Wyszukiwarka


Logowanie


Zarejestruj się

20 kongresów na XX-lecie SKKP

Uchwała Zarządu SKKP z 25 czerwca 2015 roku
W roku 2018 przypadnie XX-lecie działalności Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. SKKP jest najdłużej działającą organizacją branży konferencyjno-kongresowej w Polsce, która stworzyła podwaliny obecnego przemysłu spotkań w naszym kraju, wprowadzając i wspierając tak znaczące projekty rozwojowe, jak Europejska Akademia Organizatorów Konferencji, Program Ambasadorów Kongresów Polskich, targi Business Tourism Fair, pierwsze periodyki tematyczne, a także pierwsze Convention Bureaus - we Wrocławiu, Warszawie i w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej. Większość z tych projektów jest kontynuowana i rozwijana, a SKKP zajmuje mocną i trwałą pozycję w coraz bogatszej panoramie branży.
Nadchodząca rocznicę XX-lecia Stowarzyszenie chce wykorzystać do wykazania swej skuteczności w zakresie inspirowania i generowania kongresów, jako najważniejszego celu swej działalności. Zarząd SKKP przyjął na lata 2015-2018 plan działań pod hasłem „20 kongresów na XX-lecie SKKP”, którego celem jest zainicjowanie lub skuteczne zaproszenie do Polski dwudziestu znaczących kongresów międzynarodowych. Każdy z tych kongresów stanowić będzie przedsięwzięcie przynoszące przychody całemu łańcuchowi przedsiębiorców, tworząc miejsca pracy i generując podatki dla miast i regionów i kraju, ponadto zapewniając transfer wiedzy fachowej oraz budowanie prestiżu Polski, jako gospodarza znaczącego wydarzenia.      
Założenia programu działań:
* SKKP zwraca się do firm członkowskich oraz wszelkich innych partnerów oraz instytucji, a także organów władz, o współudział w kampanii pozyskiwania międzynarodowych kongresów do Polski;
* Stworzone zostanie porozumienie klastrowe dla realizacji projektu;
* W roku 2015 zidentyfikowane zostaną wydarzenia kongresowe, które mogą w okresie 2016-2018 być realizowane w Polsce;
* W celu skutecznego pozyskiwania poszczególnych imprez wyłonieni zostaną dedykowani Ambasadorowie, z wykorzystaniem zasobów i doświadczeń Programu Ambasadorów Kongresów Polskich;
* SKKP powoła sztab i grupy robocze wspierania działań dla pozyskania każdego zidentyfikowanego kongresu;
* SKKP zapewni wsparcie kampanii promocyjnej poprzedzającej każde w wymienionych wydarzeń, w tym w formie publikacji na łamach pism ogólnopolskich;
* Każdy z inicjatorów kongresów będzie mógł skorzystać z pomocy w realizacji wizytacji obiektu (site inspections);
* Każdy z dwudziestu kongresów otrzyma nieodpłatnie pakiet startowy obejmujący usługę stworzenia logo kongresu i dedykowanej strony internetowej;
* Każdy z dwudziestu kongresów otrzyma ofertę preferencyjnych usług rekomendowanego PCO – członka SKKP;
* Każdy z dwudziestu kongresów otrzyma ofertę preferencyjnych usług w zakresie techniki kongresowej;
* Każdy z dwudziestu kongresów otrzyma ofertę preferencyjnych warunków lokalizacji kongresu;   
* Każdy z dwudziestu kongresów otrzyma nieodpłatne materiały informacyjne o Polsce i mieście pobytu dla wszystkich uczestników;     
* SKKP przeprowadzi przy każdym z wymienionych kongresów badanie satysfakcji i zwrotu z inwestycji (Event ROI);
* SKKP podejmuje się roli koordynatora tego szeroko zakrojonego ogólnopolskiego działania oraz akwizycji niezbędnych środków dla zapewnienia działań promocyjnych i koniecznych prac organizacyjnych.

Kontakt: Biuro Zarządu Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”
tel. (+48) 501 76 43 99,   skkp@skkp.org.pl 

e-mail: biuro@skkp.org.pl