Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Uczelnie

logowsp414c_173__cWyższa Szkoła Promocji - organizator Podyplomowych Studiów Organizacji Wydarzeń i Sponsoringu

Studia dostarczają profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacją wydarzeń promocyjnych i sponsoringu, promocji wydarzeń, metod pozyskiwania sponsorów i patronów, pomiaru efektywności eventów. Studia profilowane praktycznie, nastawione na trening umiejętności. Wydarzenia są najszybciej rozwijającą się formą komunikacji biznesowej i generują coraz to nowe formy komunikacji z uczestnikami i przyjmują nowe funkcje w marketingu. Wiedza na temat wydarzeń promocyjnych ewoluuje bardzo powoli. W Polsce wydano dotychczas niewiele monografii dotyczących event marketingu i kilka publikacji poświęconych sponsoringowi. Naukowców zajmujących się tą tematyką można policzyć na palcach obu rąk. Jednocześnie lawinowo rośnie liczba agencji eventowych i pracujących w nich osób. Konkurencja na tym rynku sprowadza się do podstawowego czynnika: kompetencji.
Szczegóły >>
 
Centrum ZarzCZIiTT_Poziom_Web_RGB_PWądzania Innowacjami
i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
 
CZIiTT jest miejscem współpracy nowoczesnej nauki i biznesu. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z laboratoriów w celu nawiązania współpracy z sektorem przedsiębiorczości technologicznej. CZIiTT zapewni im wsparcie w komercjalizacji prac, oceniając biznesowy potencjał projektów naukowych oraz pozyskując ewentualnych partnerów biznesowych lub inwestorów zainteresowanych osiągnięciami pracowników naukowych.
CZIiTT oferuje również przestrzeń do pracy kreatywnej dla studentów, doktorantów N i młodych naukowców. W Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (DRIM ) koła naukowe mogą realizować swoje interdyscyplinarne projekty badawczo-naukowe.
Do najważniejszych zadań CZIiTT należy:
Stworzenie zaplecza merytorycznego i infrastrukturalnego dla wsparcia przedsiębiorczości, transferu technologii, edukacji, inicjowania, przygotowania i realizacji projektów badawczych w środowisku akademickim.
Świadczenie przedsiębiorczych, proinnowacyjnych usług naukowobadawczych, edukacyjnych i szkoleniowych, nowoczesnych usług analitycznych, obserwacja rynku w ramach ośrodka badań Obserwatorium Technologicznego.
Stworzenie systemu transferu technologii i komercjalizacji wykorzystującego potencjał środowiska studenckiego.
Szczegóły >>


 

e-mail: biuro@skkp.org.pl