Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Branding w przemyśle spotkań

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu serdeczne zapraszają do udziału w konferencji naukowo-praktycznej pt. „Branding w marketingu i sprzedaży. 20 lat doświadczeń rozwoju produktów markowych w turystyce biznesowej w Polsce”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniu 22 września 2016 w powiązaniu z Galą Ambasadorów Kongresów Polskich w nowo otwartym postindustrialnym obiekcie - centrum konferencyjno-eventowym EC1 (Elektrociepłownia Łódź). Celem konferencji jest dostarczenie praktycznych zaleceń odnośnie rozwijania produktów turystycznych miast i regionów oraz usług konferencyjno-kongresowych zgodnie z koncepcją produktu markowego i najnowszymi doświadczeniami w tym zakresie w różnych krajach.
Konferencja nawiązuje do 20. rocznicy zainicjowania wdrażania koncepcji produktów markowych w turystyce w Polsce w oparciu o „Strategię Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego” wypracowanej w roku 1996. Dokument ten i związane z nim działania wynikały z Programu Unii Europejskiej Phare TOURIN. Warto przypomnieć, że międzynarodowi eksperci zarekomendowali w okresie przed akcesją Polski do UE (lata 1995-1997) rozwój gospodarki turystycznej w Polsce m.in. właśnie w dziedzinie turystyki biznesowej. Turystyka biznesowa została wskazana (obok turystyki miejsko-kulturowej, wiejskiej, aktywniej i tranzytowej) jako specjalność dająca przedsiębiorcom, regionom i krajowi szanse na sukces ekonomiczny. W „Strategii” zarekomendowano też nadawanie produktom turystycznym charakteru markowego, wzorując się na dobrych doświadczeniach brandingu w różnych dziedzinach gospodarki rynkowej. Obecnie po 20. latach dysponujemy bogatym zasobem doświadczeń w zakresie rozwijania marek, ale wnioski w tym zakresie nie zostały dotąd zebrane. Wskazać można interesujące obszary do zbadania oraz przedstawienia praktykom gospodarczym do szerszego wdrażania.
Planowany jest panel ekspertów i praktyków dla konfrontacji opinii „Czy branding w turystyce się sprawdza?” a także ekspozycja obiektów i usług konferencyjnych. Wieczorem po zakończeniu konferencji odbędzie się doroczna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich.
Abstrakty wystąpień będą oceniane przez Radę Naukową pod przewodnictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.  Wystąpienia i wnioski z konferencji zostaną zebrane i opublikowane w postaci monografii.
Zaproszenie do konferencji kierowane jest zarówno do ekspertów brandingu z kraju i zagranicy, jak i przedstawicieli firm turystycznych realizujących politykę budowania marki (brand managers) oraz do samorządowców, w szczególności odpowiadających za wizerunek miast i regionów. Ponadto uczestnikami będą Ambasadorowie Kongresów zarówno z Polski jak i z zagranicy.
Konferencja realizowana będzie we współpracy z władzami Łodzi oraz Województwa Łódzkiego. Miasto Łódź podjęło się roli współgospodarza, a Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego objęła konferencję honorowym patronatem.

Agenda

13.00–14.00
  Rejestracja
14.00–14.10 Wprowadzenie, Anna Jędrocha prezes SKKP
Prowadzenie konferencji, dr Janusz Majewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
14.10–14.40 Znaczenie marki w marketingu terytorialnym, dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
14.40-15.10 Badanie wartości marki miasta, dr hab. Adam Grzegorczyk, prof. nadzw. AFiB Vistula oraz WSPMiSB w Warszawie
15.10–15.30 Kraków w świetle badań nad marką miasta – Adam Mikołajczyk, Europejski Instytut Marketingu Miejsc - Best Place
15-30–15.45 Przerwa kawowa
15.45-15.55 Marka turystyki biznesowej w rozwoju rynku spotkań biznesowych w Polsce 1997-2016 – wybrane aspekty przedstawi via Skype z Kazachstanu Sławomir Wróblewski, Narxoz University, Ałmaty
15.55-16.15 Wiodące marki międzynarodowe w przemyśle spotkań według rankingu ICCA. Światowi Liderzy - Centra Kongresowe i Miasta – Anna Górska, EXPO XXI Warszawa
16.15-16.35 Wpływ przygotowań do International EXPO na markę Łodzi  - Agnieszka  Pietrzak, EXPO 2022, Łódź, Poland
16.35–16.55 Wyzwania dla Programu Ambasadorów Kongresów Polskich – prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
16.55–17.45 Panel dyskusyjny „Czy branding w turystyce biznesowej się sprawdza?”.
Moderator dr hab. Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zaproszeni:
Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
dr Wojciech Fedyk prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
Rafał Perłowski, dyr. Wydziału Promocji i Turystyki, Urząd Miasta Krakowa,
Elżbieta Krzyżanowska, Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Anna Jędrocha prezes SKKP
17.45-18.00 Podsumowanie, prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

Link do strony konferencji >>

e-mail: biuro@skkp.org.pl