Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Organizacje

potPolska Organizacja Turystyczna
Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 100 narodowych organizacji turystycznych na świecie. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej w kraju i zagranicą. Głównym zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej jest wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego.
http://www.pot.gov.pl

NOWE LOGO CONVENTIONmediumPoland Convention Bureau
Misja: rozwijanie wizerunku promocyjnego Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkich form turystyki biznesowej (kongresy, wystawy, targi, podróże służbowe i incentive trips); promocja Polski jako kraju docelowego dla turystyki motywacyjnej (incentive). Główne cele podejmowanych działań:
integrowanie ofert turystyki biznesowej z pakietami obejmującymi usługi hotelarskie i wszelkimi usługami wykorzystywanymi przez osoby podróżujące w interesach; prowadzenie stałego lobbingu w zakresie turystyki biznesowej poprzez opracowanie i prezentowanie danych statystycznych, przekazywanie informacji o swoich działaniach odpowiednim władzom, prezentowanie turystyki biznesowej w mediach oraz stała obecność na ważnych wydarzeniach takich jak: targi, wystawy, konferencje, kongresy, prezentacje publiczne; zwiększenie informacji o bazie konferencyjnej (hotele, infrastruktura) i organizatorach tego rodzaju turystyki w prasie branżowej oraz przekazywanie tych danych do instytucji zainteresowanych tą tematyką; aktywizacja działań miejskich convention bureaus, branży turystycznej i członków Stowarzyszenia "Konferencje i Kongresy w Polsce" w celu przygotowania informacji, katalogów i produktów turystyki biznesowej.
http://www.poland-convention.pl

efapco_02European Federation of Associations of Professional Congress Organisers
The main aims of EFAPCO are to enhance the image of Europe as the ultimate destination for meetings, to promote European professional congress organisers, to maintain high professional standards protecting consumers from all over the world.
http://www.efapco.eu

mrotMazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna powstała jako organizacja pozarządowa zrzeszająca instytucje, organizacje pozarządowe, branżę turystyczną oraz osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki w województwie mazowieckim. Obecnie MROT zrzesza ponad 80 podmiotów.
Od 2006 r. MROT jest organizacją aktywnie i dynamicznie działającą na rzecz wspierania rozwoju turystyki w regionie. MROT jest integratorem inicjatyw proturystycznych, najważniejszym i podstawowym partnerem wspierającym dla samorządów, branży i organizacji pozarządowych przede wszystkim LOT-ów oraz podstawowym źródłem informacji o możliwościach rozwoju turystyki i źródłach jej finansowania.
MROT koncentruje swoją działalność na wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie: produktu turystycznego, zasobów ludzkich, marketingu regionalnego, przestrzeni turystycznej i wspieraniu współpracy instytucjonalnej. Ważnym obszarem funkcjonowania MROT jest promowanie piękna regionu mazowieckiego, w szczególności walorów, atrakcji i produktów turystycznych, co przyczynia się do wzrostu liczby turystów, pozwalających na osiąganie korzyści gospodarczych i społecznych.
Zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 działa na rzecz powstania na Mazowszu Europejskiego Centrum Spotkań, oferującym kompleksową infrastrukturę, wysokiej jakości produkty i usługi, niepowtarzalną atmosferę życzliwości i gościnności.
http://www.mrot.pl

e-mail: biuro@skkp.org.pl