W ramach realizacji zadania w konkursie "Małopolska Gościnna" Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce zorganizuje cztery miksery biznesowe o charakterze spotkań promocyjno-warsztatowych z udziałem przedsiębiorców małopolskich reprezentujących sektor turystyki biznesowej w czterech różnych miastach Polski: Warszawa, Łódź, Katowice i Wrocław pod hasłem przewodnim „Małopolska – rynek spotkań biznesowych”. Do udziału w mikserach zaproszeni zostaną w poszczególnych miastach przedstawiciele  korporacji mających siedziby w tych miastach, przedstawiciele uczelni, organizujących konferencje i spotkania naukowe oraz przedstawiciele lokalnych agencji eventowych   i firm incentive travel. W każdym mikserze weźmie udział min.15 przedsiębiorców z Małopolski, reprezentujących organizatorów spotkań, agencje eventowe i incentive  oraz obiekty biznesowe, po stronie zaproszonych nabywców – min. 15  osób oraz 2 przedstawicieli Województwa Małopolskiego, 1 przedstawiciel Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 1 przedstawiciel Krakow Convention Bureau oraz 1 przedstawiciel SKKP. Łącznie w czterech spotkaniach weźmie udział max. 160 osób.  Każdy mikser biznesowy będzie podzielony na trzy części:
1. Prezentacja oferty turystyki biznesowej Małopolski
2. Spotkania warsztatowe B2B małopolskich przedsiębiorców z przedstawicielami korporacji, uczelni i agencji
3. Networking połączony z poczęstunkiem
Nabór uczestników mikserów prowadzony w sposób jawny i trwa do dnia 28 września 2018, udział w nich jest  otwarty dla wszystkich zainteresowanych, pod warunkiem prowadzenia działalności w zakresie turystyki biznesowej na terenie Małopolski.

Z jednej strony rynek turystyki biznesowej w Małopolsce  jest rozproszony, nierzadko konkurujący wewnętrznie, a z drugiej strony dysponuje  doskonałą infrastrukturą i posiada  niezwykle atrakcyjny produkt turystyki biznesowej. W ogromnej mierze działania promocyjne małopolskich przedsiębiorców kierowane są na rynki zagraniczne, co jest zrozumiałe ze względu na pozycję Krakowa i Małopolski w turystyce międzynarodowej. Niemniej jednak Małopolska ma potencjał i możliwości pozyskania klientów biznesowych z innych regionów kraju. Duże miasta , w których skupiają się duże korporacje, organizujące wiele wydarzeń dla pracowników i klientów, uczelnie skupiające organizatorów konferencji naukowych, a wokół nich agencje eventowe i incentive mogą stać się klientami małopolskich przedsiębiorców, organizując w regionie Małopolski  spotkanie naukowe czy wydarzenie biznesowe.  SKKP wybrało cztery miasta, w których dostrzega potencjał i planuje zorganizować miksery biznesowe i są to: Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław.

Formularz zgłoszeniowy:
/conf-data/skkporg/files/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy_B2B%20SKKP(1).docx
 
Regulamin projektu:
/conf-data/skkporg/files/Regulamin-uczestnictwa-w-B2B_SKKP.docx