W ramach realizacji zadania w konkursie "Małopolska Gościnna" Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce zorganizuje cztery miksery biznesowe o charakterze spotkań promocyjno-warsztatowych z udziałem przedsiębiorców małopolskich reprezentujących sektor turystyki biznesowej w czterech różnych miastach Polski: Warszawa, Łódź, Katowice i Wrocław (miasta na liście rezerwowej Poznań i Lublin) pod hasłem przewodnim „Małopolska – rynek spotkań biznesowych”. Do udziału w mikserach zaproszeni zostaną w poszczególnych miastach przedstawiciele  korporacji mających siedziby w tych miastach, przedstawiciele uczelni, organizujących konferencje i spotkania naukowe oraz przedstawiciele lokalnych agencji eventowych   i firm incentive travel. W każdym mikserze weźmie udział min.15 przedsiębiorców z Małopolski, reprezentujących organizatorów spotkań, agencje eventowe i incentive  oraz obiekty biznesowe, po stronie zaproszonych nabywców – min. 15  osób oraz 2 przedstawicieli Województwa Małopolskiego, 1 przedstawiciel Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 1 przedstawiciel Krakow Convention Bureau oraz 1 przedstawiciel SKKP. Łącznie w czterech spotkaniach weźmie udział max. 160 osób.  Każdy mikser biznesowy będzie podzielony na trzy części:
1. Prezentacja oferty turystyki biznesowej Małopolski
2. Spotkania warsztatowe B2B małopolskich przedsiębiorców z przedstawicielami korporacji, uczelni i agencji
3. Networking połączony z poczęstunkiem
Do przeprowadzenia naboru uczestników mikserów biznesowych, jak i zorganizowania spotkań w 4 wybranych miastach  i opracowania szczegółowego programu tych spotkań wraz z przygotowaniem prezentacji promocyjnej zostanie wybrana firma w drodze konkursu ofert spośród członków SKKP.   Nabór uczestników mikserów będzie przeprowadzony w sposób jawny, udział w nich będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych, pod warunkiem prowadzenia działalności w zakresie turystyki biznesowej. Dla uczestników zaproszonych po stronie potencjalnych nabywców przygotowane zostaną zestawy promocyjne (zawierające gadżety lub przysmaki regionalne z Małopolski).

Z jednej strony rynek turystyki biznesowej w Małopolsce  jest rozproszony, nierzadko konkurujący wewnętrznie, a z drugiej strony dysponuje  doskonałą infrastrukturą i posiada  niezwykle atrakcyjny produkt turystyki biznesowej. W ogromnej mierze działania promocyjne małopolskich przedsiębiorców kierowane są na rynki zagraniczne, co jest zrozumiałe ze względu na pozycję Krakowa i Małopolski w turystyce międzynarodowej. Niemniej jednak Małopolska ma potencjał i możliwości pozyskania klientów biznesowych z innych regionów kraju. Duże miasta , w których skupiają się duże korporacje, organizujące wiele wydarzeń dla pracowników i klientów, uczelnie skupiające organizatorów konferencji naukowych, a wokół nich agencje eventowe i incentive mogą stać się klientami małopolskich przedsiębiorców, organizując w regionie Małopolski  spotkanie naukowe czy wydarzenie biznesowe.  SKKP wybrało cztery miasta, w których dostrzega potencjał i planuje zorganizować miksery biznesowe i są to: Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław.