Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Podsumowanie konferencji SKKP na MWP 2015

Przyszłość rynku usług konferencyjnych w Polsce nie jawi się zbyt optymistycznie. Przy zmniejszaniu się zapotrzebowania na imprezy korporacyjne tzw. "towarzyskie",  gdzie sala konferencyjna pełni funkcję drugorzędną, czy perspektywa spadku ilości szkoleń z funduszy unijnych, zadajemy sobie pytanie w jaki sposób skutecznie pozyskiwać klientów biznesowych dla swojego obiektu i jak zoptymalizować proces zarządzania konferencjami i eventami  . Stąd SKKP wraz ze współorganizatorami IRH i PPH&R postanowili w tegorocznej edycji Meetings Week Poland podjąć temat marketingu konferencyjnego i zaprezentować na konferencji, skierowanej do managerów w hotelach i obiektach konferencyjnych, trendy w podaży i popycie rynku przemysłu spotkań.
Liczbę uczestników spotkań w Polsce szacuje się na 5 mln rocznie, a eventy są trzecim najważniejszym kanałem marketingu (obok strony internetowej i email marketingu).  Ale wpływ na rynek spotkań mają czynniki ekonomiczne, a także zmiany technologiczne i pokoleniowe co podkreślał w swojej prezentacji Sławomir Wróblewski. Przedstawił paradygmat kongresu typu Next Generation , w którym istotne znaczenie mają innowacyjność, planowanie celów wg metodologii ROI, wzrost komunikacji i interakcji poprzez wykorzystanie nowych technologii,  pozostając jednocześnie skoncentrowanym na potrzebach konkretnego klienta i zachowując z nim osobiste relacje.
Zbigniew Bugaj z Instytutu Rynku Hotelarskiego omówił oczekiwania nowego pokolenia klientów hoteli, którzy oczekują produktu opartego na emocjach i autentyźmie. Podkreślił, że stare hotele muszą przejść metamorfozę,   żeby sprostać konkurencji.
Prezentacja Ewy Rożnowskiej i Marty Hancock nt Revenue Management w konferencjach wskazała uczestnikom, jak ważne jest mierzenie wskaźników efektywności sprzedaży usług MICE, a nie tylko pokoi hotelowych, dla optymalizacji przychodów w różnych okresach, segmentach i określenia swojej pozycji względem konkurencji. Dwie sesje poświęcone były narzędziom sprzedaży i oczekiwaniom klientów usług konferencyjnych.
W popołudniowych sesjach podjęte zostały tematy programów motywacyjnych dla organizatorów konferencji , ich skutkami prawno-podatkowymi, które zaprezentował ekspert programów lojalnościowych  dr Tomasz Makaruk. O zarządzaniu kryzysowym w hotelu mówiła Lidia Wiszniewska, udowadniając , że wprowadzanie odpowiednich procedur i regularne audyty świadczą o świadomym hotelarstwie,  dają przewagę na rynku i w sytuacji kryzysowej pozwalają uniknąć zagrożenia życia oraz ograniczyć straty majątkowe i wizerunkowe. Konferencja zakończyła się dyskusją nt barier podatkowych, które znacznie utrudniają rozwój rynku usług konferencyjnych w Polsce.

Do udziału w konferencji zarejestrowało się 167 osób, a ostatecznie liczba uczestników wyniosła 151 osób, w tym 14 prelegentów i 12 panelistów. Wśród uczestników dominowali specjaliści ds. marketingu i sprzedaży, członkowie zarządu, dyrektorzy obiektów. Z wyników ankiety ewaluacyjnej otrzymaliśmy bardzo dobre oceny wartości merytorycznej programu konferencji i sposobu prezentacji, jak  i formuły organizacyjnej konferencji, dającej możliwość aktywnego udziału w panelach dyskusyjnych. Wszystkie prezentacje merytoryczne otrzymały pomiędzy 65 a 75 % ocen dobrych i bardzo dobrych. 62 % ankietowanych stwierdziła, że udział w konferencji   zmotywował ich do dalszego doskonalenia swoich umiejętności, a 42 % przyznało, że poprzez udział w konferencji poprawiło swoje kompetencje zawodowe.  65 % ankietowanych potwierdziło, że rekomendowaliby tą konferencję innym osobom.
Dziękujemy za pozytywny odbiór i podejmujemy wyzwanie do przygotowania równie dobrego programu, a może i jeszcze lepszego na przyszłoroczną edycję MWP.

Fotogaleria (1) >>
Fotogaleria (2) >>
Artykuł w RP Turystyka nt Meetings Week Poland 2015
http://www.rp.pl/artykul/706099,1187710-Przemysl-spotkan-motorem-turystki.html

e-mail: biuro@skkp.org.pl