Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

Ambasadorzy Kongresów Polskich 2014

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego
Prof. dr hab. inż.  Andrzej Dziech, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Prof. zw. dr hab. n. med.  Adam Dziki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
mgr ekonomii Henryk Handszuh - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Iwona Kmieć, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,  Katedra Automatyzacji Procesów
Dr hab. Krzysztof  Krygier , Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły  Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. n.med. Wacław Kuczmik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr hab. Bartłomiej W.  Loster, Instytut Stomatologii, Katedra i Zakład Ortodoncji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Dr hab. inż.  Mirosław Miller, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu
Dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa, Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska
Prof. nadzw. dr hab. n. med.Tadeusz Pietrucha, Zakład Biotechnologii Medycznej, Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. Józef Pociecha, Kierownik Zakładu Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Leszek Romanowski, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Traumatologi, Ortopedii i Chirurgii Ręki
Prof. dr inż. Andrzej Ruciński, University of New Hampshire, Department of Electrical  and Computer Engineering /  Space Science Center
Prof. dr. hab. Wiesław Stręk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż., Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej, Andrzej Świerniak Politechnika Śląska, Instytut Automatyki

 

e-mail: biuro@skkp.org.pl