Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Ambasadorzy Kongresów Polskich 2015

Przemysł spotkań jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna doceniła ten fakt powołując w 2002 roku w swoich strukturach Poland Convention Bureau. Zadaniem Poland Convention Bureau POT jest promowanie Polski jako atrakcyjnej destynacji dla międzynarodowego przemysłu spotkań. W tym celu Poland Convention Bureau wykorzystuje takie formy promocji jak: udział w międzynarodowych specjalistycznych targach, publikacja i dystrybucja broszur, katalogów oraz Raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry”, prowadzenie programów rekomendacji i certyfikacji, współpraca międzynarodowa  oraz wizyty studyjne dla organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych oraz dziennikarzy.
Ważnym działaniem, mającym na celu propagowanie przemysłu spotkań, jest prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem "Konferencje i Kongresy w Polsce" Program Ambasadorów Kongresów Polskich, którego celem jest zaangażowanie elit naukowych i ich wsparcie w pozyskiwanie do kraju międzynarodowych konferencji i kongresów.
Cieszymy się, że z roku na rok przybywa nowe grono laureatów tego Programu i serdecznie zachęcamy do udziału w jego następnych edycjach.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.
Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.
Podobne programy Ambasadorów Kongresów stosowane są z powodzeniem w wielu krajach świata, jako narzędzie marketingu narodowego.
Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało ponad 200 osób, a w pracach Kapituły Programu uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury. Zadaniem Kapituły Programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują  i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia
Ambasadorzy Kongresów Polskich 2015
1    Prof. dr hab. med. Zbigniew  Bartuzi, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
2    Prof. dr hab. med. Marek Bolanowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu                                                                                                        
3    Prof. dr hab. inż.  Jan Chłopek, Akademia Górniczo-Hutnicza  im. St. Staszica w Krakowie
4    Dr Andrzej Chłopek, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA
5    Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
6    Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
7    Prof. dr hab. med.  Juliusz Jakubaszko, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej  
8    Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Kalarus, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
9    Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10    Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
11    Prof. dr hab. Władimir Mitiuszew , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
12    dr inż. Tomasz Neumann, Akademia Morska w Gdyni
13    Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
14    Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
15    dr  Aleksander Skaliy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
16    Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
17    Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański
18    Prof. dr hab. Jerzy Wiciak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
19    Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
20    Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

e-mail: biuro@skkp.org.pl