Tradycyjnie, jako co roku, tym razem w Poznaniu odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich oraz poprzedzająca Galę  konferencja towarzysząca   Poznań Meetings Challenge. Obydwa wydarzenia miały miejsce w dniu 27 września 2018 w salach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas konferencji dyskutowano o obecnej sytuacji oraz przyszłości branży spotkań w Poznaniu, jak i w ogólnopolskim aspekcie, o roli sponsoringu w organizacji spotkań.  Prezentację wprowadzającą przedstawiła Teresa Buczak – dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej, która omówiła na podstawie Raportu Przemysł  Spotkań i Wydarzeń w Polsce, jak wygląda sytuacja Poznania względem innych miast polskich na rynku przemysłu spotkań. I tak , stwierdziła, że Poznań jest jednym z najlepiej rozwijających się ośrodków przemysłu spotkań w kraju, znajduje się na trzecim miejscu w Polsce wśród miast organizujących najwięcej międzynarodowych spotkań wg statystyk ICCA, zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby siedzib firm z kapitałem zagranicznym, posiada 30 bezpośrednich połączeń lotniczych z miastami w Europie i Azji, do roku 2020 powiększy się liczba pokoi w sieciowych hotelach o ponad 1000. W Poznaniu w roku 2017 zorganizowano łącznie 2389 wydarzeń, co daje trzecie miejsce po Warszawie i Krakowie , w tym 60 % to konferencje i kongresy, a około 4 % to targi i wystawy. Jednak pod względem liczby uczestników to prym wiodą targi i wystawy, które skupiły 790.000 uczestników, a kongresy i konferencje 210.000.  Największa liczba wydarzeń w Poznaniu była dedykowana branżom ekonomiczno-politycznej i medycznej. Chętniej niż w większości innych miast spotkania i wydarzenia organizowały tutaj stowarzyszenia (dwukrotnie więcej niż w skali całego kraju). Poznań jest miastem cieszącym się największym zainteresowaniem wśród rekomendowanych organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych  do realizacji wydarzeń.

Po prezentacji panel dyskusyjny pt Przyszłość branży spotkań w Poznaniu – synergia czy konkurencja ? poprowadził Juliusz Kłosowski – dyrektor generalny Warsaw Voice. W panelu wzięli udział : Przemysław Trawa – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Eliza Kozica-Kamińska – dyrektor sprzedaży Concordia Design, Małgorzata Kalinowska Klimek – dyrektor Novotel Poznań Centrum i Wojciech Mania w zastępstwie Jana Mazurczaka – Poznań Convention Bureau.  Paneliści zgodnie postawili tezę oczywistą dla branży: synergie dominują i dominować powinny, na co wskazują doświadczenia branży w całym świecie.  Jednak konkurencja jest obecna, interesariusze przemysłu spotkań muszą zidentyfikować problemy i korzyści ze współpracy i wypracować spójną wizję i plan działań.  Poznań to 100 lat tradycji targowych, ten wizerunek miasta targowego jest dominujący, na organizacji dużych wydarzeń targowych zarabiają wszyscy przedsiębiorcy w branży spotkań, ale też duże wydarzenia mają negatywny wpływ na wizerunek miasta , np. zakorkowane ulice, przepełniona komunikacja czy bardzo wysokie ceny hoteli podczas tych wydarzeń, co odstrasza innych mniejszych organizatorów. Paneliści podkreślili także, że jest potrzeba jeszcze ściślejszej współpracy wszystkich podmiotów,  zainteresowanych rozwojem przemysłu spotkań, zarówno przy pozyskiwaniu wydarzeń, jak i w zakresie edukacji na rzecz większej świadomości uczestników rynku nt. znaczenia tego sektora dla miejskiej gospodarki. Chcieliby, aby w działaniach promocyjnych oprócz miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich partycypowały również małe firmy i hotele, bo wszyscy z promocji i realizacji wydarzeń czerpią korzyści.

