Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

XIV Akademia SKKP - Zrównoważone spotkania

Odpowiedzialny biznes, dbałość o środowisko naturalne i społeczność lokalną  to  dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami oraz społecznością lokalną. Światowe trendy i wymagania , jakie stawiają klienci, szczególnie korporacyjni ,  skłaniają polską branżę przemysłu spotkań do zmiany sposobu prowadzenia firmy i jej działalności. Niska świadomość - a często nawet jej brak-  oczekiwań w zakresie „zrównoważonych spotkań”  obniża atrakcyjność oferty polskich hoteli, obiektów konferencyjnych,  dostawców usług konferencyjnych na rynku nie tylko międzynarodowym, ale i krajowym. Większość zmian prospołecznych i prośrodowiskowych nie wymaga wysokich nakładów finansowych, a tylko właściwej edukacji, którą  zapewni tegoroczna edycja  Akademii SKKP.
Tegoroczna XIV Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji i Kongresów odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2013 w Bajkowym Zakątku w Guzowym Piecu k/ Olsztyna.

Prelegenci XIV Akademii
Dr Piotr Geise - od 2003 r. nauczyciel akademicki- obecnie w AWF w Poznaniu wcześniej współpracował z innymi uczelniami w kraju (Bydgoszcz, Poznań, Wrocław). Ma za sobą 17-letni pobyt w Niemczech, gdzie przez 12 lat pracował w Berlinie jako reporter (RBB Multikulti i Deutsche Welle). Jest laureatem wyróżnienia w Polsko-Niemieckiej Nagrodzie Dziennikarskiej (2003 r.). Specjalizuje się w problematyce socjologii turystyki, stereotypach, różnicach międzykulturowych, zarządzaniu tekstem i materiałem wizualnym w turystycznych materiałach reklamowych i promocyjnych (socjologia wizualna) jak też niemieckim rynkiem turystycznym. Bardziej praktyk, niż akademicki teoretyk. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu socjologii czasu wolnego oraz turystyki kulturowej. Jego teksty (publicystyczne oraz analizy) można znaleźć na łamach takich czasopism branżowych jak „Hospitality”, „Rynek podróży”, „Hotelarz”, „Wiadomości turystyczne” oraz „Świat Hoteli”, czy też „Skrzydlata Polska ”(analizy europejskiego i przede wszystkim niemieckiego rynku lotniczego)
 Gość specjalny – Andrew Walker (webcast), Manager of Events MPI. Absolwent Ryerson University w Toronto, doradca z zakresu sprzedaży i marketingu, zarządzania projektami konferencynymi i programami motywacyjnymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie. Rosnące zainteresowanie Corporate Social Responsibility (CSR) w branży spotkań doprowadziło go do decyzji o specjalizacji w zrównoważonych spotkaniach. W styczniu 2012 r na Uniwersytecie York w Toronto ukończył pogram Master in Environmental Studies (MES), przygotowując pracę badawczą na temat norm zrównoważonego rozwoju spotkań ISO 20121 i APEX / ASTM. Jest aktywnym członkiem Green Meeting Industry Council (GMIC), wiodącej w świecie społeczności poświęconej wyłącznie zrównoważonemu rozwojowi w przemyśle spotkań, od 2002 roku jest członkiem Meeting Professionals International (MPI).
Krzysztof Karasek – Wiceprezes, Sekretarz Generalny SKKP, studia – filologia angielska, UW. W 1987 rozpoczął pracę jako tłumacz i koordynator konferencji w Redakcji Tłumaczeń, Polskiej Agencji Interpress ( obecnie Polska Agencja Informacyjna ). W 1987 roku brał aktywny udział w koordynowaniu tłumaczeń symultanicznych podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce. W 1988 został Kierownikiem Redakcji Tłumaczeń Konsekutywnych i Symultanicznych i pracował jako organizator i koordynator podczas wielu prestiżowych kongresów w całej Polsce. W 1990 roku tworzy BSC Sp z o.o., firmę, która zajmuje się organizowaniem profesjonalnych tłumaczeń symultanicznych i obsługą techniczną kongresów i konferencji. W 1996 roku tworzy BSC Biuro Konferencji, firmę zajmującą się organizacją konferencji i eventów. W 1999 roku BSC zostaję członkiem światowej sieci firm technicznych Congress Rental Network i powstaje BSC Congress Rental Poland. W 2012 roku współtworzy NextGen Meetings, firmę zajmującą się wdrażaniem najnowszych technologii i rozwiązań w branży spotkań.
Jarosław Szczygieł – narodowy koordynator programów Green Key i Blue Flag, propagujących ideę odpowiedzialnego biznesu, pierwszy skierowany jest do branży turystycznej, drugi do samorządów i przedsiębiorców, od roku 2008 pracuje jako audytor środowiskowy dla Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
