynarodowe Targi Poznańskie  za  organizację Światowego Kongresu Dentystycznego FDI, który odbył się w Poznaniu.
Na zakończenie oficjalnej części Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, Małgorzata Przygórska-Skowron, kierownik Kraków Convention Bureau, wręczyła certyfikaty rekomendacji dla Profesjonalnych Organizatorów Kongresów oraz Organizatorów Podróży Motywacyjnych, działających w Krakowie i Małopolsce firmom: PCO: Jordan Group, DMC Poland, A05, Konrad Kozioł Organization, Mazurkas Congress & Conference Management, Promenada, Symposium Cracoviense, Targi w Krakowie i DMC: Intercrac DMC, DMC Poland, Exprofesso, Mazurkas DMC Poland, Jordan Group, Jan-Pol DMC Poland.
Finałem gali był uroczysty koncert Stanisława Soyki i Cracow Singers. Na kolejną Galę Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich, zaprosił Jan Mazurczak, prezes Poznań Convention Bureau.