Meetings Week Poland to cykl konferencji i spotkań poświęconych usługom  konferencyjno-eventowym,  promującym znaczenie przemysłu spotkań w Polsce i wpierającym ten sektor usług.  Pięć dni to osiem różnych wydarzeń przygotowywanych przez wiodące stowarzyszenia branżowe. Meetings Week Poland organizowany jest po raz szósty. Do udziału w wydarzeniach organizatorzy zapraszają nie tylko przedstawicieli  z branży spotkań, ale też wszystkich obecnych i potencjalnych klientów – planistów konferencji i zleceniodawców eventów, a także media i sojuszników z instytucji otoczenia biznesowego oraz osoby odpowiadające za rozwój miast i regionów. Jest to jedyne takie wydarzenie, podczas którego można zdobyć bezcenne kontakty biznesowe i towarzyskie, zdobyć wiedzę na temat rynku przemysłu spotkań, jak i poznać trendy i nowe kierunki rozwoju branży. Aktywni uczestnicy mogą stać się wpływowymi reprezentantami swojej organizacji czy firmy w środowisku branżowym. W tym roku organizatorzy kładą nacisk na networking, korzystając z aplikacji mobilnej będzie można umówić się na spotkanie w specjalnie przygotowanej Strefie B2B, czy na stoisku partnera.  Organizatorzy zachęcają też do inicjowania na social mediach dyskusji o problemach i wyzwaniach naszego środowiska, bo rok bieżący wprowadza wiele zmian w obowiązujących przepisach.
Cele Meetings Week Poland:
  • Zademonstrowanie skali branży spotkań w Polsce, jej znaczenia dla gospodarki oraz skupienie w jednym czasie osób z całego środowiska
  • Wytyczanie kierunków rozwoju i promocji turystyki biznesowej, doskonalenie kadr i wspieranie edukacji pozaformalnej w branży przemysłu spotkań
  • Wymiana opinii i prezentacja dobrych praktyk,  istotnych dla przyszłości profesjonalistów odpowiadających za realizację różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i kongresów.

W ramach MWP 2018 nasze stowarzyszenie zorganizowało w dniu 22 marca 2018 XVIII Europejską Akademię Organizatorów i Planistów Konferencji i Kongresów pt  ”Nowe regulacje w organizacji spotkań”
Rok 2018 wprowadza wiele  nowych  albo zmienionych regulacji prawnych i finansowych dla organizatorów spotkań, ale także w szerszej skali dla wszystkich polskich przedsiębiorców i temu była poświęcona 18-ta Akademia SKKP.
W lipcu 2018 zacznie obowiązywać nowa ustawa o imprezach turystycznych  i powiązanych usługach turystycznych, którą mogą zostać objęci organizatorzy spotkań i podróży biznesowych.Od maja 2018 musimy wdrożyć RODO, zmiany w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych są duże względem tych obecnie obowiązujących przepisów. Nie będzie można domyślnie zaznaczać okienek ze zgodą na przetwarzanie danych.  Nie będzie można uzależniać pobierania gratisów od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Ile celów przetwarzania danych tyle klauzul informacyjnych i oddzielnych zgód. Nie będzie można  profilować klientów po takich cechach,  jak wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód i wysyłać im spersonalizowanych ofert. Również w roku 2018 zacznie obowiązywać certyfikacja INFARMY, program, który w roku 2017 prowadzony był przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm  Farmaceutycznych INFARMA  pilotażowo, od nowego roku jest powszechnie obowiązujący dla wszystkich organizatorów szkoleń i konferencji dla przedstawicieli zawodów medycznych. W tym roku czekają nas również zmiany w przepisach finansowych, najprawdopodobniej od kwietnia 2018 będziemy zmuszeni mieć dwa konta bankowe – podstawowe i do VAT, Minister Finansów wprowadza „splitpayment”, na zasadzie dobrowolności, ale to nabywcy naszych usług będą decydować o tym jak będą nam płacić za nasze usługi, jakie mogą być tego konsekwencje ? Zaproszeni przez SKKP eksperci wskazali najważniejsze obszary zmian, na które będziemy musieli zwrócić uwagę w naszej działalności gospodarczej.

Na program  całego wydarzenia Meetings Week Poland 2018 złożyły się:
19 marca 2018 - Konferencja: Poland Meeting Destination (Warsaw Voice),
20 marca 2018 - Konferencja: Zalety i metody wizualizacji eventu (SBE),
21 marca 2018 - Konferencja: Best Practice Day (SOIT/SITE),
22 marca 2018 - Nowe regulacje w organizacji spotkań (SKKP)
22 marca 2018 - Spotkanie Convention Bureaux (POT),
23 marca 2018 - Future Leaders Forum Warsaw (SGTiR),
23 marca 2018 - Forum Obiektów (MPI Poland),
23 marca 2018 - Gala MP Power Awards (Meetingplanner.pl)