Drugi panel, pt. Mecenas kongresów – rola sponsoringu w organizacji kongresów, moderowała Paula Fanderowska - wiceprezes SKKP, zastępca dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków. W panelu uczestniczyli: Katarzyna Cioch – dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, prof. Marek Pawełczyk – przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Krzysztof Paradowski – CEO w Concept Music Art, Anna Jędrocha – prezes SKKP, prezes Symposium Cracoviense.  Podczas poznańskiej Gali AKP po raz pierwszy zostali uhonorowani Mecenasi Kongresów, stąd temat tego panelu, który miał na celu podkreślić rolę partnerów - sponsorów w organizacji wydarzeń, jak i przedstawić organizatorom tych wydarzeń, jakie szanse dla nich stwarza dobra współpraca z partnerami. Wyznacznikiem dobrej współpracy z partnerem – sponsorem jest synergia marek. Paneliści zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak poszukiwać partnera? Według jakich kryteriów? Jak dopasowywać markę partnera do wydarzenia? A może jest odwrotnie i to partnerzy poszukują odpowiednich wydarzeń, z którymi chcą połączyć swoje marki ?
O takim dopasowaniu marki partnera do kongresu można mówić w przypadku współpracy Adamedu (Mecenas Kongresów 2018) z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej, o której to współpracy mówiła Katarzyna Cioch. Towarzystwo podjęło współpracę długofalową w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”. Projekt miał na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób naczyniowych, o kampanii usłyszało prawie 10 mln Polaków, finał akcji miał miejsce podczas kongresu PTChN, którego oczywiście firma Adamed była partnerem.
Krzysztof Paradowski (również Mecenas Kongresów 2018) z krakowskiej firmy Concept Music Art opowiedział o roli swojej firmy w projektowaniu  i realizacji  Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Krakowie w roku 2017.  Partner Gali zaangażował się koncepcyjnie, przygotowując kreację całego wydarzenia, służył swoją wiedzą i doświadczeniem podczas przygotowań i realizacji, obsłużył technicznie Galę udostępniając swoje zasoby sprzętowe i ludzkie. Wszystkie świadczenia  przekazane były w formie barteru, w zamian za promocję marki firmy.
Na konferencji zabrakło reprezentanta trzeciego laureata tytułu Mecenas Kongresów 2018, ale moderator wspomniała też o nim, ponieważ firma Fortum Power and Heat Polska, jako sponsor zainwestowała środki w nowe wydarzenie na rynku spotkań - konferencję Open Eyes Economy, obdarzając organizatora dużym zaufaniem. Sponsor podjął ryzyko pokazując swoją markę  w projekcie nowym, gdzie nie było jeszcze wiadomo, czy i kiedy wydarzenie osiągnie sukces.
Prof. Marek Pawełczyk z perspektywy organizatora kongresów potwierdził, że jego środowisko naukowe jest przygotowane na współpracę z sektorem biznesu, czego dowodem jest np. Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, którego program przygotowywany jest  wspólnie przez sektor nauki, sektor biznesu i samorząd. Natomiast Anna Jędrocha, jako reprezentant PCO  potwierdziła, że bardzo często musi występować w roli mediatora, gdyż organizatorzy kongresów nie chcą dopuścić  sponsora czy partnera do współdecydowania o programie wydarzenia, a z drugiej strony sponsorzy nie chcą już dłużej przekazywać środków nie mając wpływu na tenże program.  Często organizatorzy narzekają na brak środków  finansowych, ale nie chcą spojrzeć na ten problem z punktu widzenia sponsora, tylko stawiają konkretne oczekiwania finansowe wobec PCO. Reasumując wszystkie wystąpienia w tym panelu potwierdzają, że tylko partnerstwo przynoszące korzyści dla organizatora i sponsora zakończy organizację wydarzenia sukcesem merytorycznym i finansowym.

Wieczorem w tym samym dniu odbyła się 18-ta uroczysta Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Sali Ziemi  Międzynarodowych Targów Poznańskich.  więcej >>

Program     Galeria