Anna Jędrocha – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce , przedsiębiorca , od roku 1998 specjalizuje się w kompleksowej organizacji i obsłudze konferencji i szkoleń. Jej firma Symposium Cracoviense posiada certyfikat „Zielone biuro”, a w obsłudze spotkań promuje społeczną odpowiedzialność i slow food. W swojej działalności w Krakowskiej Izbie Turystyki prowadzi dwa projekty związane promocją i komercjalizacją turystyki kulinarnej „Smakowanie Małopolski” i „Karnawał smaków” , których celem jest propagowanie tradycji kulinarnych Małopolski, promocja produktów lokalnych, zdrowej żywności, wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych i rolniczych.  
Agata Gruszecka-Tieśluk - menedżerka ds. zarządzania wiedzą, współpracuje z FOB od marca 2013 roku. Interesuje się problematyką jakości życia, zrównoważonego rozwoju i lokalności, w tym partycypacji obywatelskiej oraz współpracy środowiska biznesowego z trzecim sektorem. Zainteresowania te rozwija w przygotowywanej obecnie pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem dr hab. Urszuli Jareckiej na temat międzynarodowego ruchu kulturowego Slow, promującego sprzeciw się wobec „tyranii chwili” oraz przyspieszenia tempa życia. Nauczycielka akademicka (wykłada w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) i doświadczona koordynatorka projektów społecznych, która wierzy w potęgę łączenia wiedzy z praktyką społeczną. Jako badaczka i ewaluatorka projektów społecznych współpracowała z różnymi środowiskami, w tym z organizacjami pozarządowymi (min. Fundacją Wspólna Droga, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszeniem Mierz Wysoko, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie) i instytucjami badawczymi (min. Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”). Ma również duże doświadczenie w pracy jako trenerka – prowadzi szkolenia między innymi z zarządzania projektami, współpracy grupowej, komunikacji międzykulturowej.
Ewa Wojsławowicz - koordynator programu wolontariatu pracowniczego w City Handlowy, od sierpnia dołącza do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wykształcenie: magister filologii polskiej; absolwentka zarządzania. Z Fundacją Kronenberga związana jest od 2007 r. Zarządza zespołem realizującym Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy. Odpowiedzialna za strategię jego rozwoju, kontakty z wolontariuszami, organizacjami partnerskimi, beneficjentami pomocy oraz kluczowymi menedżerami Citi Handlowy. Prowadzi wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia oraz warsztaty związane ze społecznym zaangażowaniem biznesu. Koordynuje akcje społeczne pracowników Citi Handlowy, w tym te angażujące nawet 1,5 tyś. wolontariuszy. Wcześniej pracowała w organizacjach pozarządowych, ośrodku szkoleniowym oraz wydawnictwach. Prowadziła projekty o charakterze społeczno-kulturalnym zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Obszar zainteresowań CSR: CCI, Ekologia, Wolontariat pracowniczy.
Joanna Pieśluk – PR Manager – Fundacja Aeris Futuro. Absolwentka nauk politycznych i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomywch o kierunku Nowy PR w Wyższej Szkole Europejskiej. Zawodowo od kilku lat zajmuje się PR organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. W obszarze jej zainteresowań znajdują się kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem zarówno w aspekcie środowiskowym jak i społecznym - rozwoju lokalnego, wspierania partycypacji obywatelskiej.
Anula Galewska doradza małym i średnim firmom z branży turystycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju i wychodzenia na rynki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Współpracuje także z GreenGlobeTM, międzynarodowym programem certyfikacji dla turystyki zrównoważonej, jako Audytor na Polskę, Ukrainę i Rosję. Przed założeniem własnej firmy, Anula zdobywała doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania projektami i online marketingu pracując w branży turystycznej i e-commerce. Anula mieszka w Niemczech, skąd czerpie większość swoich “eko” inspiracji.

 

e-mail: biuro@skkp.org.pl